Anasayfa » Haberler » Üniversite - Sanayi İşbirliğine KOSGEB Katkısı

KOSGEB Bursa Müdürü Ahmet Akdağ, Rektör Prof. Dr. Ali Sürmen’in davetlisi olarak öğretim üyeleri ile tanışma toplantısına katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Altun’un Üniversiteyi tanıtan sunumuyla başlayan toplantıda KOSGEB Bursa Müdürü Ahmet Akdağ da bir konuşma yaptı. Konuşmasında KOSGEB’in Türk sanayisini destek programlarını sürekli olarak geliştirdiğini kaydeden Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:  “KOSGEB olarak, Ar-Ge ve inovasyonun iş dünyası ile buluşması için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama bu çabalarımızda bilim ve bilim insanlarının da yer alabilmesi için koşulları da oluşturmaktayız. Bu anlamda sanayiciler ile üniversiteler arasında bir köprü vazifesini üstlenerek koordinasyon sağlıyoruz. Bu aşamada KOBİ tanımına uyan işletmelerin enerjilerini doğru şekilde kullanarak gelişebileceklerine inanıyorum.  Bunun da önemli adımlarından birinin bilimsel çalışmaların olduğunu düşünüyorum. Firmalarımız Dünya ile rekabet edebilmek için bilgiyi kullanmak zorundalar. Bursa Teknik Üniversitesi teşkil ettiği laboratuvarlarla, konularında uzman olan öğretim üyeleri ile ülkemiz sanayisine ve sanayicisine destek verme anlamında çok iyi hazırlanmış bir kurum haline çok kısa bir zamanda geldi” dedi.  

KOSGEB olarak iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını değindiği konuşmasında Akdağ, BTÜ nün araştırmalara temel olmak üzere kurduğu yedi laboratuvarın teknik altyapısının ve kabiliyetlerinin yakın çevredeki emsallerine göre çok daha iyi seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi. BTÜ ile KOSGEB arasında oluşturacak iş birliğinin asıl faydalanıcılarının sanayicilerimizin olacağını söyleyen Akdağ, BTÜ’den üç konuda da destek beklediklerini ifade etti. Bu desteklerin ilkinin KOSGEB’e sunulan projelerin bilimsel olarak değerlendirilmesinde oluşan kurullarda BTÜ öğretim üyelerinin görev almasını sağlanması olduğunu, diğer ikinci konunun ise KOSGEB’in faydalanıcılarına sunacakları projelerde danışmanlık hizmetinin verilmesi olduğunu belirtti. Ancak en önemlisinin de BTÜ’nün sahibi olduğu laboratuvarlarda yapılacak test, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri olduğunu kaydetti. BTÜ yönetimi tarafından kurulan laboratuvarların nitelik olarak çok gelişmiş düzeyde ve beklentilerinin çok ötesinde olduğunu sözlerine ekleyen Akdağ, sanayicimize ürünlerinin nitelikleri hakkında detaylı bilgiye Bursa’ da edinebilmelerinin zaman ve maliyet açısından önemli fayda kazandıracağını anlattı. Böyle bir hizmeti KOSGEB olarak sanayicimize sunabilmelerinin, KOSGEB’i salt para veren bir kurum olmaktan çıkaracağına değinerek anlayış değişikliğinin, Bursa’nın yüksek eğitim anlamında parlayan üniversitesi BTÜ’yle KOSGEB’in imkânları ile birleştirilmesi sonucunda sanayi dünyasına hizmetin en üst seviyeye çıkacağını aktardı.

BTÜ’nün Osmangazi ve Yıldırım yerleşkelerinde teşkil edilen laboratuvarları ve test merkezlerini inceleyen Ahmet Akdağ  “KOSGEB ile ilişkili olan ticari firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli laboratuvarları Bursa’ya kazandıran BTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen’e sanayicilerimiz adına teşekkür ederim”  diyerek BTÜ’den ayrıldı.