Anasayfa » Sayılarla BTU

Bursa Teknik Üniversitesi

21.07.2010

Rektör

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Konum

Mimar Sinan Yerleşkesi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım / BURSA

Yıldırım Yerleşkesi

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1. Damla Sok. No: 2/10 16330 Yıldırım / BURSA

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Öğrenci Sayısı*

0

82

292

467

685

1.222

2.867

2.869

Önlisans

0

0

0

0

0

0

19

22

Lisans

0

82

254

388

546

988

2.033

2.026

Lisansüstü

0

0

38

79

139

234

815

820

Yabancı Uyruklu

0

0

0

0

9

6

78

75

Özel Öğrenci

0

0

0

2

7

9

338

339

Lisansüstü Öğrenci Oranı (%)

0

0

13

17

20

19

28

29

 

Yeni Gelen Öğrenci Sayısı*

0

82

217

238

294

632

1.856

28

Önlisans

0

0

0

0

0

0

20

3

Lisans

0

82

176

183

222

506

1.186

9

Lisansüstü

0

0

41

55

72

126

650

16

Yabancı Uyruklu

0

0

0

0

11

3

78

0

Özel Öğrenci

0

0

0

2

7

18

356

12

Lisansüstü Öğrenci Oranı (%)

0

0

19

23

24

20

35

57

 

Mezun Öğrenci Sayısı*

0

0

0

1

4

5

39

3

Önlisans

0

0

0

0

0

0

0

0

Lisans

0

0

0

0

0

0

20

0

Lisansüstü

0

0

0

1

4

5

19

3

Yabancı Uyruklu

0

0

0

0

0

0

0

0

* Özel ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil edilmiştir.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Akademik Personel Sayısı

0

18

55

71

118

154

211

215

Öğretim Üyesi

0

7

31

40

53

65

98

99

Diğer Akademik Personel

0

11

24

31

65

89

113

116

Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı

0

12

9

12

13

19

29

29

Toplam İdari Personel Sayısı

0

34

76

112

119

127

136

138

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enstitü Sayısı

2

2

2

2

2

2

2

2

Fakülte Sayısı

6

6

6

6

6

6

6

6

Yüksekokul Sayısı

1

1

1

1

1

1

1

1

Meslek Yüksekokul Sayısı

0

0

0

0

0

0

1

1

Toplam Program Sayısı

0

2

7

14

17

32

66

70

Önlisans

0

0

0

0

0

0

1

1

Lisans

0

2

4

5

6

13

37

38

Yüksek Lisans

0

0

2

7

8

14

20

22

Doktora

0

0

1

2

3

5

8

9

Araştırma Merkezi Sayısı

0

0

0

0

0

2

4

4

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kapalı Fiziki Alanlar (m2)

0

1.810

11.118

11.118

12.158

40.182

66.295

73.106

Laboratuvar vb.

0

0

1.500

1.500

2.540

4.378

4.738

6.238

Derslik

0

0

1.328

1.328

1.328

4.302

6.614

7.942

Sosyal

0

357

3.079

3.079

3.079

24.042

44.437

45.950

İdari

0

1.453

5.211

5.211

5.211

7.460

10.506

12.976

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kitap Sayısı (Adet)

0

0

1.156

1.156

2.791

3.701

4.655

4775

E-Dergi Sayısı (Adet)

0

0

13.305

16.792

18.500

22.462

22.683

21.694

Veritabanı Sayısı (Adet)

0

0

6

20

19

27

20

14

Tez (Adet)

0

0

0

1

5

11

21

21
 

X 1000 TL

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ödenek

0

7.860

22.163

35.833

57.132

76.313

54.626

54.607

Harcama

0

2.696

11.915

15.986

43.322

71.552

35.508

2.604

Oran (%)

0

34

54

45

76

94

65

5

06.02.2017 Tarihinde Güncellenmiştir.