Anasayfa » Sayılarla BTU

Bursa Teknik Üniversitesi

21.07.2010

Rektör

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Konum

Mimar Sinan Yerleşkesi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım / BURSA

Yıldırım Yerleşkesi

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Öğrenci Sayısı*

0 82 292 467 685 1.222 2.866 3.558 4.615 5.893 5.893

Lisans

0 82 254 388 546 988 2.032 2.699 3.786 4.841 4.841

Lisansüstü

0 0 38 79 139 234 815 850 829 1052 1052

Yabancı Uyruklu

0 0 0 0 9 6 78 72 72 70 70

Özel Öğrenci

0 0 0 2 7 9 338 284 251 200 200

Lisansüstü Öğrenci Oranı (%)

0 0 13 17 20 19 28 24 18 18 18

 

 

Mezun Öğrenci Sayısı

0 0 0 1 4 5 39 85 183 357 0

Lisans

0 0 0 0 0 0 20 52 84 209 0

Lisansüstü

0 0 0 1 4 5 19 33 99 148 0

* Özel ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil edilmiştir.

 Tarihinde Güncellenmiştir.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

   Akademik Personel Sayısı

0 18 55 71 118 154 212 278 354 394 398

Öğretim Üyesi

0 7 31 40 53 65 99 113 150 174 177

Diğer

0 11 24 31 65 89 113 165 204 220 221

Yabancı Uyruklu

0 5 8 9 7 12 13 17 14 13 12

   İdari Personel Sayısı

0 34 76 112 119 127 136 140 148 149 154

   Temizlik Görevlisi

0 20 31 36 39 40 49 56 54 55 55

   Güvenlik Görevlisi

0 12 18 25 25 24 30 39 36 34 34
 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Birim Sayısı

9 9 9 9 9 11 14 14 17 20 20

Enstitü

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fakülte

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Yüksekokul/MYO

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Araştırma Merkezi

0 0 0 0 0 2 4 4 7 10 10

Program Sayısı

0 2 7 14 17 32 65 77 85 89 89

Lisans

0 2 4 5 6 13 17 18 24 27 27

            Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 20 19 18 17 17

Yüksek Lisans

0 0 2 7 8 14 17 25 28 31 31

            Yüksek Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1

Doktora

0 0 1 2 3 5 7 11 11 13 13

            Doktora (KHK)*

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

 

* Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel, yabancı uyruklu ve lisansüstü öğrenciler eğitim almaktadır.

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Basılı Kitap Sayısı

0 0 1.156 1.156 2.791 3.701 4.655 9.360 11.194 16.684 16.684

 E-Kitap Sayısı

0 0 0 0 0 0 0 2.626 4.2226. 6.834 6.834

 E-Dergi Sayısı

0 0 13.305 16.792 18.500 22.462 22.683 21.925 28.256 27.156 27.163

 Veritabanı Sayısı

0 0 6 20 18 27 20 14 19 16 21

 Tez Sayısı

0 0 0 1 5 11 21 48 93 189 189

 Ödünç Verilen Kitap Sayısı

- - - - - 837 2.059 5.382 6.199 8822 -

 

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ödenek (TL) x 1000

0 7.860 22.163 35.833 57.132 76.313 54.626 64.110 83.880 93.613 84.067

Harcama (TL) x 1000

0 2.696 11.915 15.986 43.322 71.552 35.508 52.539 73.069 90.638 0

Oran (%)

0 34 54 45 76 94 65 82 87 97 -
 Tarihinde Güncellenmiştir.

Fonksiyon

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eğitim [E], m²

- - 2,673 2,6373 3,167 8,417 12,006 10,914 16,460 16,460 16,460

Araştırma [R], m²

- - - - - - - - 1,101 1,101 1,101

Kütüphane [L], m²

- - 150 150 150 150 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606

Sosyal [G], m²

- - 643 643 643 1,755 3,499 3,499 5,309 5,309 5,309

Spor [S], m²

- - 137 137 137 1,132 1,132 1,132 1,567 1,567 1,567

Sağlık  [H], m²

- - - - - 42 77 77 77 77 77

Toplantı [C], m²

- 75 192 192 192 740 1,785 1,785 2,109 2,109 2,109

Yönetim [M], m²

- 1,082 2,662 2,662 2,662 4,180 7,986 7,986 9,662 9,662 9,662

Diğer [O], m²

- 1,290 4,067 4,067 4,067 16,278 26,426 26,426 31,806 31,806 31,806

Kullanılmayan, m²

- 490 1,214 1,214 1,214 4,770 7,300 7,239 9,240 9,240 9,240

 Toplam, m²

- 2,937 11,738 11,738 12,258 37,464 61,817 60,367 78,937 78,937 78,937
 Tarihinde Güncellenmiştir.