Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %25
Diğer Üniversite Personeline % 35
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.
Üniversitemizde görev yapan Öğretim elemanlarının yaptıracakları tüm test ve analizler % 65 indirimli olarak gerçekleştirilecektir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
İMBTST169 Makine Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Hizmetleri (Firmaya sınırlı süreli danışmanlık) - Ay *İşin nitelik ve kapsamına göre her bir talep için ayrı belirlenir.
KİMTST001 Kimya Bölümü Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Kalitatif analiz Adet 200
KİMTST002 Kimya Bölümü Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Kantitatif analiz Adet 250
KİMTST003 Kimya Bölümü Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Kütüphane Tarama Adet 200
KİMTST004 Kimya Bölümü Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Metod Geliştirme Adet 1.300
KİMTST005 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Kalitatif analiz Adet 350
KİMTST006 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Kantitatif Analiz Adet 350
KİMTST007 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Metod Geliştirme Adet 1.300
KİMTST008 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Prep. Ayırma ve Saflandırma Adet 450
KİMTST009 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Prep. Ayırma ve Saflandırma ilave bileşen Adet 350
KİMTST011 Kimya Bölümü UV-VIS Spektrometre Spektrum Tarama (sıvı numune) Adet 200
KİMTST012 Kimya Bölümü UV-VIS Spektrometre Kantitatif Analiz (sıvı numune) Adet 300
KİMTST013 Kimya Bölümü Yüksek Basıç ve Yüksek Sıcaklık Reaktörü Cihaz kullanım Maksimum çalışma sıcaklığı: 250°C Maksimum çalışma basıncı: 3000 psi Saat 350
KİMTST014 Kimya Bölümü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Saf su Litre 15
KİMTST015 Kimya Bölümü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Ultra Saf Su Litre 25
KİMTST016 Kimya Bölümü Etüv Cihaz kullanım Çalışma sıcaklığı: +5°C – 250°C Saat 20
KİMTST017 Kimya Bölümü Su Banyosu Çalışma sıcaklığı: +5°C-100°C Saat 10
KİMTST018 Kimya Bölümü Ceketli Isıtıcı Cihaz kullanım Balon hacmi: 6000ml ve 500ml Saat 8
KİMTST019 Kimya Bölümü Buz Makinesi Kar buz Kg 15
KİMTST020 Kimya Bölümü Santrifüj Cihaz kullanım Adet 23
KİMTST021 Kimya Bölümü pH Metre Sıvı numune Adet 23
KİMTST022 Kimya Bölümü Rotary Evaporator (Döner Buharlaştırıcı) Cihaz kullanım Numune başına Saat 25
KİMTST023 Kimya Bölümü Ultrasonik Su Banyosu Cihaz kullanım Saat 15
KİMTST024 Kimya Bölümü Erime Noktası Tayin Cihazı Cihaz kullanım Numune başına Adet 55
KİMTST025 Kimya Bölümü UV Lambası Cihaz kullanım Saat 45
KİMTST026 Kimya Bölümü Fırın (Tüp)/ 1200 °C) Cihaz kullanı Çalışma sıcaklığı max.: 1200°C Saat 200
KİMTST027 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 150
KİMTST029 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 300
KİMTST030 Kimya Bölümü Manyetik alınganlık ölçümü Ölçü Çalışma sıcaklığı : oda sıcaklığı Adet 150
KİMTST031 Kimya Bölümü Sıvılar için kırma indisi ölçümü Ölçüm Adet 100