Anasayfa » Haberler » Rektörümüz Prof.Dr. Ali SÜRMEN’in 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Konuşma Metni

Sayın Başbakan Yardımcım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim
Sayın Garnizon Komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım,  Yargı mensupları ve Rektörlerim
Kentimizin değerli yöneticileri, öğrenciler, veliler, basın mensupları ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin kıymetli mensupları…

Bursa Teknik Üniversitemizin 2012-2013 eğitim öğretim yılı ve Yıldırım Kampüsü Ana Hizmet Binamızın açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi Bursa Teknik Üniversitesi adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bizleri mutlu ettiniz, şeref verdiniz.

Geçen yıl her etkinliğimizde bir ilkten bahsediyorduk. Bu yıl artık ikincilerimize başladık. Bu demektir ki olgunlaşma dönemimizin ilk adımlarını atıyoruz. Böyle bir zamanda sizlerin desteğini görmek, mutluluğumuzu ve şevkimizi artıracak, adımlarımızı daha sağlam atmamızı sağlayacaktır.

Değerli misafirlerimiz ;
Konuşmamın başında üniversitemizin iki yıla yaklaşan gelişme sürecinin bir özetini paylaşmam gerekir diye düşünüyorum.
Kuruluşumuzun epey öncesinde Ankara’daki yetkililerin, kurulacak 7 yeni üniversitenin araştırma üniversitesi olması yönünde bir kararı vardı. Biz de bu karara uygun olarak, iki Yüksek Teknoloji Enstitüsü haricinde devlet üniversitesi olarak bir ilktik; sadece 10.000 öğrencisi olan bir araştırma üniversitesi olmayı planladık. 10.000 öğrencimizin takriben üçte birinin lisansüstü öğrenci olmasını hedef aldık.

Biliyorsunuz adında  “Teknik” nitelemesi olmasına rağmen üniversitemizin teknik olmayan Fakülteleri ve Bölümleri de var. Ancak Bursa’nın ağırlıklı olarak bir sanayi kenti olması ve yıllar süren bir teknik üniversite beklentisi, işe öncelikle mühendislik bölümleri ile başlamamıza neden olmuştur.

Onun için Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültemiz altında toplam 16 bölüm için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan izin aldık. Bu izinler, bölümlerden herhangi birine akademik şartlar uygun olduğu zaman öğrenci alabileceğimiz anlamına gelmektedir.
Hangi bölümün açılacağına kent ve ülke gerçeklerini dikkate alarak ve yeterli sayıda öğretim üyesini bir araya getirme şartına bağlı olarak karar veriyoruz. Şu anda Makine Mühendisliği, Kimya Bölümü, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Mekatronik mühendisliği olmak üzere dört bölümümüze öğrenci almış bulunuyoruz. Makine Mühendisliği ve Kimya Bölümü öğrencileri hazırlığı bitirip birinci sınıfa başladı, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Mekatronik mühendisliği öğrencileri ise hazırlık okuyor. Önümüzdeki yıl bunlara iki bölüm daha ilave etmeyi planlıyoruz. Öğrenciler derslerin en az % 30’unu İngilizce olarak okuyacak. Bir araştırma üniversitesi olma misyonu gereği her bölümümüzde yüksek lisans ve doktora olacak, ama her bölüme lisans öğrencisi alınmayacak. Bu demektir ki üniversitemizde bir bölüm açıldığında zorunlu olarak en az 5 öğretim üyesi bulunacaktır. Yüksek Lisans için 5 öğretim üyesinden en az ikisi doçent, doktora için ise en az biri profesör olmak zorundadır. Şüphesiz Bursa Teknik Üniversitesi’ni tercih eden lisans öğrencileri için bu bir şanstır.

Öğrencilerimize en az, ülkemizde en yüksek seviyede İngilizce öğreten kurumları seviyesinde İngilizce öğretebilme ideali ile yola çıktık. Sınıflarımızın 12-15 kişilik olması için azami gayret gösteriyoruz.

