Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %25
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.
Scanning elektron microscopy (SEM) testleri üniversitemiz öğretim elemanlarına %75 indirimli olarak gerçekleştirilecektir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
MERTST047 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Kuru Analiz Adet 100
MERTST048 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Yaş Analiz Adet 150
MERTST051 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Öğütücü Cihaz Kullanımı Saat 40
MERTST052 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Rotary Evaporator (Döner Buharlaştırıcı) Cihaz kullanım Numune başına Saat 10
MERTST053 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM görüntü alma Inhouse Adet 150
MERTST054 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM görüntü alma + EDS (Elementel analizi) Inhouse Adet 200
MERTST055 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM EDS Haritalama Inhouse Adet 250
MERTST056 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü SEM için Numune Hazırlama ve Kaplama Inhouse Adet 90(* 2 ila 5 numune %50, 6 ila 24 numune için %75 indirim uygulanır.1 cm X 1 cm ebatlardaki numuneler için geçerlidir.)
MERTST057 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Plastik Malzemelerde VOC Tayini GC-MS+Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST058 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Plastik Malzemelerde FOG Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST059 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Tekstil Ürünlerinde(Lif,İplik,Kumaş) VOC Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST060 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Tekstil Ürünlerinde(Lif,İplik,Kumaş) FOG Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST061 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Parçacık Boyut Analiz Cihazı Yaş Analiz (20nm-2mm) Adet 120
MERTST062 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Formaldehit Emisyon Tayini(Ahşaplarda) TS EN 717-2(1999),TS EN ISO 12460-2(2016) Adet 1.000
MERTST063 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Formaldehit Emisyon Tayini(Sulu Ekstraksiyonlarda) TS EN ISO 14187-1 Adet 200
MERTST064 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü UV-VIS Spektrofotometresi Numune Hazırlama Adet 100
MERTST065 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü UV-VIS Spektrofotometresi Spektrum Tarama (sıvı numune) Adet 50
MERTST066 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü UV-VIS Spektrofotometresi Kantitatif Analiz (sıvı numune) Adet 200
MERTST067 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elemental Analiz CHNS Belirlenmesi Numune 120 (*Min. 5 numune ile analiz yapılır.5 numuneden az talepler için %100 fiyat farkı uygulanır.)
MERTST068 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elemental Analiz Oksijen Belirlenmesi Numune 140 (*Min. 5 numune ile analiz yapılır.5 numuneden az talepler için %100 fiyat farkı uygulanır.)
MKTTST001 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Toprak Özgül Direnci Ölçümü Cihaz kullanım Adet 450
MKTTST002 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Topraklama ve Paratoner Tesisi Kontrol Ölçümü Cihaz kullanım Adet 300
MKTTST003 Mekatronik Mühendisliği Bölümü İzolasyon Direnci Ölçümü Cihaz kullanım Adet 400
MMMTST001 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Aşınma Cihazı Aşınma testi (Reciprocating tür) - Metal Seramik ve Kompozit Malzemeler için Adet 120
MMMTST002 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Çeneli Kırıcı Cihaz Kullanımı Kg 140
MMMTST003 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Darbe Test Cihazı (Sarkaç Çekiç) Charpy ve İzod Darbe Testi (Plastikler için) Adet 125
MMMTST004 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Elek Sarsma Cihazı Kuru Analiz Adet 100
MMMTST005 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Elektrolitik Parlatma Cihazı Metalik Numunelere Elektrolitik Parlatma ve Dağlama Adet 100
MMMTST006 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Etüv Cihaz Kullanımı Saat 10
MMMTST007 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Etüv (Vakumlu) Cihaz Kullanımı Gün 25