Dış Kaynaklı Projeler
Durum Kaynak Proje Başlığı Ünvan Ad Soyad Birim Bölüm
Devam Ediyor TÜBİTAK C-Band Elektromanyetik Dalgalar Için Karbon Fiber Ve Partikül Takviyeli Polimer Kompozitlerin Elektromanyetik Kalkanlama Verimliliklerinin Incelenmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Alınmış Defne Ağacı Ormanlarına Ait Çok Bantlı Görüntülerin Evrişimsel Sinir Ağları İle Otomatik Bölütlenmesi Prof. Dr. Ali İhsan KADIOĞULLARI Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Kabak Tatlısı Üretiminde Sönmemiş Kireç Uygulaması Üzerine Ultrason Uygulamasının Etkileri Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçütlerinin Geliştirilmesi: Konya Metropoliten Alan Örneği Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Tekstil Takviyeli Kompozit Malzeme Üretim ve Sürecinin Optimizasyonu Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Farklı Mimarilerdeki Polimerik Malzemelerin Kromatik Ortogonal Olarak Sentez ve Modifikasyonu Doç. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Egzotik Mezon Form Faktörlerinin ve Fenomonolojik Uygulamalarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Islah Isıl İşlemli Dövme Çelik Ürünleri Için Alternatif Alaşım Tasarımı Ve Proses Rotalarının Araştırılması Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Bitki Bazlı Biyoaktif Bileşik Kullanılarak Karides (Litopenaeus Vannamei ve Macrobrachium Rosenbergii) Raf Ömrünün Uzatılması için Yenilikçi Nanoteknoloji Yaklaşımı Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Robotlu MIG/MAG Kaynak Proseslerinde Yapay Zeka Destekli Hata Önleyici ve Tahminleyici Akıllı Üretim Sistemi Geliştirme Projesi Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Grafit Ile Güçlendirilmis Etilen Propilen Dien Monomerin (EPDM) ISO 11346:2014 Standardına Göre Servis Ömrünün Belirlenmesi Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yüksek Ayrık Topolojik Karmaslıklık Doç. Dr. Ayşe BORAT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü
Devam Ediyor DİĞER ULUSAL Migrasyon Analizlerinin Kalitesinin Kontrolünde Kullanılmak Üzere Referans Malzemelerin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor ULUSLARARASI "Increasing Food Literacy Competencies of Adults (Yetişkinlerin Gıda Okuryazarlığı Yeterliliklerinin Artırılması) Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor DİĞER ULUSAL Bursa Siyah İncirinde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması İçin Siklodekstrin/Uçucu Doğal Bileşen İnklüzyon Kompleksleri İçeren Polilaktik Asit Esaslı Biyobozunur Nanolif Ambalajların Geliştirilmesi Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Nanolif İplikler Esaslı Piezoelektrik Nanojeneratör Geliştirilmesi Arş. Gör. Dr. İsmail BORAZAN (Misafir Araştırmacı) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yeni Nesil Binek ve Ticari Araçlar İçin Yolcu Koltuğu Geliştirilmesi Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Alüminyum Döküm Ve Ekstrüzyon Ürünlerinin Birleştirilmesi İle Yorulma Dayanımı Yüksek Şasi Taşıyıcı Traverslerinin Geliştirilmesi Ve Üretimi Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Hammaddeden Son Ürüne Ultra Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen(UHMWPE) ve UHMWPE esaslı malzemelerin geliştirilmesi Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Havacılık, Savunma, Otomotiv Sanayinde Kullanılan Parçaların Testleri İçin; Çevresel Şartlandırma Test Kabini Alt Sistemlerinin Akıllı Kontrol Yöntemleri ile Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Servo Pres Ölçüm, Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinin Endüstri 4.0 ile Uyumlu Olarak Yerli İmkanlarla Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Savunma ve Sismik Uygulamalar İçin Şok Sönümleme ve Kuvvet Kontrol Sistemleri Prof. Dr. Hakan GÖKDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Mobilya Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar Kullanılarak Biyobazlı Kompozit, Köpük ve Kumaş Ürünlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yeni Nesil Dökme Demir Alaşımları Ve Yeni Nesil Model İmalat Yöntemleri Kullanılarak Denizcilik Sektöründe Kullanılan Parçaların Topoloji Optimizasyonu İle Yeniden Tasarımı Ve Üretimi Prof. Dr. Cem KAHRUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yeni Nesil Biyobozunur Polimer (Lignin ve/veya PLA) esaslı saf veya katkılı sentetik iplik veya plastik enjeksiyon ürünleri geliştirilmesi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Soğuk-Ilık Şekillendirilecek Yüksek Mukavemetli Çelik Levhaların Galvanizleme Prosesinin Modellenmesi Ve Dijital İkizinin Oluşturulması Prof. Dr. Onur SARAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Metal Ekstrüzyon Esaslı Masaüstü 3B Yazıcı Geliştirilmesi Doç. Dr. Osman TURAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Polimer Esaslı Tekstil Yardımcı Kimyasallarının Sentez ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Tekstil