Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
ÇMBTST023 Çevre Mühendisliği Bölümü İletkenlik / İletkenlik ölçer İletkenlik elektrodu/ SM 2510B adet 35
ÇMBTST024 Çevre Mühendisliği Bölümü Anyon analizi/IC Kromatografik adet 80
ÇMBTST025 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/IC Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST026 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/IC Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST027 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/IC Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST028 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/IC Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST029 Çevre Mühendisliği Bölümü Uçucu organik madde tayini /Kül fırın 1200 C Gravimetrik/ SM 2540 E adet 90
ÇMBTST030 Çevre Mühendisliği Bölümü Çözünmüş oksijen / Oksijen metre Membran elektrodu/SM 4500-O adet 35
ÇMBTST031 Çevre Mühendisliği Bölümü pH/ pH metre pH metre / SM 4500-H+ B adet 35
ÇMBTST032 Çevre Mühendisliği Bölümü Santrifüj Cihaz kullanımı adet 20
ÇMBTST033 Çevre Mühendisliği Bölümü Sirkülatör (Soğutmalı) Cihaz kullanımı saat 10
ÇMBTST034 Çevre Mühendisliği Bölümü Soksalet ekstraktör Cihaz kullanımı adet 25
ÇMBTST035 Çevre Mühendisliği Bölümü Renk tayini / Spektrofotometre Spektrofotometrik/APHA Platinum-Cobalt Standard Method 8025 adet 80
ÇMBTST036 Çevre Mühendisliği Bölümü Fosfat Fosforu (PO43- P)/ Spektrofotometre Spektrofotometrik/SM 4500-P adet 80
ÇMBTST037 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam Fosfor (P)/ Spektrofotometre Spektrofotometrik/SM 4500-P adet 90
ÇMBTST038 Çevre Mühendisliği Bölümü KOI analizi/Termo reaktör Kapalı Reflux Titrimetrik/ SM 5220 C adet 140
ÇMBTST039 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST040 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST041 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST042 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST043 Çevre Mühendisliği Bölümü Hedefsiz kütüphane taraması/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik adet 1.000
ÇMBTST044 Çevre Mühendisliği Bölümü Ultrasonik Su Banyosu Cihaz kullanımı Saat 10
GMBTST001 Gıda Mühendisliği Bölümü Sütte donma noktası tayini TS EN ISO 5764 Adet 30
GMBTST002 Gıda Mühendisliği Bölümü Nem ya da kuru madde tayini TS EN ISO 712; TS 1129 ISO 1026; TS 1562; TS 3076-1; TS 3190 Adet 30
GMBTST003 Gıda Mühendisliği Bölümü Fırın (Kül) (1100°C) TS EN ISO 2171 Saat 25
GMBTST004 Gıda Mühendisliği Bölümü Nem Tayini OHAUS / MB45 Adet 30
GMBTST005 Gıda Mühendisliği Bölümü pH Metre, OHAUS - ST3100 TS 1728 ISO 1842, TS 774, TS 591 Adet 35
GMBTST006 Gıda Mühendisliği Bölümü Sıcaklık Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 105
GMBTST007 Gıda Mühendisliği Bölümü Gerinim (Strain) Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 85
GMBTST008 Gıda Mühendisliği Bölümü Frekans Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 85