Anasayfa » İdari Birimler
Genel Sekreterlik Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU 300 3205
Personel Daire Başkanlığı Arslan IŞIKLAR 300 3210
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Razik CİNKAVUK 300 3220
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İbrahim GÜNGÖR 300 3230
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mehmet ÖZTÜRK 300 3240
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Suat CÖMERT 300 3250
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Mücahit KARACİF 300 3260
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Prof. Dr. Hasan B. KOÇER 300 3270
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ali DEMİREL 300 3280