Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
MERTST021 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Kauçuk Malzemelerde VOC Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST022 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Kauçuk Malzemelerde FOG Tayini GC-MS + Isıl Desorpsiyon Numune 500
MERTST023 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Kauçuk ve Plastik Karakterizasyonu Inhouse Numune 700-1200
MERTST024 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü HPLC- Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi Kalitatif analiz Adet 300
MERTST025 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü HPLC- Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi Kantitatif analiz Adet 500
MERTST026 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Kalitatif analiz Adet 250
MERTST027 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Kantitatif Analiz Adet 300
MERTST028 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Kantitatif ilave bileşen Adet 130
MERTST029 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Sıvı Kromatografi/Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Metod Geliştirme Adet 1.100
MERTST030 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Çekme testi (oda sıcaklığı) ASTM D 412,ASTM D 698,ISO 527 Adet 80
MERTST031 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Basma testi (oda sıcaklığı) ASTM D 395,ISO 815 Adet 80
MERTST032 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü 3 nokta eğme testi (oda sıcaklığı) ASTM D 790,ISO 178 Adet 80
MERTST033 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü TGA – Termal Gravimetrik Analizör Termogram çekimi Adet 170
MERTST034 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü TGA – Termal Gravimetrik Analizör Termogram çekimi ve yorumu Adet 255
MERTST035 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DSC– Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi Adet 170
MERTST036 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Özel şartlarda DSC ve TGA çekimi Termogram çekimi Saat 150
MERTST037 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DSC– Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Termogram çekimi ve yorumu Adet 255
MERTST038 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DMA Termogram çekimi Adet 220
MERTST039 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü DMA Termogram çekimi ve yorumu Adet 320
MERTST040 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 80
MERTST041 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (numune hazırlama) Adet 130
MERTST042 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 250
MERTST043 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü pH Tayini Sıvı numune Adet 35
MERTST044 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü İletkenlik Tayini İletkenlik elektrodu adet 35
MERTST045 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Etüv Cihaz Kullanımı Saat 5
MERTST046 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Nem ya da kuru madde tayini nem tayin terazisi Adet 30
MERTST047 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Kuru Analiz Adet 100
MERTST048 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Elek Sarsma Cihazı Yaş Analiz Adet 150
MERTST049 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Saf su Litre 10
MERTST050 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Ultra Saf Su Litre 20