Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Üniversite Personeli %15 (Fakülteler ve MERLAB’da geçerlidir)
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15 (Fakülteler, MERLAB ve SEM’de geçerlidir)
BTU Öğretim Elemanları %50 (MERLAB’da geçerlidir)
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) % 25 (MERLAB’da geçerlidir)

İndirimler Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde, SEM’de eğitimlerde geçerlidir

Tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri:
Eğitim ve Danışmanlık (Tam gün, mesai saati içi, KDV hariç) 2.000 TL
Eğitim ve Danışmanlık (Yarım gün, mesai saati içi, KDV hariç) 1.000 TL
Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleşitirilemez.

Detaylı bilgilendirme dökümanına erişmek için lütfen linki tıklayınız.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
BMBTST001 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011, EPA method 546 adet 3335
BMBTST002 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 3335
BMBTST003 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin-a tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 3335
BMBTST004 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 4000
BMBTST005 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 2000
BMBTST006 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin geni tespiti- Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 2000
BMBTST007 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 2000
BMBTST008 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 2000
BMBTST009 Biyomühendislik Bölümü Ökaryotik-Prokaryotik(16 s-18 s rrna veya ITS)Mikroorganizma tanıla Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 4.670
ÇMBTST001 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyum Azotu (NH4 +-N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM(Standard Methods) 4500-NH3 adet 173
ÇMBTST002 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyak (NH3)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NH3 C adet 173
ÇMBTST003 Çevre Mühendisliği Bölümü Nitrat Azotu (NO3- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO3 adet 92
ÇMBTST004 Çevre Mühendisliği Bölümü NitritAzotu (NO2- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO2 adet 92
ÇMBTST005 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam Kjeldahl Azotu/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-Norg B adet 173
ÇMBTST006 Çevre Mühendisliği Bölümü 10 mL’den 1 mL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 20
ÇMBTST007 Çevre Mühendisliği Bölümü 50 mL’den 1 nL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 20
ÇMBTST008 Çevre Mühendisliği Bölümü BOI analizi/ BOI inkübatörü ve Oxitop İyodometrik ve Respirometrik/SM 5210 B ve SM 5210 D adet 145
ÇMBTST009 Çevre Mühendisliği Bölümü Döner buharlaştırıcı Cihaz kullanımı adet 20
ÇMBTST010 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam askıda katı madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 D adet 75
ÇMBTST011 Çevre Mühendisliği Bölümü Çökebilir katı madde/Etüv Hacimsel/ SM 2540 F adet 35
ÇMBTST012 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam çözünmüş madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 C adet 75
ÇMBTST013 Çevre Mühendisliği Bölümü Pestisit/kalıcı organik kirletici/güç tutuşurluk kimyasalları vb. analizi/GC-MS Kromatografik adet 200
ÇMBTST014 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST015 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST016 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST017 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST018 Çevre Mühendisliği Bölümü Ağır metal analizi / ICP-MS Kromatografik adet/parametre 104
ÇMBTST019 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST020 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/ ICP-MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST021 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 750-1750