İç Kaynaklı Projeler
Devam eden toplam proje sayısı: 91
Tamamlanan toplam proje sayısı: 380


Durum Kaynak Proje Başlığı Ünvan Ad Soyad Birim Bölüm
Devam Ediyor BAP Yeni Nesil Lif Levhaların Geliştirilmesi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Nikel Oksit Nanopartikül Sentezi: Optimizasyon ve Mikrodalga Etkisi Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Sulu Organik Redoks Akış Bataryaları için Yeni Ferrosen Pseudo-Peptit Yapısında Katolitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Mevcut Olduğu Bölgelerde Cıva Kirliliği: Çatalağzı Enerji Havzası Örneği Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Çınarcık (Yalova) Yöresi Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.) Sahalarında Coleoptera (Kınkanatlılar) Faunasının Tespiti Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Karacabey (Bursa) Kıyı Kumullarındaki Bitki Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Mersin (Myrtus Communıs L.) Bitkisinin Uçucu Yağ Ve Meyve Ekstraktlarının Bitkisel İlaç Etkin Maddesi Olarak Bileşenlerinin Ve Biyoaktivitesinin Araştırılması Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Elektrokimyasal prosesler kullanılarak antibiyotik giderimi: Geri kazanılmış suyun sağlık ve ekolojik risk açısından değerlendirilmesi Doç. Dr. Ahmet AYGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP IMU Sensör ile Gerçek Zamanlı İnsan Poz Tahmini Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Depremlerin kapalı ortam radon konsantrasyonuna etkisinin araştırılması: Kahramanmaraş örneği Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Devam Ediyor BAP İndirgen Aminleme ile Yeni Urasil Aminlerin Sentezi ve Enzim İnhibisyon Aktiviteleri Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Tekstil Atıklarından Elde Edilen Mikrokristalin Selülozun Polimerik Küre Yapısında Kullanımı ve Kürelerin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Hibrit Çapraz Lamine Kerestelerinin Deneysel ve Numerik Analizi Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Tekstil Sektöründe Kasar ve Merserizasyon Prosesleri İçin Alternatif Kimyasalların İncelenmesi Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Ses İşaretlerinin Derin Öğrenme Tabanlı Sıkıştırılması Prof. Dr. Hakan GÜRKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Farklı Kabuklardan Hazırlanan Tanen Biyotutkalının Yonga Levha Üretiminde Kullanılması ve Performans Özellikleri Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Arı Ekmeğinin N9 Fare Mikroglia Hücre Hattında Sitotoksik, Genotoksik Etkilerinin ve Nöro-inflamatuar Modülasyonunun Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Havacılık Uygulamaları için Grafen ve Bor Nitrür Takviyeli Karbon Elyaf Epoksi Hibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Osman BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Rheum ribes L. Bitki Ekstraktının Sağlıklı ve Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik, Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Geopolimer bağlayıcılı liflevha geliştirilmesi ve bazı değişkenlerin levha özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Ergün GÜNTEKİN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Atık yağın çeşitli kimyasal süreçlerden geçirilerek asfalt bağlayıcıda katkı malzemesi olarak değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Nano-Hidroksiapatit: Sürekli V-Tipi ve T tipi Reaktörlerde Üretimi Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Al 7075 T6 Alaşımlı Alüminyum Ankastre Kirişin Aktif Titreşim Kontrolünün Gerçek Zamanlı İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Lipozomal Juglon Formülasyonu Geliştirilmesi ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Dizel Enjektör Soketi Plastik Enjeksiyon Kalıplama Atıklarının Geri Dönüştürülerek Proseste Kullanılmasının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Yasin ALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Yeni Polimer Kompozitlerin Üretimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Geri Dönüştürülmüş Karbon Siyahı (GKS) Dolgulu Kauçuk Üretimi ve Reolojik, Mekanik, Fiziksel, Isıl Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Ankyropetalum arsusianum Bitkisinin İçerdiği Doğal Bileşiklerin İzolasyonu ve Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Membran tabanlı iki fazlı ısı emicilerde sürfaktan ilavesinin ısı transferi ve membran buhar geçirgenliği üzerindeki etkisinin araştırılması Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Polimer / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Atık Su Arıtım Performanslarının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Yeni Nesil Tane İncelticilerin Yüksek Basınçlı Dökümde Kullanılan EN AC 46000 Alaşımının Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Streptococcus spp. Mutantları Kullanılarak Fermantasyon Sırasında Bakteriyel Rekabetin Hyaluronik Asit Üretimine Olan Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Çok Kriterli Karar Destek Modelleri Kullanılarak Sürdürülebilir Geopolimer Bağlayıcıların Taze Hal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. İsa YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Silindrospermopsin Tayinine Yönelik Aptamer Temelli Elektrokimyasal Biyosensör Geliştirilmesi Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Polimer Esaslı Farklı Biyoaktif Bileşen İçeren Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Anorganik kuantum nokta yapıların metilamonyum kurşun iyodür perovskit güneş hücresi üzerindeki performansının araştırılması Doç. Dr. Dursun KARAAĞAÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Devam Ediyor BAP Nehir Kenarı Tampon Alanlarının Kirleticileri Filtreleme Etkisi: Aladağ Çayı Havzası Örneği Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP 1,4-Disübstitüe 1,2,3-Triazol Halkası İçeren Urasillerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Pirolizi İle Elde Edilen Pirolitik Yağın Bimetalik Katalizör Varlığında Mikrodalga Destekli Oksidatif Desülfürizasyonu Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Ablatif Termal Koruma Sistemlerinde Kullanmak Üzere Seramik Dolgu Maddesi İle Güçlendirilmiş Polimerik Kompozitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Nitel Araştırma Yoluyla Yer Kimliğinin ve Yer Hafızasını Keşfetmek: Eski Halep, Suriye örneği Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş YILMAZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Devam Ediyor BAP Çelik-FRP Hibrit Donatı Çubuklarının Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Barış SAKCALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Deniz Üstü ve Kara Tipi Rüzgar Santrallerinin Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması: Türkiye Örneği Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Hafif bir radyasyon kalkanı olarak yeni tip CuZnSb pirinç alaşımlarının geliştirilmesi Doç. Dr. Mehmet BÜYÜKYILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Devam Ediyor BAP Yüzey iyileştirme işlemi yapılan doğal lif takviyeli geopolimer kompozitlerin mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP PLA/PCL Karışım ve Nanokompozit Esaslı Kemik Doku İskelelerinin Mekanik Yük Etkisi Altında Bozunma Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Yara takibi için pH duyarlı ve antibakteriyel nanofiber yara örtülerinin geliştirilmesi Doç. Dr. Emel TAMAHKAR IRMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Pirinç Kabuğundan Süper Hidrofobik Malzeme Üretimi Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Tiyoüre Modifiye Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Asimetrik Mannich Reaksiyonunda Kataliz Uygulamaları Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Kolloidal kuantum noktalar için alternatif sentez yöntemi geliştirilmesi ve AFM ile karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Orman Yangınlarının Toprakların Fiziksel ve Hidro-Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Mineral Esaslı Katkılar İçeren Rijit Poliüretan Köpük Kompozitlerin Özelliklerinin Araştırılması Doç. Dr. Meral AKKOYUN KURTLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Farklı Gözenek Oranlarına Sahip Polihidroksi Üretan Hidrojellerin Sentezi Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Mikroalglerden Fermantasyon Yolu İle Elde Edilen Özütlerin Biyopestisit Olma Potansiyelinin İncelenmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Deşarj sistemlerinde atıksu seyrelmelerinin farklı difüzör tiplerine göre davranışının görüntü işleme yöntemi ile incelenmesi ve hidrodinamik sayısal modellenmesi Prof. Dr. Egemen ARAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Tekstil Atıksularının Arıtımı İçin Sürdürülebilir Biyotemelli Adsorbent Malzeme Geliştirilmesi ve Ayırma Performanslarının İncelenmesi Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Bursa Teknik Üniversitesi Kampüslerinin Yerleşim ve Yapı Ölçeklerinde Sürdürülebilirlik Bağlamında Analiz Edilmesi ve Mekansal Stratejilerinin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞEN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Devam Ediyor BAP Çözünebilir Boza Tozu Üretimi Doç. Dr. Gökçen YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Mikroakışkan Emülsiyon Yöntemiyle Sürdürülebilir Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur PARIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Bor-Katkılı Sürdürülebilir Katalizörlerin Eldesi ve Biyokütle Dönüşümlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Havva Esma OKUR KUTAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Kaynaklı Bazı Mikrokirleticilerin Sucul Ortamlara Yüklerinin Değerlendirilmesinde Pasif Örnekleyicilerin Kullanımı Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Yakın İnfrared Bölgede Absorpsiyon Yapan BODIPY Türevlerinin Sentezi ve Fotofizikokimyasal Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Bazı Fiziksel Risk Etmenlerinin Mobilya Üretim Sektöründe Farklı İşletme Ölçeği Düzeyinde İncelenmesi: Bursa İli Örneği Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Kolajen ve Aloe Vera Katkılı Biyouyumlu Kitosan Sütür Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Sulu Organik Redoks Akış Bataryalarına Yönelik Yeni Suda Çözünür Ferrosen Katolitlerin Tasarımı, Sentezi, Kimyasal ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP ROP ve Foto-ATRP Yöntemlerinin Kombinasyonu ile Aşı Kopolimer Sentezi Doç. