Anasayfa » İdari Birimler

Genel SekreterProf. Dr. Sami İMAMOĞLU

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 1996 yılında Kâğıt Teknolojisi alanında İngiltere-University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)'den, Doktora derecesini ise 2002 yılında Kağıt Teknolojisi alanında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almıştır.

Lisans sonrası 1 yıl oluklu mukavva sektöründe mühendis olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesinde (2007 sonrası Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi) Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata girmiştir. Yüksek Lisans öğrenimi ardından yaklaşık 5 yıl İstanbul Üniversitesinde görev yapmıştır. 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını alan İMAMOĞLU, 2014 yılından beri Bursa Teknik Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık alanları, kâğıt teknolojisi, atık kâğıt dönüşüm sistemleri, kâğıt fiziği, mürekkep giderme, biyolojik kâğıt hamuru üretimi, biyolojik malzemelerde hasarsız test teknikleri gibi konulardır.

 
 
 
 

Genel Sekreter YardımcısıMücahit KARACİF

Mücahit KARACİF, lisans derecesini 1997 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 2013 yılında Tarih Anabilim Dalında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır.

Lisans sonrası 7 yıl özel teşebbüs bünyesindeki dershane ve kolejlerde Tarih Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 2004 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli liselerde Tarih Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır.2008 yılından itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Meslek Yüksek Okulu Sekreterliği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.2015 Ağustos ayından itibaren Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Fakülte Sekreterliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerini yapmış, halen Bursa Teknik Üniversitesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 
 
 
 

Genel Sekreter YardımcısıKenan MENTEŞE

Kenan MENTEŞE, lisans derecesini 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 2009 yılında İşletme (MBA) Ana Bilim Dalında Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebinden üç akademik dönem süren Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Eğitimi almıştır.

Üç yıl vekil öğretmenlikten sonra Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yaptı. Bursa Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünde Döner Sermaye Saymanlığı yaptı. 2005 yılından itibaren Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde Hastane Müdür Yardımcılığı ve Hastane Müdürlüğü yaptı. Kuruluşunda bulunduğu Bursa Teknik Üniversitesinde 2011 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.- Personel Daire Başkan V.-Genel Sekreter V.- ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. olarak görev yaptı. Halen Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.