Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
İMBTST050 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çekme deneyi (bir adet hazır numune için) (φ16 ve yukarısı) TS EN 10002-1 adet 300
İMBTST051 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada biçim, boyut ve hacim ağırlığının bulunması (10 numune için) TS EN 772-16 adet 210
İMBTST052 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada birim ağırlığının bulunması (10 numune için) TS EN 772-13 adet 210
İMBTST053 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada basınç dayanımının bulunması (10 numune için) TS EN 772-1 adet 340
İMBTST054 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada zararlı kireç ve magnezi deneyi (5 numune için) adet 300
İMBTST055 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremit boyutlarının bulunması (10 numune için) TS EN 1024 adet 210
İMBTST056 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte su emme deneyi (5 numune için) TS EN 772-7 adet 210
İMBTST057 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte eğilme dayanımının bulunması (5 numune için, hazırlama dahil) TS EN 538 adet 380
İMBTST058 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte zararlı kireç ve magnezi deneyi adet 300
İMBTST059 İnşaat Mühendisliği Bölümü Karo fayansta birim hacim ağırlığının ve su emmesinin bulunması (5 numune için) TS EN ISO 10545-3 adet 210
İMBTST060 İnşaat Mühendisliği Bölümü Karo fayansta eğilme dayanımının bulunması (5 numune için) TS EN ISO 10545-4 adet 340
İMBTST061 İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton basınç dayanımının bulunması TS EN 771-4 adet 340
İMBTST062 İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton rutubet muhtevası tayini TS EN 771-4 adet 210
İMBTST063 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapıda hasar tespiti saat 590
İMBTST064 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mevcut binaların performans değerlendirmesi (Basit yöntem; gözle muayene, saha gezisi) saat 420
İMBTST065 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mevcut binaların performans değerlendirmesi (Detaylı değerlendirme; deprem şartnamesine uygun) saat 680
İMBTST066 İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme yapılarda statik-dinamik hesap ve projelendirme saat 680
İMBTST067 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yığma yapılarda statik-dinamik hesap ve projelendirme saat 590
İMBTST068 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapının projesine uygunluk kontrolü saat 510
İMBTST069 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tüpten numune çıkama (Deney Yapılmayan Hallerde adet 30
İMBTST070 İnşaat Mühendisliği Bölümü Örselenmiş numuneden sıkıştırılmış deney numunesi hazırlama adet 30
İMBTST071 İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Muhtevasının Tayini TS EN ISO 17892-1/ASTM D2216/TS 1900-1 adet 30
İMBTST072 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kuru Eleme Metodu TS 1900-1/AASHTO T-27 adet 70
İMBTST073 İnşaat Mühendisliği Bölümü İri daneli karışık malzemeler (Yıkamalı eleme yöntemi) adet 80
İMBTST074 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yıkamalı eleme yöntemi TS 1900-1 / TSE CEN ISO/TS 17892-4/AASHTO T-27 adet 70
İMBTST075 İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrometre TS 1900-1 / TSE CEN ISO/TS 17892-4 /AASHTO T88 adet 70
İMBTST076 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çifte hidrometre ASTM D 4221 adet 140
İMBTST077 İnşaat Mühendisliği Bölümü Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini TS 1900-1/AASHTO T-89 VE 90 adet 50
İMBTST078 İnşaat Mühendisliği Bölümü Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Casagrande aleti, Tek Nokta) TS 1900-1/AASHTO T-89 VE 90 adet 40
İMBTST079 İnşaat Mühendisliği Bölümü Koni düşürme (penetrasyon) ile likit limit TSE CEN ISO/TS 17892-12 Madde 5.2/AASHTO T-89 VE 90 adet 50