Anasayfa » Duyurular » Ülkemize Yönelik ABD Kaynaklı Uluslararası Girişimler Konusu ile ilgili Üniversite Senatosundan Kamuoyuna Açıklama
Ülkemize Yönelik ABD Kaynaklı Uluslararası Girişimler Konusu ile ilgili Üniversite Senatosundan Kamuoyuna Açıklama

Yönetime geldiği günlerden bu yana sadece Türkiye’ye değil, başka birçok ülkeye ve meşru yönetimlerine iyi niyet ve hukuk dışı sistematik uygulamalar dayatan ABD yönetimi bugünlerde ekonomik unsurları, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, Türkiye’ye karşı bir silah gibi kullanmaya girişmiştir. Bu yolla ülkemizde terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını kurtaracağını düşünmektedir. Bu amaçla Türk Milletini ve meşru kurumlarını, gayri meşru ve iyi niyet dışı baskılarla yönlendirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler ve diğer bölgesel kuruluşların kabul ettiği uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermiş olmaktadır. Bu tavır ülkemizin ekonomik düzenini, sosyal huzurunu ve ülke güvenliğini tehdit eden son derece tehlikeli ve düşmanca bir tutumdur.

Halkımızın, yüzyıllardır her dinin mensubunu can-ı gönülden kucaklamayı bilmiş; etnik ve dinsel farklılıkları kendi zenginliği olarak görmüş olmasını göz ardı eden ABD yönetiminin dünyayı parçalara bölmeye yönelik bu uygulamaları karşısında, ülkemizin meşru hükümetinin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi BTÜ Senatosu olarak kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

University Senate’s Declaration on USA-originated International Interferences Against Our Country:

Since the day of inauguration, US government, who has imposed unlawful systematic implementations on not only Turkey but also other countries and their legitimate governments, nowadays has started to manipulate some economic factors like weapon against Turkey, thereby violating the fundamental regulations of international trade law. They assume that in this way they can save their citizens who are on trial because of supporting terrorist acts in our country. To this end, they are trying to mislead Turkish Nation and its legitimate organizations by illegitimate and malignant pressure. Therefore, US Government has violated the international agreements recognized by the United Nations and other regional organizations and given a clear and direct support to terrorist organizations which are the biggest threat to our country’s security. This is a highly dangerous and hostile attitude which threatens economic order, social peace and national security of our country.

Our people have welcomed believers of different religions with all their heart and soul for centuries. BTU Senate respectfully announces to the public that we support the justified stance of our legitimate government and other countries against the implementations of US government who wants to disintegrate the whole world, and that we declare our belief and support in continuation of this stance to the very end in order to protect international social peace and security.