ve Su Kimyasallarının Sentez Yöntemlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Ömür ARAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Ekşi Hamurlardan İzole Edilen FODMAPs Azaltıcı Laktobasil Suşları Kullanılarak Fonksiyonel Ekmek Üretimi Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Derin Ötektik Çözeltilerin Esnek Gıda Filmlerde Plastikleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Bursa Karacabey Subasar Ormanlarında Farklı Ağaç Türlerinin Yaprak ve Kök Ayrışma Dinamiklerinin Araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Binalarda Enerji Tasarrufu İçin Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsülasyonu ve Odun Materyaline Uygulanması Doç. Dr. Ahmet CAN (Misafir Öğr. Üyesi) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Ahşap panel üretiminde yenilenebilir/alternatif hammadde kaynaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklar kullanılarak biyobazlı tutkalların geliştirilmesi Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Minamata Sözleşmesi ile Uluslararası Ölçüde Kontrolü Hedeflenen Civa Kirliliğinin Hava Ortamında Mekansal ve Zamansal (Kısa ve Uzun Süreli) Değişiminin İncelenmesi: Bursa Örneği Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZKALELİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Marmara Denizi'nde Denizcilik Taşımacılığı Kaynaklı Kirliliğin Müsilaj Oluşumuna Etkisi Prof. Dr. Sinan UYANIK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Kesimhane Yan Ürünlerinden Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyon Sistemi ile Jelatin Üretimi ve Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Eklemeli İmalata Yönelik Yerli Ve Özgün Tasarim, Malzeme, Üretim Ve Tezgah Teknolojilerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Giyilebilir Elektronikler İçin Nanolif Esaslı Esnek ve Hibrit Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Atık Elektrikli Elektronik Eşya Geri Kazanım Tesislerinden Kaynaklı Bazı Kalıcı Organik Kirletici (KOK) ve Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Uzay Araçlarında Termal Koruma Sistemi Olarak Kullanılmak Üzere Reçine Matrisli Kompozit Ablatif Malzemelerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Ham Reçineden Doğal Terpen-Rosin Fenolik Reçinelerin Sentezi, Polimerizasyonu Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Bor Madeni Atıklarından Tek Bileşenli Geopolimer Bağlayıcı Geliştirilmesi Prof. Dr. İsa YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yeni Nesil Plastik Kompaundların Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Sürdürülebilir Tarım Ürünü Üretimi Için Biyo-Pestisit ve -Herbisitlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Türk Fındığı (Corylus Colurna L.) Tohumlarının Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar Arş. Gör. Mehmet KALKAN Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Furfuraldan Gama-Valerolaktonun Tek Adımda Sentezi İçin Yeni Hibrit Proses: Pervaporasyon Membran Reaktör Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Enkapsülatör Cihaz Sistemi Tasarımı ve Kapsül Üretim Optimizasyonu Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Yangınları ile Mücadeleye Katkısı ve Yangından Zarar Gören Odun Hammaddesi Kaynaklı Ekonomik Kayıpların Azaltılması Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Türkiye'De Deniz Üstü Rüzgar Enerji Santralleri Yatırımları Için Mevcut Konteyner (Yük) Limanların Uygunluk Haritasının Oluşturulması: Başlangıç Araştırmaları. Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Evsel Katı Atık Yönetimi İçin En Uygun Yöntem Ve Yer Alternatiflerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Optimizasyon Modelinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Mahmut Kemal KORUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK İyonosferik Uzaktan Algılama ve Radyo Astronomi Uygulamalarına Yönelik Geniş Bantlı Aktif Alıcı Anten Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Anne Sütü Kadar Doğal Akıllı Saklama Poşetleri Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Yerli hammaddeler ve geri dönüşüme uygun malzemeler ile çok katmanlı duş filtresi geliştirilmesi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Kırmızı Çamur-Türk Kahvesi Kompozit Kürelerle Boyar Madde Giderimi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Karides ve kahve atıklarından, çevre dostu kitosan /kahve mikroküre esaslı tarımsal gübre geliştirilmesi (MikroFarm) Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Kurkumin İçeren Biyobozunur Polimer Esaslı Akıllı Ambalajların Geliştirilmesi Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Doğal Hammaddelerden Mühendislik Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Sodyum Silikat-Glioksal Ve Sodyum Silikat-Borik Asit Solüsyonları Ile Enjeksiyon Yapılmış Silt Ve Kum Zeminlerin Sıvılaşmaya Karşı Dirençlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Eyübhan AVCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Ototrofik Denitrifikasyon, Sülfat Indirgeme Ve Sülfür Oksidasyonu Sıralı Sistemi Ile Yeraltı Sularından Nitratın Ve Sülfatın Birlikte Giderimi Doç. Dr. Deniz UÇAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Termal Kararlılıgı Ve Radyasyon Hasar Direnci Arttırılmıs Nanokristal Yapılı Yüksek Entropi Alasımlarının Üretilmesi, Mekanik Testleri Ve Mikroyapısal Karakterizasyonları Prof. Dr. Hasan KOTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Çeşitli İyonik Sıvı-Metal Organik Kafes Yapısı Kompozitlerin Hazırlanması Ve Biyokütleden 5-Hmf/Furfural Eldesinde Katalizör Olarak Etkinliğinin İncelenmesi Arş. Gör. Berna NİŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Hyflex Ögrenme Ortamında Yabancı Dil Egitimi Öğr. Gör. Dr. Meral ÖZTÜRK Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK 6 Subat 2023 Kahramanmaras ve 20 Subat 2023 Hatay Depremleri Sonrası Kapalı Alan Radon Konsantrayonlarının Belirlenmesi ve Deprem-Radon Iliskisinin Arastırılması Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Devam Ediyor TÜBİTAK Mekanobiyoloji ve Biyobozunma Esaslı Kemik Doku İskelesi Tasarımı, Üretimi ve Validasyonu-Aşama 1 Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Bir Tekstil İşletmesinde Üretilen Tekstil Teleflerinin Çevreci Bir Yaklaşımla Geri Kazanılması Şule ALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Saç Şekillendirmede Etkisi Dikkate Alınarak Yüksek Performanslı Taşıt Pasif Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi Ali Rıza YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Mikroenkapsüle Arı Sütü Üretimi; Kapsüllerin, Taze ve Liyofilize Arı Sütü ile Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktivitileri Yönünden Kıyaslanması ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Bursa Tıbbi- Aromatik Bitkileriden Uçucu Yağ Üretimi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Bursa Kauçuk -Plastik Test ve Analiz Laboratuvarı Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi(mobtem) Merkezi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı ULUSLARARASI ERASMUS:Innovative Women Entrepreneurs of the Future (BÜTÇE:178325 EURO-1 EURO:3,2941) Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı ULUSLARARASI Akdeniz bölgesinin tipik odun dışı orman ürünü olan sakız üretimi konusunda iyi uygulamalarının paylaşılması Doç. Dr. Neşat ERKAN Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Kullanıcıların Hatalarını Analiz Ederek Diyalog Tabanlı Zeki Etmenler İle Etkileşimli Yönlendirme Yapabilen Türkçe Python Kod Editörü Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Projesi Prof. Dr. Şule ALTUN KURTOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Çözücü İçermeyen Gaz Fazı Polimerizasyonu Ile Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Üretimi Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Bursa Karacabey Subasar Ormanlarının Dişbudak ve Kızılağaç Türlerinin Kök Kütlesi ve Kök Karbon ve Azot Stoklarının Araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK DNA'ya Bağlanma Potansiyeline Sahip Yeni Aminourasil Türevlerinin Sentezi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Ahşabın Dış Ortam Koşullarına Karşı Dayanıklılığının Tanen Katkılı Üst Yüzey İşlem Maddesi ile Arttırılması Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yüksek Saflıkta Birkaç-Tabakalı Grafenin Elektrik-Ark Yöntemiyle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Antibakteriyel Nefes-Alabilen Membranların Tasarımı Ve Üretimi Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yüksek Başarımlı Hesaplama Kullanan Elektromanyetik Dalga Yayılım Modelleri Geliştirilerek En Uygun Verici Yükseklik Ve Konumunun Belirlenmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Nanolifli İlaç Taşıma Sistemine Sahip Yenilikçi Bir Oksetik Kan Damarı Stenti Geliştirilmesi Sukhwınder BHULLAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun Şebeke Ile Entegrasyonu Için Adaptif Eşik Değer Yaklaşımlı Dalgacık Dönüşümü-Tabanlı Gerçek Zamanlı Güç Kalitesi Tespit Yönteminin Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yeni Urasil Türevlerinin Aktivite Yönlendirmeli Sentezi Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Alkil Keten Dimerin Doğal Lif ve Cam Elyaf Takviyeli Biyopolimer Kompozitlerin Performans Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Orman Ürünleri Üretiminde Motorlu Testere Kaynaklı Antropojenik Gürültü Yayılımının Cbs Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Taşınabilir Vinç ile Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Uygulanması ve Sistemin Verim Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Grafen Nano Plaka Takviyeli Alüminyum Ve Alüminyum Alaşım Esaslı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Üretimi Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yanıltma