Anasayfa » SAĞLIK

  

SAĞLIK HİZMETLERİ 

Üniversitemiz Mİmar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesi ’nde birer revir bulunmaktadır. Revirlerde, sağlık hizmeti bir  iş yeri hekimi (park time) ve hemşire ile hizmet vermektedir. Birinci basamak sağlık kurumları veHemşirelik kanununda belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde Üniversite personeli ve öğrencilerimiz için gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamaları, acil haller dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavi uygulamaları, pansuman, enjeksiyon uygulamaları, kan grubu, tansiyon,kolesterol ve kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Kurumda hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlar belirlenmekte, planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca birimimize müracaat eden personel ve öğrencilerimize sağlıkla ilgili danışmanlık yapılmaktadır. 

 

REVİR

Üniversitemiz revirinden sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın direk hizmet alınabilmektedir.

• Yükseköğrenim gören, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğüne götürmesi yeterli olacaktır.
• Anne veya babasının sağlık güvencesi olmayan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri ise öğrenci belgesi ile SGK'ya öğrenci olduğunu beyan ederek prim ödemeden sağlık güvencesinden yararlanır.
• 25 yaşını doldurmuş ve hiçbir Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler, gelirlerine (göre sosyal dayanışma ve dayanışma vakfı aracılığı ile gelir testi yaptırarak) sosyal güvenlik kurumuna (SGK) prim ödeyerek hastanelerden yararlanılır.
• Liseyi bitirdikten sonra üniversite kaydı yaptırıncaya kadar geçen dönem süresinde tarafınıza SGK borcu oluştu ise, öğrenci belgenizle SGK'ya beyanda bulunarak genel sağlık sigortasına borçlarınızı sildirebilirsiniz.
• İlimizdeki tüm aile hekimliklerinde kimlik ile ücretsiz muayene olunabilmektedir.
• SGK aktivasyonunu yaptırdıktan sonra ilimizde bulunan tüm devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden sağlık güvencesi ile hizmet alınabilmektedir.
 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

6486 sayılı Kanun hükümlerinde yapılan değişiklik uyarınca ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin (burslu öğrenciler dahil) genel sağlık sigortası tescil işlemleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.

6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, genel sağlık sigortası tescilleri için;

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir.      Aksi durumda bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.

 
Öğrencilerimiz, 08:00- 17:00 saatleri arasında birimimize direk başvurabilirler.

 

Birimin Yeri:

  • Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok 1. Kat No: 116
  • Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı, No: Z-21

Dr. M.Serhat YAMALI : Salı günü Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, Perşembe günü  Mimar Sinan Yerleşkesi'nde belirli saatlerde hizmet vermektedir.

Hemşire Seda ONGÜL : (Pazartesi - Perşembe - Cuma ) Mimar Sinan Yerleşkesi: +90 224 300 36 43   (Salı - Çarşamba ) Yıldırım Bayezid Yerleşkesi: +90 224 300 35 51

ONLİNE SAĞLIK HİZMETİMİZ VE BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER ?

  • Covid-19 Pandemisi ile mücadele sürecinde Sağlık Birimimiz, uzaktan eğitim alan öğrencilerimize ve personelimize online destek  hizmeti vermektedir.
  • Online PDR ve Sağlık Destek hizmeti başvurusu için tıklayınız.

 

  ACİL

  RUTİN   TAHLİL

  SERUM UYGULAMASI

  TANSİYON ÖLÇÜMÜ   KAN ŞEKERİ

  OKSİJEN VERİLMESİ

  PANSUMAN   KOLESTEROL

  BUHAR UYGULAMASI

  ENJEKSİYON   HEMOGLOBİN

  HOT VE COLD (SOĞUK SICAK)             KOMPRES

  BEDEN ISI ÖLÇÜMÜ   KAN GRUBU

  ATEL UYGULAMASI

  BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME   GEBELİK TESTİ