Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
GMBTST039 Gıda Mühendisliği Bölümü Koliform (EMS) En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria Numune 85
GMBTST040 Gıda Mühendisliği Bölümü Fekal koliform, E. coli sayımı (EMS) En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria Numune 100
GMBTST041 Gıda Mühendisliği Bölümü Dezenfektan etkinlik testi Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) Numune 235
GMBTST042 Gıda Mühendisliği Bölümü Antimikrobiyal etki belirleme Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) Numune 380
GMBTST043 Gıda Mühendisliği Bölümü Kullanım sularında Koliform-E.coli aranması Membran filtrasyon Numune 70
GMBTST044 Gıda Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrometre Numune Hazırlama Adet 100
GMBTST045 Gıda Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrometre Spektrum tarama (sıvı numune) Adet 50
GMBTST046 Gıda Mühendisliği Bölümü Toplam migrasyon analizi (Herbir simulant için) EN 1186-1,3,7,9,14 Adet 150
GMBTST047 Gıda Mühendisliği Bölümü Toplam migrasyon analizi (Tekrar kullanımda herbir simulant için) EN 1186-1,3,7,9,14 Adet 400
GMBTST048 Gıda Mühendisliği Bölümü Spesifik migrasyon analizi Numune Hazırlama (EN 13130-1) Adet 100
GMBTST049 Gıda Mühendisliği Bölümü Spesifik migrasyon analizi Numune Hazırlama + Ekstraksiyon Adet 200
İMBTST001 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce ve kaba karışık agrega karışımının elek analizi TS EN 933-1 adet 210
İMBTST002 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce agreganın elek analizi TS EN 933-1 adet 170
İMBTST003 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kaba agreganın elek analizi TS EN 933-1 adet 170
İMBTST004 İnşaat Mühendisliği Bölümü Granülometri düzeltme ve gerekli hesaplar adet 190
İMBTST005 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce agreganın özgül ağırlığının bulunması TS EN 1097-6 adet 170
İMBTST006 İnşaat Mühendisliği Bölümü Kaba agreganın özgül ağırlığının bulunması TS EN 1097-6 adet 170
İMBTST007 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın sıkışık birim ağırlığı adet 170
İMBTST008 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın gevşek birim ağırlığı TS EN 1097-3 adet 170
İMBTST009 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın su muhtevasının bulunması TS EN 1097-6 adet 190
İMBTST010 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın boşluk oranının bulunması TS EN 1097-3 adet 190
İMBTST011 İnşaat Mühendisliği Bölümü Agreganın 200 nolu eleğinden geçen kısmının bulunması adet 210
İMBTST012 İnşaat Mühendisliği Bölümü İnce agreganın incelik modülü tayini (Elek analizi dahil) TS 706 EN 12620+A1 adet 250
İMBTST013 İnşaat Mühendisliği Bölümü Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının bulunması TS EN 1097-2 adet 420
İMBTST014 İnşaat Mühendisliği Bölümü Yanıcı madde miktarı tayini TS EN 1744-1 adet 300
İMBTST015 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çimento elek analizi ile incelik bulunması TS EN 196-6 adet 250
İMBTST016 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çimento priz süresinin bulunması TS EN 1963+A1 adet 380
İMBTST017 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çimento kıvam deneyi TS EN 196-3 +A1 adet 210
İMBTST018 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çimentonun basınç dayanımının bulunması (Hazır örnek ile ) TS EN 196-1 adet 170
İMBTST019 İnşaat Mühendisliği Bölümü Çimentonun basınç dayanımının bulunması (Laboratuvarda hazırlanan numuneler ile) TS EN 196-1 adet 340