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP Piezolektrik özellikli kauçuk kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilmesi Doç. Dr. Meral AKKOYUN KURTLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Termal Püskürtme Proseslerine Uygun Yüksek Entropili Alaşımların Üretimi ve Kaplamalarının Karakterizasyonu Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Bazı Plastik Malzemelerin Gümrük Tarifelerinin Belirlenmesinde Kullanılacak Hızlı Muayene Metotlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Kenan YILDIRIM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Polimer Esaslı Ambalaj Malzemelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Yerli Bacillus sp. Suşlarının Bitki patojenlerine karşı Antagonist Aktivitelerinin Belirlenmesi, Lipozomal Formulasyonlarının Geliştirilmesi ve Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Yetişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Tecavüz Mitleri Kabulü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Aslı YEŞİL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü
Devam Ediyor BAP Çimento Uygulamaları İçin Yeni Nesil Su Azaltıcı Polikarboksilat Sentezi, Karakterizasyonu ve Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Devam Ediyor BAP İyonosferik Uzaktan Algılama ve Radyo Astronomi Uygulamalarına Yönelik Aktif Anten Test Ortamı Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP İnovasyonun İhracat Performansı Üzerine Etkisinde Lojistik Performansın Aracı Rolü Doç. Dr. İsa DEMİRKOL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Devam Ediyor BAP Peyzaj Mimarlığının Sosyal Değeri: Bursa Kültürpark Sosyal Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Devam Ediyor BAP 3 Fazlı AC Servo Motorun Akıllı Yöntemlerle Gerçek Zamanlı Yörünge Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Davut ERTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Polivinil alkol'ün Aminlenmesi ile Hidrojel Eldesi ve Atık Sularda Boya Giderim Performansının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Çörek Otu Küspesinden Ohmik Isıtma Sistemi Destekli Biyobozunur Film Üretimi Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP İlaç yüklü PoliHIPE Hidrojellerin Fotopolimerizasyon ile Üretilmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur PARIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Borlu Atık Sulardan Membran Prosesiyle Lityumun Geri Kazanılması Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Nişastanın çapraz bağlayıcı maddeler ile modifiye edilerek gıda ambalaj filmi olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Ulva Lactuca Ekstraktlarının Lipozomal Formülasyonlarının Bitki Patojenlerine Karşı Aktivitelerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Girdap Kaynaklı Titreşimlerin Düşük Ağırlık Oranlarında Deneysel Olarak İncelenmesi Doç. Dr. Erinç DOBRUCALI Denizcilik Fakültesi Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Kırmızı Çamur-Türk Kahvesi Kompozit Kürelerle Boyar Madde Giderimi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Levulinik Asitin Etil Alkol ile Esterleşme Tepkimesine Yönelik Mezogözenekli Silika Katalizör Geliştirilmesi Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Sıfır Enerji Binası (SEB) Tasarımı ve Optimizasyonu Prof. Dr. Yusuf Ali KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Kemik Doku İskelelerinin Mekanik Yük Altında Bozunma Davranışlarının Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Deprem Sönümleyici Sistemlerin Betonarme Yapıların Sismik Performansına Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Beyhan BAYHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devam Ediyor BAP Kronik Yara İyileşmesi İçin Hücre Kültüründen Hücresizleştirme Tekniği İle Elde Edilen Ekstrasellüler Matriks Katkılı Hibrit Hidrojellerin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Devam Ediyor BAP Finike ardıcı (Juniperus phoenicea L.)'nın Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Mustafa YILMAZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek Performanslı Termoplastiklerde Termal ve Elektriksel Özelliklerin Arttırılması ve Üretim Optimizasyonu Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP AlSi11 Alaşımında Yeni Nesil Tane İncelticileri Kullanarak Yapı ve Özelliklerin İyileştirilmesi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Madan Deresi Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknikleri ve RUSLE Yöntemi Kullanılarak Erozyon Riskinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek performanslı termoplastiklerde termal ve elektriksel özelliklerin iyileştirilmesi Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Guar Zamkı/Polivinil Alkol/Kurkumin Esaslı Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Aktif Dengeleme Yöntemi ile Batarya Yönetim Sistemlerindeki Enerji Transferi Uygulamaları için Çift Yönlü Flyback Dönüştürücü Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Davut ERTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bitkisel Atık/Grafen/Mineral Takviyeli Polilaktik Asit Biyokompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ekstraktiflerin ahşabın dış ortam dayanımına etkisinin incelenmesi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Toplu Taşıma Araçlarında Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım Yaklaşımı Doç. Dr. Hasan ŞAHİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yeni 8-Aril-1,3-dimetilksantin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Metal Organik Kafes Yapı Katkılı Hibrit Polimerik Membranlar ile Pervaporatif Desalinasyon Uygulaması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Akıllı Arıza Koruma ve Güç Akışı Kontrol Fonksiyonlarına Sahip Bir Elektrikli Araç Şarj Cihazının Şebekeden-Araca ve Araçtan-Şebekeye Etkileşimli Şekilde Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Kalite Çeliklerin Aşınma Özelliklerine Nitrasyon Parametrelerinin Etkisi Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sıvı Akışkanlı Borularda Oluşan Hidrolik Güçten Elektrik Enerji Üretiminin Araştırılması ve Sistem Prototipinin Oluşturulması Prof. Dr. Musa AYDIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kültürel Değerlere Duyarlı Çevrimiçi Öğrenme Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Tamamlandı BAP Mutant Bacillus Megaterium Bakterisinin Biyomineralizasyon Kapasitesinin Araştırılması Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Siyanobakteriyel Toksin ve DNA Etkileşimine Yönelik Elektrokimyasal Biyosensörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Dezenfektanların Çeşitli Yüzeylerde Listeria monocytogenes Biyofilmine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kahve Endüstrisi Atığı Olan Kahve Çekirdeği Zarının Biyobozunur Nanolif Üretiminde Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkiye için Enflasyon Tahmini: Yapay Zeka Tabanlı Modeller ile İstatistiksel Modellerin Karşılaştırılması Doç. Dr. Ömer Faruk EFE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Okaliptüs yağının düşük ve yüksek metoksilli pektin kullanılarak enkapsülasyonu ve difüzyon karakterizasyonu Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Boru içi Sıvı Akışkanlı Sistemlerde Hidrolik Gücün Mekanik Güce Çevrilmesinin Araştırılması Prof. Dr. Musa AYDIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Manyetit Nanopartikül Katkılı Yüksek Performanslı PVA Lif Çekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı kompozisyonlarda toz metalürjisi yöntemiyle üretilen Si3N4 takviyeli Al-Si-Mg metal matrisli kompozitlerin yüzey özelliklerinin plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) kaplama tekniğiyle geliştirilmesi Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bir Denizaltının Direnç Analizleri ve Yelken Formunun Dirence Etkisinin Sayısal olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Naz YILMAZ Denizcilik Fakültesi Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tek-Kristal Sezyum Kurşun Bromür Yarı-İletken Malzemenin Oda Sıcaklığında 662 keV Enerjili Gama