Saldırılarını Tespit Edebilen Türkçe Konuşmacı Doğrulama Sistemi Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Çeşitli Odun Türlerinin Dış Ortam Koşullarında Ultraviyole Işınlarına Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK PLA Matrisli Bazalt-Odun Lifi Takviyeli Biyokompozitlerin Üretilmesi ve İzolasyon Özellikleri Dahil Performans Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Fotokatalitik Metan Birleşmesi- Doğal Gaz?Dan Önemli Hidrokarbonlara Geçiş Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yerli Grafen Nano Plakalarla Takviye Edilmiş Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-Mn-Mg Ve Al-Zn-Mg-Cu Alaşım Matrisli Nano-Yapılı Kompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Üretilmesi Ve Mikroyapısal, Mekanik, Korozyon, Tribolojik Ve Balistik Özelliklerinin Incelenmesi Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İkinci Mertebeden Tanjant Demet Üzerindeki Metriklerin Geometrisi Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yıllanmış p,p'-DDE İçeren Kirlenmiş Toprağın Geri Kazanımında Toprak Likenlerinin Etkisi Prof. Dr. Mehmet İŞLEYEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Akdeniz Orman Bahçıvanının [Tomicus destruens (Wollaston) (Col.: Scolytinae)] Türkiye Çam Ormanlarındaki Yayılışı İle Tür İçi Genetik Çeşitliliğinin Tespiti ve İklim Değişikliğinin Gelecekteki Yayılış Alanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Fischer Tropsch Sentezinde Ürün Seçiciliği Artırma-Hidrodinamik Ve Reaksiyon Çalışması Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Hareketli Manyetik Monopollü Ortamda Hareketsel Emk/Mmk Denklemleri Doç. Dr. Ömer ZOR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Hareketli Veri Taşıyıcıları İçin Hareket Yönetimi Ve Kontrolü Doç. Dr. İzzet Fatih ŞENTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Üç Yeni Kimyasal Odun Modifikasyonu Yönteminin Yapay Dış Ortam Koşullarına ve Mantar Çürüklüğüne Karşı Dayanım Özelliklerinin Incelenmesi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Bursa Atmosferinde Güncel Pestisitlerin Atmosferik Konsantrasyon Ve Islak Çökelme Akı Seviyelerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Değişik Ekstraksiyon Yöntemlerinin Kabuk Taneni Verimi Ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması Amaçlı CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Sürtünme Karıştırma Prosesinin Çok Ince Tane Yapılı, Yüksek Mukavemetli Ve Hafifletilmiş Otomobil Gövde Bileşenlerinin Geliştirilmesinde Kullanılması: Deformasyon Davranışı, Yapısal Ve Mekanik Özellikler Prof. Dr. Onur SARAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Güvenilir Konuşmacı Doğrulama Için Elverişsiz Durumlarda Saldırı Tespiti Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Uluabat Gölü Siyanobakteri (Mavi-Yeşil Alg) Çeşitliliğinin, Mevcut Siyanobakteri Toksinlerinin ve Toksik Siyanobakteri Türlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İç Ortam Süprüntü Tozlarinda Organofosfat Ester (Ope) Yanmayi Geciktirici Katki Kimyasallarinin İncelenmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Sodyum Borat Bağlı Gözenekli Sic-Si3n4 Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Taşıt Elemanlarının Optimum Yapısal Tasarımı İçin Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi Ali Rıza YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Saponaria Prostrata Willd. Subsp. Anatolica Hedge (Caryophyllaceae) Bitkisinin İçerdiği Saponinlerin Belirlenmesi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Tekstil Kimyasalı Modifikasyonunun Kavaktan Üretilen Paralel Şerit Kerestelerin Bazı Fiziksel, Mekanik Ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. Ramazan KURT Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Polimer Esaslı Esnek Organik Fotovoltaik Liflerin Geliştirilmesi Ve Özelliklerinin İyileştirilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Türkiye'de Seçilmiş Kentsel ve Kırsal Alanlar Toprak ve Hava Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'lar) Belirlenmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokütleden Karbon Eldesi Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Çam Keseböcekleri (Thaumetopoea spp.) ile Mücadelede Tırtıl Yakalama Tuzağı (EGE-TRAP) Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Belirlenmesi Doç. Dr. Salih PARLAK Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Kapalı Alan Hava Kalitesini İyileştiren Kompozit Lif Tasarımı Ve Üretimi Şule ALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yapay Zekâ Yöntemleri İle Değişken Devir Altinda Yüksek Performansli Ve Katilikli Debriyaj Diyaframi Geliştirilmesi Ve Prototip Üretimi Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Döküm Ve Ekstrüzyon Ürünlerinin Birleştirilmesi İle Yüksek Performansli Alüminyum Taşiyici Alt Travers Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DÜVEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Bursa, Karacabey