Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Üniversite Personeli %15 (Fakülteler ve MERLAB’da geçerlidir)
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15 (Fakülteler, MERLAB ve SEM’de geçerlidir)
BTU Öğretim Elemanları %50 (MERLAB’da geçerlidir)
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) % 25 (MERLAB’da geçerlidir)

İndirimler Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde, SEM’de eğitimlerde geçerlidir

Tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri:
Eğitim ve Danışmanlık (Tam gün, mesai saati içi, KDV hariç) 2.000 TL
Eğitim ve Danışmanlık (Yarım gün, mesai saati içi, KDV hariç) 1.000 TL
Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleşitirilemez.

Detaylı bilgilendirme dökümanına erişmek için lütfen linki tıklayınız.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
İMBTST040 İnşaat Mühendisliği Bölümü Karot çıkarma (Tüm Deneyler Dahil) TS EN 13791 adet 2100
İMBTST041 İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonda basınç dayanımının beton tabancası ile bulunması (en az 10 nokta için) TS 3260, DIN 1048 adet 400
İMBTST042 İnşaat Mühendisliği Bölümü Ek nokta başına adet 100
İMBTST043 İnşaat Mühendisliği Bölümü Beton çekme dayanımının bulunması (Brezilya Deneyi) (3 numune) adet 300
İMBTST044 İnşaat Mühendisliği Bölümü Beton eğilme deneyi (3 Numune) TS EN 12350-5 adet 300
İMBTST045 İnşaat Mühendisliği Bölümü Sertleşmiş betonda çimento dozajı tayini (Fiziksel Deneyler) TS 2518 adet 1000
İMBTST046 İnşaat Mühendisliği Bölümü Özel beton tasarımı ve gereken bütün deneyler dahil adet 10000
İMBTST047 İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme Elemanlarda Donatı Yeri Tespiti (1 Eleman) adet 1000
İMBTST048 İnşaat Mühendisliği Bölümü Ultrasonik ses cihazı ve beton tabancası ile Beton Basınç Dayanımı Tayini adet 700
İMBTST049 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çekme deneyi (bir adet hazır numune için) (φ16’a kadar) TS EN 10002-1 adet 300
İMBTST050 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çekme deneyi (bir adet hazır numune için) (φ16 ve yukarısı) TS EN 10002-1 adet 350
İMBTST051 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada biçim, boyut ve hacim ağırlığının bulunması (10 numune için) TS EN 772-16 adet 250
İMBTST052 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada birim ağırlığının bulunması (10 numune için) TS EN 772-13 adet 250
İMBTST053 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada basınç dayanımının bulunması (10 numune için) TS EN 772-1 adet 400
İMBTST054 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tuğlada zararlı kireç ve magnezi deneyi (5 numune için) adet 350
İMBTST055 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremit boyutlarının bulunması (10 numune için) TS EN 1024 adet 250
İMBTST056 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte su emme deneyi (5 numune için) TS EN 772-7 adet 250
İMBTST057 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte eğilme dayanımının bulunması (5 numune için, hazırlama dahil) TS EN 538 adet 450
İMBTST058 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kiremitte zararlı kireç ve magnezi deneyi adet 350
İMBTST059 İnşaat Mühendisliği Bölümü Karo fayansta birim hacim ağırlığının ve su emmesinin bulunması (5 numune için) TS EN ISO 10545-3 adet 250
İMBTST060 İnşaat Mühendisliği Bölümü Karo fayansta eğilme dayanımının bulunması (5 numune için) TS EN ISO 10545-4 adet 400
İMBTST061 İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton basınç dayanımının bulunması TS EN 771-4 adet 400
İMBTST062 İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton rutubet muhtevası tayini TS EN 771-4 adet 250
İMBTST063 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapıda hasar tespiti saat 700
İMBTST064 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mevcut binaların performans değerlendirmesi (Basit yöntem; gözle muayene, saha gezisi) saat 500
İMBTST065 İnşaat Mühendisliği Bölümü Mevcut binaların performans değerlendirmesi (Detaylı değerlendirme; deprem şartnamesine uygun) saat 800
İMBTST066 İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme yapılarda statik-dinamik hesap ve projelendirme saat 800
İMBTST067 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yığma yapılarda statik-dinamik hesap ve projelendirme saat 700
İMBTST068 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapının projesine uygunluk kontrolü saat 600
İMBTST069 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tüpten numune çıkama (Deney Yapılmayan Hallerde adet 30