Halen 44 birinci sınıf öğrencisi, 202 hazırlık sınıfı öğrencisi, 30 yüksek lisans ve 9 da doktora öğrencisi olmak üzere toplam 285 öğrencimiz öğretim hayatına devam etmektedir. Gelişme-büyüme hızımız nihai büyüklüğümüz ile orantılı olacaktır. Hiçbir üniversite ile ne öğrenci sayısı, ne de açılacak bölümler bakımından bir yarışa girmeyeceğiz ve bizi misyonumuz ve ideallerimizden uzaklaştıracak hiçbir hantal büyüme hareketi içerisinde olmayacağız.

Fiziki mekanlar olarak; geçen yıl Rektörlüğümüz ve idari kadromuz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ise Bursa Defterdarlığı’nın tahsis ettiği BUTAL’in arkasındaki binamızda idi. Bu yıl ise bunların hepsi şu anda bulunduğumuz yeni kampüsümüze taşındı, AKKM ve Defterdarlığın tahsis ettiği binalar ise birinci sınıf öğrencileri ile akademik kadromuza tahsis edildi.  Halen ikisi birbirine çok yakın olan üç ayrı mekanda akademik ve idari faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yeni kurulacak olan bölümlerimizle birlikte, en az önümüzdeki iki yılı bu mekanlarda bizi idare edebilecek inşaatlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Maliye Bakanlığı’nın tahsisleri yeterli olursa en geç üç yıl içerisinde bu bulunduğumuz alanda çok modern bir Yabancı Diller Yüksek Okulu Kampüsümüz olacak.

Değerli misafirler;
Rutin eğitim öğretim ve yeni geçici mekanlar oluşturma gayretimiz yanı sıra, üniversitemizi misyonuna uygun bir üniversite yapacak faaliyetlerimize kurulduğumuz günden itibaren yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
Araştırma üniversitesi tabirini anlatmak ve bunun kabullenilmesini sağlamak kolay değil. Biz BTÜ olarak, heyecanımızla ve motivasyonumuzla Bursa’nın devasa imkanlarını aktif hale getirmek için samimi bir gayret gösteriyoruz.
300’ü aşkın Sanayicilerimizle tam 11 arama toplantısı yaptık ve bunların değerlendirmesini tamamladık. Bu ay sonu veya en geç Kasım ayı başında sanayicilerimizle yeniden bir araya gelerek, araştırma faaliyetlerimizin köşe taşlarından birini teşkil edecek olan üniversite sanayi beraberliğinin kurumsal alt yapı projesini kamuoyuna açıklayacağız.

Bir yandan üniversite araştırma faaliyetlerimiz için gerekli olan laboratuvar altyapısının oluşması için hem rutin hem de heyecan verici iddialı projeler peşinde koşarken, diğer yandan da Bursa’yı  bir “Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi” ve “Endüstriyel Tasarım Merkezi” yapmak gibi uluslararası boyutta projelerde de bir paydaş olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bursa’daki paydaşlarımıza şunu ifade etmek isterim ki hedeflerimizle, başarabildiklerimizi karşılaştırıp, gerekirse hangi konularda zayıf kaldığımızı açık bir dille ifade edecek samimiyet ve olgunluğa sahibiz. Yine çok samimiyetle ifade ediyorum ki bu güne kadarki icraatlarımız ve geldiğimiz noktada, bizleri hedeflerimizin gerisinde kaldığımız endişesine sokacak hiçbir ciddi aksama olmamıştır. Misyonumuzdan ve çizgimizden hiçbir taviz vermeden canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizden eminiz ve ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz.

Değerli konuklarımız,
Üniversite nedir, araştırma üniversitesi nedir, kitle üniversitesi nedir, üniversite nasıl gelişir, ne kadar zamanda hedeflerine ulaşması gerekir, hangi bölümleri ne zaman ve neden açmalıdır gibi konularda fikir sahibi olanların görüş ve tavsiyelerine her zaman açığız.

