Anasayfa » Sayılarla BTU

Bursa Teknik Üniversitesi

21.07.2010

Rektör

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Konum

Mimar Sinan Yerleşkesi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım / BURSA

Yıldırım Yerleşkesi

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Öğrenci Sayısı*

0 82 292 467 685 1.222 2.866 3.558 4.615 5.837

Lisans

0 82 254 388 546 988 2.032 2.699 3.786 4.846

Lisansüstü

0 0 38 79 139 234 815 850 829 991

Yabancı Uyruklu

0 0 0 0 9 6 78 72 72 67

Özel Öğrenci

0 0 0 2 7 9 338 284 251 206

Lisansüstü Öğrenci Oranı (%)

0 0 13 17 20 19 28 24 18 17

 

Mezun Öğrenci Sayısı

0 0 0 1 4 5 39 85 183 355

Lisans

0 0 0 0 0 0 20 52 84 208

Lisansüstü

0 0 0 1 4 5 19 33 99 147

* Özel ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil edilmiştir.

 Tarihinde Güncellenmiştir.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Akademik Personel Sayısı

0 18 55 71 118 154 212 278 354 388

Öğretim Üyesi

0 7 31 40 53 65 99 113 150 173

Diğer

0 11 24 31 65 89 113 165 204 215

Yabancı Uyruklu

0 5 8 9 7 12 13 17 14 13

   İdari Personel Sayısı

0 34 76 112 119 127 136 140 148 148

   Temizlik Görevlisi

0 20 31 36 39 40 49 56 54 55

   Güvenlik Görevlisi

0 12 18 25 25 24 30 39 36 34
 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Birim Sayısı

9 9 9 9 9 11 14 14 17 20

Enstitü

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fakülte

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Yüksekokul/MYO

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Araştırma Merkezi

0 0 0 0 0 2 4 4 7 10

Program Sayısı

0 2 7 14 17 32 65 77 85 92

Lisans

0 2 4 5 6 13 17 18 24 26

            Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 20 19 18 18

Yüksek Lisans

0 0 2 7 8 14 17 25 28 31

            Yüksek Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 3 3 3 3

Doktora

0 0 1 2 3 5 7 11 11 13

            Doktora (KHK)*

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

 

* Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel, yabancı uyruklu ve lisansüstü öğrenciler eğitim almaktadır.

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Basılı Kitap Sayısı

0 0 1.156 1.156 2.791 3.701 4.655 9.360 11.194 15.622

 E-Kitap Sayısı

0 0 0 0 0 0 0 2.626 4.222 6.356

 E-Dergi Sayısı

0 0 13.305 16.792 18.500 22.462 22.683 21.925 28.256 27.101

 Veritabanı Sayısı

0 0 6 20 18 27 20 14 19 16

 Tez Sayısı

0 0 0 1 5 11 21 48 93 132

 Ödünç Verilen Kitap Sayısı

- - - - - 837 2.059 5.382 6.199 5.282

 

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ödenek (TL) x 1000

0 7.860 22.163 35.833 57.132 76.313 54.626 64.110 83.880 83.237

Harcama (TL) x 1000

0 2.696 11.915 15.986 43.322 71.552 35.508 52.539 73.069 76.840

Oran (%)

0 34 54 45 76 94 65 82 87 92
 Tarihinde Güncellenmiştir.