Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Üniversite Personeli %15 (Fakülteler ve MERLAB’da geçerlidir)
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15 (Fakülteler, MERLAB ve SEM’de geçerlidir)
BTU Öğretim Elemanları %50 (MERLAB’da geçerlidir)
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) % 25 (MERLAB’da geçerlidir)

İndirimler Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde, SEM’de eğitimlerde geçerlidir

Tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri:
Eğitim ve Danışmanlık (Tam gün, mesai saati içi, KDV hariç) 2.000 TL
Eğitim ve Danışmanlık (Yarım gün, mesai saati içi, KDV hariç) 1.000 TL
Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleşitirilemez.

Detaylı bilgilendirme dökümanına erişmek için lütfen linki tıklayınız.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
GMBTST029 Gıda Mühendisliği Bölümü Akrilamid Gökmen, Şenyuva, Acar and Sarıoğlu, 2005 Adet 146
GMBTST030 Gıda Mühendisliği Bölümü Organik asitler AOAC method 986.13 Adet 118
GMBTST031 Gıda Mühendisliği Bölümü PAH Janoszka, 2011 Adet 73
GMBTST032 Gıda Mühendisliği Bölümü Mikotoksin Rahmani, Jinap and Soleimany, 2009 Adet 73
GMBTST033 Gıda Mühendisliği Bölümü Toplam Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı) Dökme Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Aerobic Plate Count Numune 73
GMBTST034 Gıda Mühendisliği Bölümü Küf sayımı Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001- BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins Numune 73
GMBTST035 Gıda Mühendisliği Bölümü Maya sayım Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001- BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins Numune 73
GMBTST036 Gıda Mühendisliği Bölümü Küf Sayımı (Howard Lamı ile) Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins Numune 50
GMBTST037 Gıda Mühendisliği Bölümü Staphylococcus aureus aranması Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Staphylococcus aureus Numune 95
GMBTST038 Gıda Mühendisliği Bölümü Koliform sayımı (katı besiyeri) Dökme Plak Yöntemi / FDA 2002 -BAM: Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria Numune 73
GMBTST039 Gıda Mühendisliği Bölümü Koliform (EMS) En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria Numune 95
GMBTST040 Gıda Mühendisliği Bölümü Fekal koliform, E. coli sayımı (EMS) En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria Numune 112
GMBTST041 Gıda Mühendisliği Bölümü Dezenfektan etkinlik testi Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) Numune 263
GMBTST042 Gıda Mühendisliği Bölümü Antimikrobiyal etki belirleme Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) Numune 426
GMBTST043 Gıda Mühendisliği Bölümü Kullanım sularında Koliform-E.coli aranması Membran filtrasyon Numune 78
GMBTST044 Gıda Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrometre Numune Hazırlama Adet 100
GMBTST045 Gıda Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrometre Spektrum tarama (sıvı numune) Adet 50
GMBTST046 Gıda Mühendisliği Bölümü Toplam migrasyon analizi (Herbir simulant için) EN 1186-1,3,7,9,14 Adet 168
GMBTST047 Gıda Mühendisliği Bölümü Toplam migrasyon analizi (Tekrar kullanımda herbir simulant için) EN 1186-1,3,7,9,14 Adet 448
GMBTST048 Gıda Mühendisliği Bölümü Spesifik migrasyon analizi Numune Hazırlama (EN 13130-1) Adet 112
GMBTST049 Gıda Mühendisliği Bölümü Spesifik migrasyon analizi Numune Hazırlama + Ekstraksiyon Adet 224
İMBTST001 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce ve kaba karışık agrega karışımının elek analizi TS EN 933-1 adet 250
İMBTST002 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce agreganın elek analizi TS EN 933-1 adet 200
İMBTST003 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kaba agreganın elek analizi TS EN 933-1 adet 200
İMBTST004 İnşaat Mühendisliği Bölümü Granülometri düzeltme ve gerekli hesaplar adet 220
İMBTST005 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce agreganın özgül ağırlığının bulunması TS EN 1097-6 adet 200
İMBTST006 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kaba agreganın özgül ağırlığının bulunması TS EN 1097-6 adet 200
İMBTST007 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın sıkışık birim ağırlığı adet 200
İMBTST008 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın gevşek birim ağırlığı TS EN 1097-3 adet 200
İMBTST009 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın su muhtevasının bulunması TS EN 1097-6 adet 220