Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
BTÜ araştırmacıları (Merkezi Araştırma Laboratuvarında yapılan işlemler için) %50
Kamu Tarafından Desteklenen Proje Kapsamındaki Test/Analiz/Cihaz Kullanımı %50
Diğer Üniversite ve Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
KİMTST004 Kimya Bölümü Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Metod Geliştirme Adet 1.100
KİMTST005 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Kalitatif analiz Adet 300
KİMTST006 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Kantitatif Analiz Adet 500
KİMTST007 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Metod Geliştirme Adet 1.100
KİMTST008 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Prep. Ayırma ve Saflandırma Adet 360
KİMTST009 Kimya Bölümü Semi-Preparatif HPLC Prep. Ayırma ve Saflandırma ilave bileşen Adet 300
KİMTST010 Kimya Bölümü UV-VIS Spektrometre Numune Hazırlama Adet 100
KİMTST011 Kimya Bölümü UV-VIS Spektrometre Spektrum Tarama (sıvı numune) Adet 50
KİMTST012 Kimya Bölümü UV-VIS Spektrometre Kantitatif Analiz (sıvı numune) Adet 200
KİMTST013 Kimya Bölümü Yüksek Basıç ve Yüksek Sıcaklık Reaktörü Cihaz kullanım Maksimum çalışma sıcaklığı: 250°C Maksimum çalışma basıncı: 3000 psi Saat 200
KİMTST014 Kimya Bölümü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Saf su Litre 10
KİMTST015 Kimya Bölümü Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi Ultra Saf Su Litre 20
KİMTST016 Kimya Bölümü Etüv Cihaz kullanım Çalışma sıcaklığı: +5°C – 250°C Saat 5
KİMTST017 Kimya Bölümü Su Banyosu Çalışma sıcaklığı: +5°C-100°C Saat 6
KİMTST018 Kimya Bölümü Ceketli Isıtıcı Cihaz kullanım Balon hacmi: 6000ml ve 500ml Saat 6
KİMTST019 Kimya Bölümü Buz Makinesi Kar buz Kg 10
KİMTST020 Kimya Bölümü Santrifüj Cihaz kullanım Adet 20
KİMTST021 Kimya Bölümü pH Metre Sıvı numune Adet 35
KİMTST022 Kimya Bölümü Rotary Evaporator (Döner Buharlaştırıcı) Cihaz kullanım Numune başına Saat 10
KİMTST023 Kimya Bölümü Ultrasonik Su Banyosu Cihaz kullanım Saat 10
KİMTST024 Kimya Bölümü Erime Noktası Tayin Cihazı Cihaz kullanım Numune başına Adet 50
KİMTST025 Kimya Bölümü UV Lambası Cihaz kullanım Saat 30
KİMTST026 Kimya Bölümü Fırın (Tüp)/ 1200 °C) Cihaz kullanı Çalışma sıcaklığı max.: 1200°C Saat 75
KİMTST027 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 80
KİMTST028 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (numune hazırlama) Adet 130
KİMTST029 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 250
KİMTST030 Kimya Bölümü Manyetik alınganlık ölçümü Ölçü Çalışma sıcaklığı : oda sıcaklığı Adet 100
KİMTST031 Kimya Bölümü Sıvılar için kırma indisi ölçümü Ölçüm Adet 80
KMBTST001 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Numune Hazırlama Adet 100
KMBTST002 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Spektrum Tarama (sıvı numune) Adet 50