Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
KMBTST003 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Kantitatif Analiz (sıvı numune) Adet 200
KMBTST004 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi Tek Element Adet 120
KMBTST005 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 1-5 Element Adet 135
KMBTST006 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 6-10 Element Adet 170
KMBTST007 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 11-15 Element Adet 190
KMBTST008 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 16-20 Element Adet 215
KMBTST009 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 21-30 Element Adet 240
KMBTST010 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 31-40 Element Adet 260
KMBTST011 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi Mikrodalga ile çözme işlemi Adet 100
KMBTST014 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı BET Analizi Adet 130
KMBTST015 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Çok noktalı BET Analizi Adet 190
KMBTST016 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu Adet 290
KMBTST017 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu Adet 330
LPMTST001 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Akım-Gerilim Karakterizasyon Cihazı Cihaz kullanım Adet 130
LPMTST002 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Dikey Fular Makinası Cihaz kullanım Saat 5
LPMTST003 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Direnç ve Elektrik Ölçüm Sistemi Cihaz kullanım Adet 130
LPMTST004 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü DMA – Dinamik Mekanik Analizör Termogram çekimi Adet 220
LPMTST005 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü DMA – Dinamik Mekanik Analizör Cihaz kullanım Saat 130
LPMTST006 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Döndürmeli Kaplama Cihazı Cihaz kullanım Adet 20
LPMTST007 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Döner Buharlaştırıcı Cihaz kullanım Saat 10
LPMTST008 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü DSC – Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi Adet 130
LPMTST009 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü DSC – Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi ve yorumu Adet 260
LPMTST010 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü DSC – Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Yarı-kristalin polimerlerde kristalinite oranı Adet 170
LPMTST011 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Elektrospinning Cihazı Cihaz kullanım Saat 215
LPMTST012 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Etüv Cihaz kullanım Saat 5
LPMTST013 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü FT-IR Spektrometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 80
LPMTST014 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü FT-IR Spektrometre Spektrum çekimi(örnek hazırlama) Adet 130
LPMTST015 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü FT-IR Spektrometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 250
LPMTST016 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Glove Box Cihaz kullanım Saat 45
LPMTST017 Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Glove Box Malzeme depolama Gün 45