Işınlarına Karşı Dedeksiyon Özelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrikli Bisiklet Güç Aktarım Sistemi Enerji Verimliliğinin Belirlenmesinde Şehir içi Sürüş Profillerinin Oluşturulması ve Test Prosedürlerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur GENÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Seçıcı Lazer Ergıtme Yöntemıyle Co-Cr Alaşımından Farklı Tasarımlarda Stent Üretiminin Deneysel Ve Sayısal İncelenmesı Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bakteriyel selüloz/Hyaluronik asit kompozitlerinin sentez yöntemlerinin karşılaştırılması ve malzeme özellikleri üzerine etkisinin araştırılması Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Polimerik polivinil prolidin (PVP)/selüloz asetat (CA) blend membranların sentezlenmesi ve pervaporasyon yöntemiyle trimetil borat-metanol azeotropunun ayrılması Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ÖZEKMEKCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İşitsel Peyzajların Estetik Kavramı ile İlişkisi: Bursa Cumhuriyet Caddesi Örneği Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILDIRIM Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP KORUNAN ALANLARDA EKOTURİZMİN MARKALAŞMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: GOLESTAN, İRAN ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sara DEMİR ALP Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Pseudokapasitif Uygulamalarda W18O49 Bazlı Elektrot Malzemesinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Cem KAHRUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP CAMIN İYONİZE GAMA RADYASYONUNA KARŞI KALKAN OLARAK KULLANILABiLiRLiĞi ÜZERİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: SAÇILMA YÖNTEMİ Doç. Dr. Mehmet BÜYÜKYILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Bir binanın güney cephe FDM Trombe duvarının modellenmesi, dinamik simülasyonu ve performans analizi Prof. Dr. Yusuf Ali KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Giyilebilir elektronikler için MXene ve Grafen esaslı inkjet yöntemiyle basılabilir esnek süperkapasitörlerin geliştirilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Metal Sanayi Atıklarının Çimento Esaslı Kompozitler İçerisinde Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Hacer BiLiR ÖZHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Marmara Denizi Güney Sahillerinde Mikroplastik Kirliliği Mevcut Durumunun Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Saadet HACISALIHOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Çok Dallanmış Polimerlerin İniferter Yöntemiyle Kontrollü Olarak Sentezi Doç. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Tarımsal Atık Katkılı Pla Esaslı Yeşil Kompozitlerin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BURSALI ARNAVUT GÖÇMENLERDE KÜLTÜREL AKTARIM PRATİKLERİ: ZAFER MAHALLESİ Dr. Öğr. Üyesi Selda ADİLOĞLU EKLEMEZLER İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Tamamlandı BAP Anne Sütü Kadar Doğal Akıllı Saklama Poşetleri Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yerli hammaddeler ve geri dönüşüme uygun malzemeler ile çok katmanlı duş filtresi geliştirilmesi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İLAÇ YÜKLÜ POLİMERİK KAPLAMALI METAL STENTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrikli Araçlarda Elektronik Aksam Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrikli araçlar için mekanik aksam üretimi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Vision Döner Kanatlı İHA Tasarım ve Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kuzgun VTOL İHA Tasarımı ve Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BİYOKÜTLEDEN PEKTİN ELDESİ VE PEKTİN KATKILI KİTOSAN/HİDROKSİETİLSELÜLOZ TEMELLİ KOMPOSTLANABİLİR FİLM SENTEZİ Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Otonom, Sensör Tabanlı, Atmosferik Blgi Ölçümü Yapan Uydu Sistemi Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Lityum-İyon Batarya Paketinin Isıl İncelenmesi Doç. Dr. Kemal Fürkan SÖKMEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sabit Kanatlı İHA - POYRAZ Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gürsu TEKDEMİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Karides ve kahve atıklarından, çevre dostu kitosan /kahve mikroküre esaslı tarımsal gübre geliştirilmesi (MikroFarm) Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Savaşan İnsansız Hava Aracı Projesi: BOREAS Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yangın Müdahalesi İçin İyileştirilmiş Döner Kanat İHA Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP CBS Tabanlı AHP Yöntemiyle Orman Yangını Risk Haritasının Geliştirilmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kurkumin İçeren Biyobozunur Polimer Esaslı Akıllı Ambalajların Geliştirilmesi Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Zıvanalı Birleştirmelerde Dayanıklılığın Yoğunlaştırılmış Masif Malzeme ile İyileştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bazı aldehit türevlerinin izoforondiamin ile oluşturdukları schiff bazlarının sentezi, karakterizasyonu, biyolojik aktiviteleri, kuramsal çalışmaları Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP 4-Hidroksi Salisilaldehit ile İzoforondiaminin Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu, Biyolojik Aktiviteleri ve Kuramsal Çalışmaları Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP UV Light-Elektrooksidasyon Ardışık Reaktör Sisteminde Boya Çözeltisinden Renk Giderimine Elektrolit Türünün Etkisi Prof. Dr. Orhan Taner CAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP NİLÜFER ÇAYI'NIN KARAKTER ANALİZİ VE BURSA KENTİNİN YEŞİL AĞ SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ KAPSAMINDA TASARIM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Organik Esaslı Akış Bataryalarının Geliştirilmesi, Kimyasal/Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Performanslarının Belirlenmesi Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Müsilajdan Biyoplastik Üretimi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Derin Ötektik Çözücülerin Polivinil Klorür Filmlerde Plastikleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ultrason Uygulamalarının Portakal-Havuç Suyu Karışımının Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Gökçen YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yapı Zemin Etkileşim Problemlerin Dinamik Analizi Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Derin Ötektik Çözücülerin Polietilen Esnek Filmlerde Plastikleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Fotoakustik Yöntemi ile Katı Cisimlerde Tahribatsız Çatlak Tespiti Doç. Dr. Ahmet MERT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Triazol Grubu İçeren Kumarin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Nesnelerin İnternetiyle Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Ortam Erişim Tekniği Geliştirilmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Defne (Laurus Nobilis L.) Üretiminin Kırsal Ekonomiye Katkısı ve Yönetimi (Bursa İli Örneği) Doç. Dr. Neşat ERKAN Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Endüstriyel Robot Kol İmalatı ve El Hareketleri ile Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İnsansız Tam Otonom Sualtı Mobil Robotunun Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Dolunay Otonom Su Altı Aracı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kargo Odaklı İnsazsız Hava Aracı Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sodyum Pentaborat, Kalsiyum Karbonat ve Doğal Reçine Katkılı Polilaktik Asit Filmlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Doğal Hammaddelerden Mühendislik Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Çevre dostu biyoplastik üretimi için binaya entegre fotobiyoreaktör tasarımı ve iç mekan hava kalitesinin artırılması: BIOCAPTURE Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP İHA Tasarımı ve Gelişmiş Örüntü Tanıma Sisteminin Gerçekleştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Üç Boyutlu Biyobaskı Yöntemiyle Metal Katkılı Biyoseramik ile Takviyelendirilmiş Kitosan Doku İskelelerinin Üretimi ve Biyomalzeme Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Beslenen Bir Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun ve Yapay Zekâ Temelli Akıllı Enerji ve Talep Yönetim Sisteminin B.T.