Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurumları %25
Karşılıklı Protokol Yapılan Kuruluşlar (Mütekabiliyet aranır) %30
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %25
Diğer Üniversite Personeline % 35
BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.
Üniversitemizde görev yapan Öğretim elemanlarının yaptıracakları tüm test ve analizler % 65 indirimli olarak gerçekleştirilecektir.Id ↑ Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
BMBTST001 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011, EPA method 546 adet 800
BMBTST002 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 800
BMBTST003 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin-a tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 800
BMBTST004 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 900
BMBTST005 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 450
BMBTST006 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin geni tespiti- Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 450
BMBTST007 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 450
BMBTST008 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 450
BMBTST009 Biyomühendislik Bölümü Thermal cycler cihazı- Elektroforez- Gen dizileme-Biyoinformatik Ökaryotik-Prokaryotik (16S-18S rRNA veya ITS) mikroorganizma tanılama - 900
ÇMBTST001 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyum Azotu (NH4 +-N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM(Standard Methods) 4500-NH3 adet 180
ÇMBTST002 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyak (NH3)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NH3 C adet 180
ÇMBTST003 Çevre Mühendisliği Bölümü Nitrat Azotu (NO3- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO3 adet 96
ÇMBTST004 Çevre Mühendisliği Bölümü NitritAzotu (NO2- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO2 adet 96
ÇMBTST005 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam Kjeldahl Azotu/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-Norg B adet 180
ÇMBTST006 Çevre Mühendisliği Bölümü 10 mL’den 1 mL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 18
ÇMBTST007 Çevre Mühendisliği Bölümü 50 mL’den 1 nL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 30
ÇMBTST008 Çevre Mühendisliği Bölümü BOI analizi/ BOI inkübatörü ve Oxitop İyodometrik ve Respirometrik/SM 5210 B ve SM 5210 D adet 138
ÇMBTST009 Çevre Mühendisliği Bölümü Döner buharlaştırıcı Cihaz kullanımı adet 18
ÇMBTST010 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam askıda katı madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 D adet 78
ÇMBTST011 Çevre Mühendisliği Bölümü Çökebilir katı madde/Etüv Hacimsel/ SM 2540 F adet 36
ÇMBTST012 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam çözünmüş madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 C adet 78
ÇMBTST013 Çevre Mühendisliği Bölümü Pestisit/kalıcı organik kirletici/güç tutuşurluk kimyasalları vb. analizi/GC-MS Kromatografik adet 192
ÇMBTST014 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 1200-3000
ÇMBTST015 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 2400-3600
ÇMBTST016 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 900-2100
ÇMBTST017 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST018 Çevre Mühendisliği Bölümü Ağır metal analizi / ICP-MS Kromatografik adet/parametre 96
ÇMBTST019 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 1200-3000
ÇMBTST020 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/ ICP-MS Kromatografik metot 2400-3600
ÇMBTST021 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 900-2100