Anasayfa » Haberler » 3 Mayıs 1944 Olayları Işığında Türk Milliyetçiliği Konferansı

3 Mayıs 1944 Olayları Işığında Türk Milliyetçiliği Konferansı

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) “3 Mayıs 1944 Olayları Işığında Türk Milliyetçiliği” konulu konferans düzelendi. Konferansta Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Türk Milliyetçilik hareketlerinin başlangıcı ve Türk Ocağının kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

3 Mayıs 1944 olaylarının Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Kırlı, “ 3 Mayıs olayları 190 Tıbbiyelinin dönemin aydınlarına yazdığı bir mektupla başlar. Mektubun hazırlanması ve yazılması altında Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde imparatorluk ahalisinin içinde bulunduğu şartlar ve özellikle tebaayı oluşturan farklı milletlerden toplulukların sosyal ve ekonomik şartları arasındaki dengesizlikler yatar. Türk ve Müslüman olmayan toplulukların gerek devlet işlerinde gerek ticarette etkin olmaları ve bu imkânlar sonucu bu toplulukların maddi ve kültürel alanlarda Türklerden daha gelişmiş hale gelmesi yani kısaca Türkler aleyhine oluşan eşitsizlik ve dengesizlikler mektubu yazdıran hareketin temel sebepleri olmuştur. Yine bu dönemde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel vasıtasıyla devlet kadrolarının sol görüşlü ve ateist kişilere tahsis edilmesi, ekonomik sorunların büyümesi hareketlerin başlamasının fitilini ateşlemiştir. Mektup sonrası bakanlık kararıyla Nihal Atsız’ın görevine son verilmiş, Hükümet Atsız ve arkadaşlarını “Irkçılık ve Turancılık ve hükümeti devirmeye çalışmakla” suçlayan bir bildiri yayınlamıştır. Olayların devamında 14 Asteğmen ve 250 Harbiyeli tutuklanmış ve dava İstanbul Sıkıyönetim mahkemesinde aktarılmıştır.

3 Mayıs Olaylarının tarihteki önemine değinen Kırlı, “1944’te gelişen bu olaylar Milliyetçilik hareketleri ve Türk Milliyetçiliğinin bir fikir ve edebiyat akımı olmanın ötesine geçerek siyasi ve sosyal zemine kavuşmasını sağlayan olaylardır. İktidar desteğinden bağımsız olarak iktidarı tenkit eden ilk gençlik hareketi olması yönüyle de önem arz etmektedir.” diye konuştu.