Ü. Kampüs Alanında Uygulamalı Olarak Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yakıt Biyokatkı Maddesi Ve Yeşil Solvent Metilalin Polimerik Nanokompozit Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Prosesi Ile Saflaştırılması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Çam kese böceğinin saldırı oranları ve ölü örtü dinamikleri üzerinde yükselti ve iklim değişikliği etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP MUZ KABUĞU TAKVİYELİ KOMPOSTLANABİLİR AMBALAJ FİLMİ Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektroeğirme Yöntemi İle Biyoaktif Polilaktik Asit/Lavanta Uçucu Yağı Esaslı Nanoliflerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tek kullanımlık bebek bezleri bünyesinde bulunan fitalatlar: Bez kullanan bebekler için maruziyet ve Türkiye'de kullanılmış bezlerden çevreye fitalat salınımının değerlendirilmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bazı yeni Schiff bazı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi, kuantum mekaniksel modellenmesi ve moleküler docking çalışmaları Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Güneş Pillerinde Kullanılmak Üzere Elektrodepozisyon yöntemi ile ZnS yarıiletken ince Filmlerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonunu Prof. Dr. Aslı Ayten KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Anacamptis sancta L. salep orkidesinin yıllık çimlenme döngüsünün belirlenmesi ve dış ortam koşullarına adaptasyonunun sağlanması Doç. Dr. Salih PARLAK Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Egzotik Hafif X0(2900), X1(2900) Mezonlarının Spin Eşlerinin Araştırılması ve X(2900) Mezon Ailesinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Söğüt Bölgesi Organik Zemininin Süper Beyaz Çimento ile Stabilizasyonu Doç. Dr. Eyübhan AVCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yağı azaltılmış bisküvi üretiminde Chlorella kullanım olanaklarının araştırılması Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP L-(+)-Triptofan Metil Ester Fonksiyonel Uçları İçeren Polimerik Mikrokürelerin Heterojen Organokatalizör Uygulamaları Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrikli araçların şarj istasyonları için yüksek verimli bir rezonans dc-dc dönüştürücünün geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Cydonia oblonga (ayva) yapraklarından fenolik bileşik eldesinin optimizasyonu ve enkapsülasyon ile ekstre kararlılığının iyileştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Mekanobiyolojik Yaklaşımla Çubuk Esaslı Doku İskelesi Tasarımı ve In Vitro Çalışmaları Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Homojen katalizör varlığında ayçiçek yağından mikrotüp ve değişik paternli mikroreaktörlerde biyodizel üretimi. Doç. Dr. Ömür ARAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Siprofloksasin'in elektro oksidasyonla gideriminde 2 değerlikli demir ilavesinin etkisi: Yanıt yüzey yöntemi ile optimizasyon ve parçalanma ürünlerinin belirlenmesi Doç. Dr. Ahmet AYGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Islak Kimyasal Aşındırma Yöntemi ile Nanometre Boyutunda Tetragonal Baryum Titanat Parçacıkların Sentezi Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP GFRP Donatılı Betonarme Elemanların Aderans Özelliklerinin Eğilmede Aderans YöntemiyleBelirlenmesi Prof. Dr. İsa YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Akışkanlaşma hidrodinamiklerinin PIV ve basınç ölçümü yöntemi ile belirlenmesi Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP UNESCO Dünya Mirası ve İşitsel Peyzajlar: Bursa Cumalıkızık Köyü Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILDIRIM Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Yeşil Altyapı Yaklaşımı ile Bursa İli Yıldırım İlçesi Yeşil Alan Stratejilerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Kafes Yapıların Dinamik ve Yarı-Statik Yükleme Durumları İçin İncelenmesi ve Optimum Hücre Yapısının Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Termoplastik Kompozitlerin Üretilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Metal Organik Kafes Yapı Katkılı Polimerik Membranların Sentezi ve Pervaporatif Desalinasyon Uygulaması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kardiyak MR görüntülerinden Sol Kulakçığın Bölütlenmesi İçin Derin Öğrenme Metotlarının Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatmatülzehra USLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ahşap Kompozit malzemelerinde Vida Tutma Kapasitesini Epoksi Reçine Tutkalı İle İyileştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Üç Boyutlu Eklemeli İmalat Yöntemi İçin Grafen Takviyeli Termoplastik Kompozit Filament Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Saf ve Nano-Katkılı TiO2 Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Sülün Populasyonunun Yayılış Alanının Belirlenmesi Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kıyıya Yakın Yerlerde Tatlı-Tuzlu Su Dengesinin İncelenmesi Doç. Dr. Babak VAHEDDOOST Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Geleneksel Mihaliç peynirinin biyoenformatik analizler ile bioaktivite profilinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTUNTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek Güç Kapasitör Uygulamalarına Yönelik Kurşunsuz NBT Esaslı Seramiklerin Sinterleme Atmosferlerine Bağlı Olarak Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Formaldehit İçermeyen Geopolimer Ahşap Tutkallarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İyonik Sıvı- Etilen Glikol İkili Karışımların Isıl Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KENTSEL ARAZİ DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BURSA/YILDIRIM İLÇESİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Ayvalı Dere Koridorunda Mavi-Yeşil Altyapı Stratejilerinin Belirlenmesine Yönelik Bütüncül Bir Model Önerisi Doç. Dr. Sara DEMİR ALP Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Ahşabın Naylon Türevleri ile Şeffaflaştırılması Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) zararlısının Anadolu kestanesinin ölü örtü dinamikleri ve besin döngüsü üzerine etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Epsilon-Kaprolakton İle Modifiye Edilen Odununun Biyolojik Dayanımının Belirlenmesi Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yeni Urasil Türevi Aminlerin Sentezi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP 3B Kapsama Alanı Haritası Çıkarılması Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Sahalarında Scolytinae (Col.: Curculionidae) Türleri Üzerine Gözlemler Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Bölgesinden Elde Edilen Kestane Balının Antimikrobiyal, Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 41Cr4 Çeliğinde Ön Isıl İşlem Sonrası Değişen Başlangıç Mikroyapısının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Magnezyum Oksit ve Borik Asit reaksiyonundan Magnezyum Borat Sentezi Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yaş Kimyasal Yöntemlerle Santimetre Ebatlarında (CH3NH3)PbBr3 Hibrit Perovskit Tek Kristal Sentezi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Yaş Kimyasal Yöntemlerle Santimetre Ebatlarında CsPbBr3 Perovskit Tek Kristal Sentezi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Aviyonik Sistemlerde Elektromanyetik Kalkanlama ve Hava Araçları için Karbon Fiber Kompozit Malzeme Geliştirilmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Subasar Ormanı Dişbudak Meşcerelerinde Toprak Üstü Biyokütle ve Karbon Birikimi Prof. Dr. Turan SÖNMEZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 8 Kanatlı Bir İnsansız Hava Aracının (Döner Kanat) Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Yangın Tespiti ve Müdahalesi Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 4 Kanatlı Bir İnsansız Hava Aracının (Döner Kanat) Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Yangın Tespiti ve Müdahalesi Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Uçan Araba Tasarımı ve Prototip Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KARBON NANOTÜP KATKISI İLE KATMANLI CAM, KARBON VE ARAMİD ELYAF TAKVİYELİ HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK PERFORMANSLARININ GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Arama Kurtarma Mobil Robot İmalatı Ve Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Robotaksi Dönüşümü için Donanım ve Yazılımların Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökhan GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sudan Doğal Organik Madde Hümik Asidin Gideriminde PVDF Temelli Blend ve Hibrit Membranlarla Filtrasyon Uygulaması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Azeotrop Metilal/Metanol Karışımlarının Pervaporasyon Prosesi ile Saflaştırılması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İş makineleri tasarımı ve kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Ayetül GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yerli Grafen Nano Plakalarla Takviye Edilmiş Al-Cu Esaslı Alaşım Matrisli Kompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi, Isıl İşlemi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Atık Yumurta Kabuğu Kullanılarak Nişasta Konsolidasyon Tekniği ile Fonksiyonel Aşamalı Kalsiyum Silikat Doku İskelesi Üretim ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP POYRAZ İHA takımının TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışmasına Katılımı Dr. Öğr. Üyesi Osman BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP SaTurn Model Uydu Tasarımı Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Karacabey Subasar Ormanlarında Toprak Altı Kök Kütlesinin (Kılcal, İnce ve Kalın) Ağaç Türlerine Bağlı Değişimi Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BİYOBOZUNUR İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN DEMİR - AKERMANİT KOMPOZİTLERİN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Akıllı Telefon Vücut Sıcaklık Takibi için Temassız Ölçüm Sistemi Tasarımı Doç. Dr. Ahmet MERT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Liken ve Deniz Kabuklarından Antiviral ve Antibakteriyel Özellikte Malzeme