Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Üniversite Personeli %15 (Fakülteler ve MERLAB’da geçerlidir)
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15 (Fakülteler, MERLAB ve SEM’de geçerlidir)
BTU Öğretim Elemanları %50 (MERLAB’da geçerlidir)
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) % 25 (MERLAB’da geçerlidir)

İndirimler Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde, SEM’de eğitimlerde geçerlidir

Tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri:
Eğitim ve Danışmanlık (Tam gün, mesai saati içi, KDV hariç) 2.000 TL
Eğitim ve Danışmanlık (Yarım gün, mesai saati içi, KDV hariç) 1.000 TL
Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleşitirilemez.

Detaylı bilgilendirme dökümanına erişmek için lütfen linki tıklayınız.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
MERTST028 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Kantitatif ilave bileşen Adet 50
MERTST029 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Metod Geliştirme Adet 750
MERTST030 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Çekme testi (oda sıcaklığı) ASTM D 412,ASTM D 698,ISO 527 Adet 80
MERTST031 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Basma testi (oda sıcaklığı) ASTM D 395,ISO 815 Adet 80
MERTST032 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü 3 nokta eğme testi (oda sıcaklığı) ASTM D 790,ISO 178 Adet 80
MERTST033 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü TGA – Termal Gravimetrik Analizör Termogram çekimi Adet 170
MERTST034 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü TGA – Termal Gravimetrik Analizör Termogram çekimi ve yorumu Adet 255
MERTST035 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DSC– Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi Adet 170
MERTST036 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Özel şartlarda DSC ve TGA çekimi Termogram çekimi Saat 150
MERTST037 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DSC– Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi ve yorumu Adet 255
MERTST038 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DMA Termogram çekimi Adet 220
MERTST039 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DMA Termogram çekimi ve yorumu Adet 320
MERTST040 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 80
MERTST041 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (numune hazırlama) Adet 130
MERTST042 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 250
MERTST043 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü pH Tayini Sıvı numune Adet 50
MERTST044 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü İletkenlik Tayini İletkenlik elektrodu adet 50
MERTST045 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Etüv Cihaz Kullanımı Saat 4
MERTST046 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Nem ya da kuru madde tayini nem tayin terazisi Adet 50
MERTST047 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Kuru Analiz Adet 100
MERTST048 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Yaş Analiz Adet 150
MERTST051 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Öğütücü Cihaz Kullanımı Saat 40
MERTST052 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Rotary Evaporator (Döner Buharlaştırıcı) Cihaz kullanım Numune başına Saat 10
MERTST053 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM görüntü alma Inhouse Adet 150
MERTST054 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM görüntü alma + EDS (Elementel analizi) Inhouse Adet 200
MERTST055 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM EDS Haritalama Inhouse Adet 250
MERTST056 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM için Numune Hazırlama ve Kaplama Inhouse Adet 90(* 2 ila 5 numune %50, 6 ila max. 24 numune için %75 indirim uygulanır.**Bu ücretler 1 cm X 1 cm ebatlardaki numuneler için geçerlidir***Bu fiyat aynı anda numune hazırlamanın yapılması halinde geçerlidir.)
MERTST059 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Tekstil Ürünlerinde(Lif,İplik,Kumaş) VOC Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST060 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Tekstil Ürünlerinde(Lif,İplik,Kumaş) FOG Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST061 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Parçacık Boyut Analiz Cihazı Yaş Analiz (20nm-2mm) Adet 120