Subasar (Longoz) Orman Topraklarında Depolanan Organik Karbon Miktarının Çevresi Alanlarıyla (Karasal Orman, Tarım, Otlak ve Kumul) Karşılaştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Ultrasonik Enerji Uygulaması Ile Karışık Eski Ofis Kağıtlarda Flotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme Prof. Dr. Arif KARADEMİR Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İzmir Çamaltı Tuzlasının Mikrobiyal Çeşitliliği ve Bulunan Organizmaların Biyoteknolojik Potansiyellerinin Araştırılması Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İLAÇ YÜKLÜ POLİMERİK KAPLAMALI METAL STENTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Elektrikli Araçlarda Elektronik Aksam Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Elektrikli araçlar için mekanik aksam üretimi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Vision Döner Kanatlı İHA Tasarım ve Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Kuzgun VTOL İHA Tasarımı ve Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK BİYOKÜTLEDEN PEKTİN ELDESİ VE PEKTİN KATKILI KİTOSAN/HİDROKSİETİLSELÜLOZ TEMELLİ KOMPOSTLANABİLİR FİLM SENTEZİ Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Otonom, Sensör Tabanlı, Atmosferik Blgi Ölçümü Yapan Uydu Sistemi Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Sabit Kanatlı İHA - POYRAZ Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gürsu TEKDEMİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Savaşan İnsansız Hava Aracı Projesi: BOREAS Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Yangın Müdahalesi İçin İyileştirilmiş Döner Kanat İHA Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Endüstriyel Robot Kol İmalatı ve El Hareketleri ile Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İnsansız Tam Otonom Sualtı Mobil Robotunun Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Dolunay Otonom Su Altı Aracı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Kargo Odaklı İnsazsız Hava Aracı Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Çevre dostu biyoplastik üretimi için binaya entegre fotobiyoreaktör tasarımı ve iç mekan hava kalitesinin artırılması: BIOCAPTURE Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İHA Tasarımı ve Gelişmiş Örüntü Tanıma Sisteminin Gerçekleştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK MUZ KABUĞU TAKVİYELİ KOMPOSTLANABİLİR AMBALAJ FİLMİ Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK 8 Kanatlı Bir İnsansız Hava Aracının (Döner Kanat) Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Yangın Tespiti ve Müdahalesi Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK 4 Kanatlı Bir İnsansız Hava Aracının (Döner Kanat) Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Yangın Tespiti ve Müdahalesi Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Uçan Araba Tasarımı ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Arama Kurtarma Mobil Robot İmalatı Ve Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Robotaksi Dönüşümü için Donanım ve Yazılımların Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökhan GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İş makineleri tasarımı ve kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Ayetül GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Atık Yumurta Kabuğu Kullanılarak Nişasta Konsolidasyon Tekniği ile Fonksiyonel Aşamalı Kalsiyum Silikat Doku İskelesi Üretim ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK POYRAZ İHA takımının TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışmasına Katılımı Dr. Öğr. Üyesi Osman BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK SaTurn Model Uydu Tasarımı Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı, Faydalı Yük ve Atış Sistemi Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK ELEKTROMOBİL ELEKTRİKLİ ARACI- ELEKTRİK TAHRİK MOTORUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Otonom İnasansız Hava Aracı Tasarımı Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK 2019 TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat Kategorisi GÖKÇEN isimli insansız hava aracının yapılması Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Tekerlekli sandalyenin beyin dalgalarıyla kontrol edilmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP SU ALTI ROBOTUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Savaşan Drone Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Sektörel Eğitim Programı Araştırma Projesi Prof. Dr. Hakan GÜRKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı TÜBİTAK Verimlilik Esaslı Elektrikli ve Otonom Araç Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı DİĞER ULUSAL Taşıtlarda Önden Çarpışma Performansını Etkileyen Enerji Yutucuların Optimum Tasarımı Ali Rıza YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Durum Kaynak Başlık Ünvan Ad Soyad Birim Bölüm