Sentezi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Akan veri kullanarak sosyal mesafe takibi ve risk analizi Dr. Öğr. Üyesi Hayri Volkan AGUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrokimyasal enerji depolama uygulamaları için nanoyapı-kontrollü elektrot malzemelerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Oksetik Çekirdekli Sandviç Kompozitin Eğme ve Darbe Davranışlarının İncelenmesi Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Li-ion bataryanın alternatif PCM ve karbon esaslı malzemeler ile ömrünün belirlenmesi ve sıcaklığın batarya ömrü üzerine etkisinin sonlu elemanlar ile araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP SENKRON RELÜKTANS MOTORUN GÖZLEMCİ TABANLI SENSÖRSÜZ KONTROLÜ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sucuk baharatı karışımı uçucu yağları ile zenginleştirilen poli laktik asit esaslı nano-liflerin çözelti üflemeli eğirme tekniği ile üretimi Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ahtapottan Esinlenilerek Biyomimetik Yapıştırıcıların Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Almanya'da Aşırı Sağın Teşkilatlanması ve İslamofobi Doç. Dr. Nuri KORKMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tamamlandı BAP Endüstriyel Ormanlarda Yürütülen Mekanik Üretim Çalışmalarında Makine Kaynaklı Başlıca Fiziksel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Melissa Officinalis L. Bitkisinin Etanol Ekstraktının Nanolipozomal Formülasyonunun Antimikrobiyal ve Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Keşkül Üretiminde HACCP Sistemi ve Çevresel İzleme Programının (ÇİP) Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 3 Boyutlu Yazıcılar ile Üretilen Maçalara Motor Bloklarının Dökümünde Optimum Proses ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Akımsız Ni-B Kaplı Cam Elyaf Takviyesi ile Alüminyum Matriksli Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bulanık Mantık Tabanlı Anahtarlamalı Kapasitörlü (SC) DC-DC Yükseltici Dönüştürücü Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Davut ERTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP PLA İçerikli Polimerik Kompozit Köpüklerinin Mikroyapısal ve Termal Özelliklerinin Araştırılması Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek Plastisiteli Killi Zeminin Süper Beyaz Çimento ile Stabilizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Eray YILDIRIM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Düze Sıcaklığı Değişiminin Antibakteriyel Hollow Fiber Gözenek Yapısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Potansiyel Süs Bitkisi ve Bursa'nın Nadir Endemik Türleri Gök Sığır Kuyruğu (Verbascum yurtkuranianum ) ve Kaynak Keteni (Linum pamphylicum subsp olympicum)'nin Üretimi, Ex-Sitü Muhafazası ve Peyzaj Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Kamil ERKEN Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP İMALAT SİSTEMLERİNE MOBİL ROBOT ENTEGRASYONU VE KONTROLÜ Doç. Dr. Gökhan GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Halotolerant Bir Siyanobakterinin Ekzopolisakkaritinin Karakterizasyonu ve Biyosorpsiyon Potansiyelinin İncelenmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Tiyoüre-Aminoalkol Organokatalizörlerin Tasarımı, Sentezi ve Uygulamaları Doç. Dr. Gamze KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Mikro-ark Oksidasyon (MAO) Yöntemiyle Seramik Al2O3 Kaplanmış Titanyumun (Cp-Ti) Karakterizasyonu Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Arı sütünün sağlıklı ve kanser akciğer hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Çeliğin korozyonunda inhibitör olarak kullanılan bazı Schiff ve Mannich bazlarının inhibisyon etkinliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi hesaplamalarıyla incelenmesi Prof. Dr. Ender Gökhan GECE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Aktif Karbonun Doğal Lif Takviyeli Polilaktik Asit (PLA) Kompozitlerin Performansı Üzerine Etkisi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Üç Serbestlik Dereceli Robot Kolunun Gerçek Zamanlı Kuvvet Kontrolü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Membran Destekli Ayırma Prosesi Olan Pervaporasyon ile Atık sulardan Borun Giderimi ile İçme Suyu ve Kullanma Suyu Eldesi Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Hemodiyaliz Uygulamalarına Yönelik Çift Katmanlı Düz Membran Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 3-B Yazıcı Teknolojisiyle Üretilmiş ve Kalınlaşan Akışkanla Desteklenmiş Alternatif Ses Yutucu Tasarımı Doç. Dr. Osman TURAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KEMİK DOKU UYGULAMALARI İÇİN TiO2/AKERMANİT KATKILI KİTOSAN DOKU İSKELELERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Al-Si Alaşımlarında Katılaşma Morfolojisinin Porozite Oluşumu ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP DERİN ÖĞRENME İLE GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME: AKILLI MAĞAZACILIK SİSTEMİ UYGULAMASI Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YARA İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI İÇİN FARKLI UÇUCU YAĞLAR İÇEREN ANTİBAKTERİYEL NANOLİFLERİN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Barker-13 Tekniği ile Faz Kodlanmış Radar Verisinin Yan-Lob İçermeyecek Şekilde Çözdürülmesi Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Cam fiber takviyeli kompozit panellerin kavis miktarının ve katman sıralamasının statik ve dinamik yüklemeler altında malzemenin mekanik davranışlarına etkisinin incelenmesi Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kozmetik Sanayi Atıksularının Boron Doped Diamond, Platin ve Metal Oksit Elektrotlar ile Elektrooksidasyon Prosesinde Arıtılabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Orhan Taner CAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Glikozamin Türlerinin Streptococcus sp. ile Mikrobial Hyaluronik Asit Üretiminde Potansiyellerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Kentsel Yaşam Kalitesinin Fiziksel Çevre ve Toplum Özellikleri Açısından İncelenmesi: Bursa Yıldırım İlçesi Konut Alanları Örneği Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa İlinde Yer Alan Yeniden İşlevlendirilmiş Müze Yapılarının Engellilere Yönelik Erişilebilirliğinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin ARAS Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı asitlik düzeylerine sahip limonataların depolama sürecinde aroma profilindeki değişimlerin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bir Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Konut Hareketliliği: Bursa-Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Örneği Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Alüminyum nitrür ve manyetit katkılı hibrit polimer kompozitlerin ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Metallerin Soğuk Metal Transfer Ark Kaynak Yöntemi (CMT) ile Birleştirilmesinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Celalettin YÜCE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkiye için En Uygun Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral Tipi ve Yerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Egemen ARAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Hidrotermal Sıvılaştırma ile Biyokütleden Yakıt ve Değerli Kimyasal Eldesi için Alumina Katalizör Geliştirilmesi Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Orman Alanlarındaki Açık Maden İşletmelerinin Haritalanmasında İHA-tabanlı 3-Boyutlu Verilerin Kullanılması Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yeni bir adsorbent olarak likenden (Cetraria islandica (L.) Ach.) aktif karbon hazırlanması, karakterizasyonunun yapılması ve Malahit Yeşili boyar maddesinin atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılması Prof. Dr. Hülya KOYUNCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İnsansız Hava Aracı, Faydalı Yük ve Atış Sistemi Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Silika ve Karbon Nanotüp ile Güçlendirilmiş Epoksi Nanokompozit Sentezi, Karakterizasyonu ve Deney Tasarım Teknikleriyle İncelenmesi Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Arı sütünün insan lenfosit kültüründeki genotoksik ve antigenotoksik etkileri Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Korilaginin genotoksik ve mitomisin-C'ye karşı antigenotoksik etkilerinin değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP ELEKTROMOBİL ELEKTRİKLİ ARACI- ELEKTRİK TAHRİK MOTORUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YAŞA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Otonom İnasansız Hava Aracı Tasarımı Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 2019 TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat Kategorisi GÖKÇEN isimli insansız hava aracının yapılması Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tekerlekli sandalyenin beyin dalgalarıyla kontrol edilmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP SU ALTI ROBOTUNUN GELİŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüzey Aktif Maddelerin Nanoakışkanların Termal Özellikleri ve Isı Transferi Üzerindenki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Savaşan Drone Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sektörel Eğitim Programı Araştırma Projesi Prof. Dr. Hakan GÜRKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrokardiyogram İşaretlerinin Derin Sinir Ağlarına Dayalı Sıkıştırılması Prof. Dr. Hakan GÜRKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Formülasyonlarda Çinko Borat İlavesinin Sentetik Otomotiv Boyasının Yanmazlık Özelliği Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP WO3 ve Yerli B2O3Hammaddelerinden Katı Hal Sentezleme Yöntemleri ile WB2/WC Kompozit Tozlarının Insitu Olarak Üretimi Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Polimer kompozit esaslı Li-ion batarya paketlerinin geliştirilmesi ve özelliklerinin araştırılması. Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemelerin Tahribatsız Ultrasonik Muayene Yöntemi ile Küresellik Özelliğinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KÜÇÜK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yeni Aminourasil Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Yapı Tayini: DNA Oluklarına Bağlanabilen Küçük Organik Moleküller Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Bölgesi Anadolu Kestanesi Ormanlarının Dağılışı ve Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Derin Öğrenme ile Yüz Tanıma Sistemleri için Saldırı Tespiti Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP "Evde Ders Okulda Ödev" (Flipped Classroom) Öğretim Modelinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Başarılarına Olan Etkisi Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Tamamlandı BAP Nar Kabuğu Ekstraktından Punikalagin Bileşiğinin Saflaştırılması ve Ekstraktın Soğuk Jelleşme Yöntemi ile Mikroenkapsülasyon Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Grafen Oksit ile Modifiye Edilmiş Karbon Fiber Takviyeli Grafen Epoksi Kompozitlerin Eldesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Dolgu Duvarların Sismik Taleplere Etkisinin Gerçekçi Bir Analitik Model ile İncelenmesi Prof. Dr. Beyhan BAYHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP alfa-Keto Esterlerin C-C Bağ Oluşum Reaksiyonlarına Yönelik Yeni Organokatalizörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Uludağ'da(Bursa) Yayılış Gösteren Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf) Coode&Cullen Ormanlarının Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması Prof. Dr. Emin UĞURLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Zr2AlC ve Cr2AlC Üçlü Karbür Fazlarının Mekanik Alaşımlama Destekli Katı Hal Sentezleme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP POLİMER KOMPOZİT BAZLI ZIRH MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Standart Çok-Eksenli Bir Endüstriyel Robotun Kafessiz, Güvenli ve İşbirlikçi Biçimde Çalışmasını Sağlayacak Görüntü İşleme Tabanlı Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DÜVEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP DOSAB Atık Külünün Alkalilerle Aktivasyon Sistemleri İçerisinde Hammadde Olarak Kullanımının Araştırılması Prof. Dr. İsa YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sol-Gel Döndürmeli Kaplama Tekniği İle ZTO İnce Filmlerinin Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Emrah SARICA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Arıtma Çamuru Lagünü Çevresindeki PBDE Konsantrasyonlarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BELEDİYELERDE UYGULANAN STRATEJİK PLANLAMANIN ŞEHİR YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer RÜZGAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü
Tamamlandı BAP İki Eksenli Güneş Takip Sisteminin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Biyoyakıt Bütanolün Dehidrasyonu için Karma Membranların Sentezi ve Pervaporasyon Uygulaması Doç. Dr. Derya ÜNLÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkiye'de Yaygın Olarak Yetişen Sarımsak Genotiplerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Grafen Takviyeli Alüminyum ve Bakır Esaslı Yenilikçi Malzemelerin Toz Metalurjisi ile Üretiminin Geliştirilmesi Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Konutsal Fotovoltaik Sistemler İçin Otomatik Arıza Tespit Yöntemlerinin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YAŞLANMA GECİKTİRİCİ B9 VİTAMİNİ İÇEREN FARKLI NON-WOVEN KUMAŞLARIN ÜRETİMİ VE KONTROLLÜ SALIMININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Kenan YILDIRIM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sandviç Panellerin Dinamik ve Stabilite Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Düşük-Güç Geniş Alan Ağları İle Akıllı Veri Toplama ve Performans Analizi Doç. Dr. İzzet Fatih ŞENTÜRK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Gıda Ambalajı Olarak Kullanılan PVC Esaslı Filmlerden Geçebilecek Kalıntıların Biyoesaslı Polimer Kaplamalarla Engellenmesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP GAMA VE X-IŞINLARI DETEKTÖRLERİ İÇİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KURŞUN HALİT PEROVSKİT TEK KRİSTALLERİN ÜRETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Mikro Şebekeler İçin Optimum Boost Konverter Devrelerinin Gerçek Zamanlı Olarak Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Davut ERTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Al8Si3Cu Alaşımında T6 Isıl İşleminin Aşınma Davranışı ve Korozyon Direnci Üzerine Etkisi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Lignoselülozik Biyokütleden Değerli Kimyasal Eldesinde Kullanılabilecek Katalizörlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkiye'de Farklı İllerden Toplanan Tereyağı Örneklerinde Çok Klorlu bifenil (PCB) Kirleticilerin İncelenmesi ve İnsan Maruziyetinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Siber Uzay Kaynaklı Tehditlerin Türkiye'nin Ulusal ve Uluslararası Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. Ali Burak DARICILI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tamamlandı BAP PROTEZ EL TASARIMI VE İMALATI Doç. Dr. Ahmet MERT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Poli Laktik Asit (PLA) ve Sığır Jelatini-Vaks Emülsiyonu Esaslı Çift Tabakalı Biyo-Bozunur Ambalaj Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek Frekans Elektromanyetik Dalga Yayıcı Kaynaklarının Radyasyonunun Çeşitli Durumlarda İncelenmesi Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP ÇATLAKLARIN MİKROBİYAL ONARIMI Dr. Öğr. Üyesi Hacer BiLiR ÖZHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Orman Ekosistemindeki Zamansal Değişiminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımıyla İncelenmesi: Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Örneği Prof. Dr. Turan SÖNMEZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Karbon Kaplı Metal Oksit Nanopartiküllerin Sentezi, Mikroyapısal ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Siyah Sarımsak Ekstraktının Antimikrobiyal, Antioksidan ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsüle Edilerek Kraker Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı: Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını takip eden süreçte Kıbrıs adasındaki İzolasyonların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne etkileri Doç. Dr. Nuri KORKMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tamamlandı BAP Mikrodalga, Sıcak Hava ve Mikrodalga-Sıcak Hava Kombinasyonu Kurutma Yöntemlerinin, Beyaz Kiraz Meyvesinin (Starks Gold) Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Gökçen YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Markalaşmaya Yönelik Verilen Devlet Destek ve Teşviklerinin İhracat Performansına Etkisi Doç. Dr. Ramazan NACAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa, Yıldırım ilçesinin göç hafızası ve göç haritasının oluşturulması Dr. Öğr. Üyesi Selda ADİLOĞLU İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Tamamlandı BAP Sodyum dihidrojen fosfat-Sodyum silikat ve Sodyum hidrojen fosfat-Sodyum silikat karışımlarının enjeksiyon malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Doç. Dr. Eyübhan AVCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektrokardiyogram ve Konuşma İşareti Tabanlı Biyometrik Tanıma Sistemi Prof. Dr. Hakan GÜRKAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Nötron difüzyon denkleminin ağsız simetrik radyal baz fonksiyonu kollokasyonu yöntemi ile sayısal çözümü Dr. Öğr. Üyesi Tayfun TANBAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP ÖLÇEKLENEBİLİR VEKTÖR TABANLI ÇİZİM VERİ SETLERİ İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI ÖZELLİK ÇIKARIMI, SINIFLANDIRMA VE ARAMA MOTORU ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP A356 Alaşımında T6 ısıl işleminin mekanik özellikler ve bifilmler üzerine etkisi Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yüksek verim ve Seçicilikte 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan Sentezi için Yarı kesikli ve Kademeli Beslemeli Piston Akış Reaktörlerin Homojen veya Heterojen Katalizör varlığında Tasarımı ve İşletilmesi Doç. Dr. Ömür ARAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BİR KOMŞULUK BİRİMİNİN KARAKTER ANALİZİ VE MAHALLE YENİLEME İÇİN ÖNERİLER :152 EVLER, (YILDIRIM, BURSA) Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Yükselti ve Bakının Uludağ Göknarının (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana MATTF.) ölü örtü miktarı, toprak