Anasayfa » Duyurular » Burslar ve Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuruları Başladı.


Burslar ve Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuruları Başladı.

Yemek bursu ya da eğitim burslarını almak ve kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimizin 11 Ekim 2017 tarihine kadar, aşağıda bulunan başvuru linkindeki formu doldurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin beyan ettikleri bilgileri doğrulayıcı evraklar sonuçlar açıklandıktan sonra burs almaya hak kazanan öğrencilerimizden istenecektir. Yanlış beyan verdiği tespit edilen öğrencilerimizin bursları ve kısmi zamanlı çalışma olanağı iptal edilecektir. Başvuru sırasında herhangi bir evrak istenmemekte olup aşağıdaki formun doldurulması yeterlidir.

BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Burslarla İlgili Genel Bilgiler:

Yemek Bursu

1.Üniversite yemekhanelerinde verilen ve bir akademik yıl için geçerli olan ücretsiz öğle yemeği bursudur.

2.Durumlarını belgelemek kaydıyla; milli sporcular, % 40 ve daha fazla engeli bulunan, yetiştirme yurdunda kalan, anne veya babası şehit veya gazi olan öğrenciler yemek bursu almaya doğrudan hak kazanırlar.

3.Üniversite adına başarı elde etmiş öğrenciler, öğrenci topluluklarının başkanları ve öğrenci konseyi başkanı, SKS Daire Başkanlığının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yemek bursu almaya doğrudan hak kazanırlar.

Eğitim Bursları

1.Kamu kurum-kuruluşları,   Sivil Toplum Kuruluşları, Gerçek ve Tüzel kişiler ile Dernek ve Vakıflar tarafından verilen karşılıksız nakit para ile SKS Daire Başkanlığınca belirlenen apart, otel, pansiyon ve evlerde barınma burslarıdır.

2.Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Üniversitenin konu ile ilgili yetkili kurullarınca belirlenir.

Kısmi Zamanlı Çalışma

1.Öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversite bünyesinde geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışma şeklidir.

2.Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, çalışılacak birimin ön değerlendirmesinde olumlu görüş almış olmak,

3.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önce öğrenci çalıştıran birim ve/veya SKS Daire Başkanlığınca İş Sözleşmesi feshedilmemiş olmak şartları aranır.

4.2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için belirlenen brüt saat ücreti yüksek lisans ve lisans öğrencileri için değişiklik göstermektedir. 

5.İdareye bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, haklı bir mazereti bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.

6.Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye, çalışacağı birim tarafından yaptırılacak iş ve işlemlerin tanımı yapılır, görev ve sorumlulukları belirtilir ve haftada 15 saati (Ayda 60 saat) geçmemek üzere hazırlanan çalışma planı kendisine tebliğ edilir.