özellikleri ve toprak organik karbon ve toplam azot depolama kapasitesi üzerine etkisinin araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Su Bazlı Şerit Döküm Metoduyla Hidrotermal Baryum Titanat Toz Ham Maddelerden {001} Dokulu Seramiklerin Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Seçici Lazer Sinterleme Yöntemi ile Katmanlı Olarak Üretilmiş Termoplastik ve Kompozit Malzemelerin Bilgisayar Destekli Analizi (CAE) için Malzeme Modelinin Oluşturulması Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Al-8,5Si-3,5Cu Alaşımının ve B4C Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Alaşımlama ile Üretilmesi ve Isıl İşlem Davranışlarının İncelenmesi Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ekstrakte Edilmiş Keratin Esaslı Yüzeylerin Elektroçekim Yöntemiyle Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Gaz Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Şule ALTUN KURTOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERLE ISI DEPOLAYAN TEKSTİL MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bazı duvar materyalleri ve enkapsülasyon tekniklerinin zeytin yaprağı ekstraktının mikroenkapsülasyonu üzerine etkilerinin incelenmesi Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Grafen ve İletken Polimer Katkılı Karbon Nanolif Esaslı Esnek Hibrit Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Güç Sistemine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Farklı Fenolik Bileşiklerin Enkapsülasyonunda Bazı Gamların Etkilerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Üleksit Cevherinden Yeni Bir Yöntemle Trimetil Borat Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kestaneli Süt Üretimi ve Kestaneli Sütün Özelliklerinin Araştırılması Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tabakalı Kompozit Plakların Sıcaklık Etkisi Altındaki Statik ve Titreşim Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Poli(laktik asit)/Doğal Kauçuk Blendlerin Hazırlanması Morfolojik, Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Enerji Depolama Uygulamaları için Şablonlama Metoduyla Yüksek Performanslı Karbon/Metal oksit Nanokompozit Elektrotların Geliştirilmesi Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Çevreci Polimer PLA'nın, Doğal Elyaf Sisal ve Kraft Kağıt ile Oluşturulacağı Yeşil Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kompozit Bir Kirişin Hareketli Yük Altındaki Dinamik Analizi Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Reaktif Ekstrüzyon ile Mobilya Atığı Ahşap Unu/Polipropilen Kompozitlerin Silan Bazlı Uyumlaştırıcılar Kullanılarak Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Streptococcus sp ile Hyaluronik Asit Üretim Protokolu Geliştirilmesi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN BİSKÜVİ ÜRETİMİ Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Araç içi toz örneklerinde çok bromlu difenil eter (PBDEs) seviyeleri ve insan maruziyetinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Atıksu Arıtma Tesisi Kaynaklı Çok Bromlu Difenil Eter (PBDEler) Emisyonlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Polipropilen köpüklerde proses parametrelerinin mekanik, mikroyapı ve yüzey kalite özelliklerine etkisinin araştırılması Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KRİTİK ALT SİSTEMLERİN GÜÇ KAYNAĞI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ İZOLE DC-DC FLYBACK KONVERTÖR TASARIMI Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Çatlaklı Çerçeve Yapıların Dinamik Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Hadde Alüminyum Alaşımlarının Korozyon Davranışının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KÜÇÜK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Doku Mühendisliği Uygulamaları için Mikroakışkan Sistem Kullanılarak Sodyum Aljinat Film Üretimi Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KÜÇÜK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İLETKEN POLİMER ve GRAFEN OKSİTLE FONSİYONELLEŞTİRİLMİŞ NANOLİF TABANLI PİEZOELEKTRİK NANOJENERATÖRLER Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkçe Sesler İle Konuşmacı Doğrulama Sistemlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Süperkapasitörler için grafen esaslı nanokompozit hidrojel geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Satureja hortensis Bitkisinin Uçucu Yağının Lipozomal Formülasyonlarının Hazırlanması ve Olası Antimikrobiyal ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yayılış Gösteren Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) Popülasyonlarının Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Salih PARLAK Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YAĞI AZALTILMIŞ, FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ CHİA İLAVELİ KRAKER ÜRETİMİ Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yayılış Gösteren Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) Popülasyonlarının Yağ Verimlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Salih PARLAK Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Boron Doped Diamond (BDD) Elektrotlar Kullanılarak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Elektro-Oksidasyonu Doç. Dr. Ahmet AYGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Şebeke Koruma Fonksiyonlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Gökay BAYRAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bitkisel Kökenli Maddenin Toprak Temizlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Mehmet İŞLEYEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Boron Doped Diamond Mesh Elektrotlar ile Paslanmaz Çelik Mesh Elektrotların Elektroflotasyon Prosesinde Atıksu Arıtıma Verimlerinin Araştırılması Prof. Dr. Orhan Taner CAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İnsan-Robot işbirliği ile endüstriyel montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi Doç. Dr. Gökhan GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bazı yeni oksim eter bileşiklerinin yapısal, optik ve spektroskopik özelliklerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi, DNA ve protein ile etkileşimlerinin kuramsal araştırılması. Prof. Dr. Yunus KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Antibakteriyel Polimer Sentezi ve PVDF Ultrafiltrasyon Membranlara Uygulanması Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP 8-Kanal EEG Cihaz Tasarımı Prof. Dr. Nurettin ACIR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Lignoselülozik ve Selülozik Biyokütle Kaynaklarından Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Eldesi Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Raylı Taşıma Araçlarında Kullanılan Polimerik Esaslı Malzemelerin Yanma Davranışının Belirlenmesi ve Yanma Sonrası Açığa Çıkan Miktarsal Analizi Prof. Dr. Kenan YILDIRIM Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Keratin Esaslı Nano-Yüzeylerin Gaz Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Şule ALTUN KURTOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi Kullanılarak Planlanması Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Fırtına Zararı Sonrası Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim Analizi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Faz Değiştiren Madde İçeren Kompozit Kapsül Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YÜKSEK PERFORMANSLI KARBON/METAL-OKSİT NANOKOMPOZİT SÜPERKAPASİTÖRLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım: Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler. Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Mangan Cevherinin Sülfürik Asitte Fenolik Bileşenler Varlığında Çözünme Mekanizmasının İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KUANTUM NOKTA NANOPARTİKÜLLERİNİN OLASI GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO MİKROÇEKİRDEK TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Akdeniz Bölgesinde Yetişen Geyik Elması (Malus trilobata v Eriolobus trilobatus) Ağacından Elde Edilen Meyvelerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Rasim Alper ORAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Fosforik Asit Yakıt Pilinin (FAYP) Alternatif Akım Şebeke Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Ayetül GELEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Sesli İmza Sistemlerinin Güvenliği için Sentetik/Yapay Ses Tespiti Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Grafen- MnO2 Esaslı Asimetrik Süperkapasitörlerle Yüksek Performanslı Enerji Depolama. Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Seramik-Polimer Kompozitlerin Üretiminde Altlık Olarak Kullanılmak Üzere Gözenekli Müllit Seramiklerin Üretimi Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Otomotiv Sektöründe Kullanılan Takviyeli Kauçuk Kompozitlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile 3-Boyutlu Analizi Prof. Dr. Bahattin KANBER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP En Küçük Kareler Tabanlı Adaptif Filtre Algoritmalarının İyileştirilmesi ve DSP Donanımı Üzerinde Gerçekleştirilmesi Prof. Dr. Nurettin ACIR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ağacın mikroyapılarının farklı yöntemlerle taklit edilerek biyomimetik malzemelerin üretilmesi Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Biyo-gübrelerin Orman Fidanlarında Kullanımı ve Fidan Karakteristiklerine Etkileri Doç. Dr. Salih PARLAK Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BURSA İLİNDEN TOPLANAN YUMURTA ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ, MARUZİYET ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Antibakteriyel Kumaş Kaplamalarının Otoklav Dayanımlarının Araştırılması Doç. Dr. İdris ÇERKEZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kabuklarından Katalitik Piroliz ile Yenilenebilir Biyo-Yağ Üretiminin Araştırılması Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Borik asit ve polikaprolakton modifikasyonunun ahşabın biyolojik dayanım ve boyut stabilizasyonu ile bor yıkanmasına etkisi Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tigercat 635D Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa- Kurşunlu Yöresi Defne (Laurus nobilis L.) Sahalarından Farklı Dönem Ve Yükseltilerde Toplanan Defne Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİ ALTINDAKİ VİSKOELASTİK KİRİŞLERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bina Deprem Performansı Üzerinde Donatı Korozyonu Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. İsa YÜKSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İki Boyutlu Betonarme Çerçeve Analizlerinde Kullanılan Mevcut Modelleme Tekniklerinin Bina Sismik Taleplerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Beyhan BAYHAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Eğitimde Neurosky Cihazının Kullanılması Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KABUK ve KOZALAK TANENLERİNİN MALDI TOF MS ve 13C NMR YÖNTEMLERİYLE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP EV TOZUNDA BULUNAN AĞIR METALLERİN İNSAN SİNDİRİM SİSTEMİNİN DEĞİŞİK BASAMAKLARINDA BİYOLOJİK OLARAK ALINABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Marmara ve İzmir Körfezi Zararlı Alg Türleri, Toksinleri ve Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mete YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Fonksiyonelleştirilmiş grafen ve karbon nanotüp katkılı polimer nanokompozitlerin üretilmesi ve özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Tanen ekstraktiflerinin doğal bir ahşap koruyucu madde olarak antifungal özelliklerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Interaktif proje çizelgeleme: Çok kriterli müzakere yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Koray ALTUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Yoğun Kentleşme Baskısı Altında Kalan Bursa Kenti 'nde Kentsel Arazi Kullanımı Değişimlerinin Belirlenmesi ve 2040 Yılı için Modellenmesi Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Polimer esaslı organik güneş pili uygulamaları için grafen içeren nanokompozit elektrotların geliştirilmesi Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP F(S^2,k) Uzaylarında Hareket Planlayıcılar Doç. Dr. Ayşe BORAT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü
Tamamlandı BAP Alzheimer Hastalığının Tedavisine Yönelik Yeni Organik Moleküllerin Tasarımı ve Sentezi Prof. Dr. Ömer KOZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Tekstil Atıksularının Fotokatalitik Olarak Arıtılmasında ZnO/TiO2 ve SiO2/TiO2 Katalizörlerinin Kullanımının İncelenmesi Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Soğutma Yükünün Geceye Ertelenmesi Prof. Dr. Yusuf Ali KARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KATMA DEĞERİ YÜKSEK POLİMERİZASYONLARDA YENİ TEKNOLOJİLER : MİKRO-REAKTÖR TEKNOLOJİSİ İLE ÇÖZÜCÜ İÇERMEYEN UHMWPE ÜRETİMİ Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP BURSA HANLAR BÖLGESİ AÇIK ALANLARDA KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP BE, MG VE CA METALLERİ YÜKLENMİŞ ERİONİTE VE LİNDE TİP L ZEOLİTLERİNİN HİDROJEN ADSORPLAMA VE DEPOLAMA KAPASİTELERİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP OTOKOPİ KAĞITLARININ MÜREKKEP GİDERİLME ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP GIDA AMBALAJI OLARAK KULLANILAN BAZI POLİMER MALZEMELERİN X - IŞINI FLORESAN SPEKTROSKOPİSİNDE KANTİTATİF ANALİZ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Faruk DEMİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP GRAFEN TAKVİYELİ ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP KENAR ÇATLAKLI KOLON VE KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN BURKULMA VE STATİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Termal Uygulamalar İçin İyonik Sıvıların Nanoakışkan Hazırlamada Kullanılması Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Biyolojik ekstrakt içerikli ekolojik pasta hazırlanması ve akma reçine üretiminde kullanılması Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İklim Değişikliği Dirençlilik Senaryosu: Artan Sel Riski Çerçevesinde Bursa Alan Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş YILMAZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Tamamlandı BAP Çörek otu küspesinden protein eldesi ve ekmekte kullanım olanaklarının araştırılması Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Organik Alan Etkili Transistör Özelliği Gösterebilecek Piromellitikdiimid ve Naftalendiimid Aday Moleküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Kestane Zarı İlavesi ile Üretilen Fonksiyonel Eriştelerde Kurutma Basamağının Optimize Edilmesi Doç. Dr. Gökçen YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ses ve Video Dosyaları Kayıt Zamanının ENF Tabanlı Doğrulanmasında Performans Analizi ve İyileştirmeler Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP İnegöl Mobilya Kümelenmesinde Yer Alan Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İmalat Firmalarının Gürültü ve İç Mekan Hava Kalitesi Bakımından İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TAŞDEMİR Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kontrollü İlaç Salım Sistemleri için Üç-Ağ Yapılı Hidrojellerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Emel TAMAHKAR IRMAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Grafen Oksit Kaplı Jüt Elyaf Takviyenin Harç ve Beton Karışımların Mekanik ve Durabilite Özellikleri Üzerindeki Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Kompozit Uygulamalarında Kullanılmak Amacıyla Çeşitli Fiberlere Mxene Kaplanarak Elektrik İletkenliği Kazandırılması Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa-Hisar Surları Etrafında Eski-Yeni İlişkileri: Değişen Kentsel Dokunun Morfolojik ve Mekansal Analizi Dr. Öğr. Üyesi Tüba SARI Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Tamamlandı BAP W18O49 Bileşiminde Tungsten Suboksit Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Cem KAHRUMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Biyokütle Türevi Karbon/Metal Oksit Kompozit Esaslı Enzimatik Elektrokimyasal Biyosensörler Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Bursa Karacabey Subasar Ormanlarında Ölü Örtü Dinamiğinin Araştırılması Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Verimlilik Esaslı Elektrikli ve Otonom Araç Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Fotovoltaik Uygulamalar için B Katkılı Cu2O Filmlerinin Ultrasonik Sprey Piroliz Tekniği İle Üretilmesi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Aslı Ayten KAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü
Tamamlandı BAP Ulva Lactuca Ekstraktının Lipozomal Formülasyonlarının Antioksidan Ve Antibakteriyal Özelliklerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tamamlandı BAP Kurumsal İnovasyon Sistemlerindeki Fikir Öneri Sistemlerinin Tasarlanmasında Pisagor Bulanık AHP ile Bütünleştirilmiş Aralık Değerli Pisagor Bulanık QFD Yaklaşımının Kullanılması Doç. Dr. Aytaç YILDIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Türkiye Konut Piyasasının Yeni Aktörleri Yabancı Uyruklular: Bursa Örneği Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tamamlandı BAP Oksetik Yapıların Parametrelerinin Sandaviç Malzemelerin Mekanik Performansına Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Cihan KABOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Karadağ Ormanlarında Yayılış Gösteren Büyük Memeli Türlerin Belirlenmesi Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Elektroüretim Yöntemi ile Poliimid Nanolif İplik Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin ALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Basınçlı Kalıplama Yöntemi ile Üretilen Kimyasal Köpürme Ajanı Katkılı PLA Esaslı Polimerik Kompozit Köpüklerin Özelliklerinin İncelenmesi ve Uyumlaştırıcıların Özelliklere Olan Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Meral AKKOYUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tamamlandı BAP Ekosistem Restorasyonunu Geotasarım ile Entegre Eden Yenilikçi Bir Peyzaj Planlama Yaklaşımı: Ova Çayı Havzası Örneği, Ankara Doç. Dr. Sara DEMİR ALP Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tamamlandı BAP Atık Biyokütlenin Farklı Koşullarda Etkili Hidroliz ve Dönüşümünün Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü
Tamamlandı BAP Arı sütü ve 10-hidroksi dekanoikacid (10-HDA)'nın sağlıklı insan deri hücrelerinde sitotoksik etki ve mekanizmalarının araştırılması. Doç. Dr. Aycan YİĞİT ÇINAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Durum Kaynak Başlık Ünvan Ad Soyad Birim Bölüm