Ancak bu konuda hiçbir katkı koyacak bilgi ve birikimi olmadan ve adeta eline aldığı bir büyüteçle onca olumlu ve güzel icraatın içinden kuruluş sürecine has bazı hususları öne çıkarmaya çalışanların gayretlerini görünce üniversitelerimiz, kentimiz ve ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz işimizi biliyoruz, herkes de kendi bildiği işi, mesleğinin etik kuralları çerçevesinde yapmaya çalışmalıdır.

Değerli öğrenciler.
Bursa Teknik Üniversitesini tercih etmekle çok doğru yaptınız. Geçen yıl üniversitemizi tercih edenlerin hiçbir referansı yoktu. Bir anlamda Bursa’yı ve onun nimetlerini tercih etmişlerdi. Ancak çok kaliteli bir lisan eğitimi alarak tercihlerinde yanlış yapmadıklarını anladılar.  Şimdi birinci sınıfı okumakta olan bu öğrencilerimizin gelecek yıl mühendislik eğitimimizin kalitesi bakımından da Bursa Teknik Üniversitesini tercih etmekle ne kadar doğru karar verdiklerini ifade edeceklerinden eminiz. Genç olmalarına rağmen ilk yıl öğrencilerimiz yaptığımız memnuniyet anketlerinde, üniversitemizin sıfırdan kurulmaya başlanan bir üniversite olmasını takdiren beklediklerinden daha fazlasını bulduklarını açıkça ifade edebilecek anlayışı ve olgunluğu gösterebilmişlerdir. O gün içerisinde bulundukları şartlardan memnun olanlar bugün neden bu kampüse gelmediklerini sormaktalar. Demek ki o günden bu güne öğrencilerimize çok daha iyi çalışma ortamı ve sosyal ortam hazırlayabilmişiz.  Onları özgüvene sahip, atılımcı, kendi değerlerimize ve insanlığın evrensel değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirmek için her türlü arayışın içerisinde olduğumuza emin olabilirsiniz.

Sayın Başbakan Yardımcım,
Türkiye’nin her ilinde bir üniversitenin olmasını, o yörenin insanlarının da üniversite kültürü ile haşır neşir olmalarını ve o yörenin gençlerinin üniversiteye kolay erişimini sağlanması şeklindeki bir politikayı anlıyoruz. Bugün  sayıları 168 olan üniversitelerimizde 3,2 milyon lisans ve lisansüstü öğrenci öğrenim görmektedir ve OECD* normlarına göre bu öğrenciler için gerekli öğretim üyesi sayısı 160 bindir. Bugün üniversitelerimizdeki öğretim üyesi sayısı ise 45 bindir ve bu gerekli olanın dörtte birinden biraz daha fazladır.  Bir öğretim üyesine 71 öğrenci düşmektedir. Bir araştırma üniversitesinin görevi sanayi ve çevre için gerekli olan araştırmacıları ve öğretim üyelerini yetiştirmek ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektir.  Bursa Teknik Üniversitesi bu ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bir üniversitedir. Ancak bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için doktora eğitimi ve öğretim üyeliğini cazip hale getirecek bir takım tedbirlerin de alınması gerekmektedir.

Konuşmama son verirken;
Bugün bizleri onurlandıran Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendiye,
Bu kampüsün üniversitemize tahsis edilmesinde emeği geçen Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput Beyefendiye ve özellikle Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Özgen Keskin’e, Fiziki  yapılanmamızda  çok değerli katkıları olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız  Sayın Recep ALTEPE  ve Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa DÜNDAR Bey’e Muhtelif konularda zaman zaman kapılarını çaldığımız ve desteklerini beklediğimiz Bursa Milletvekillerimize şükranlarımı ifade etmeyi bir borç bilirim.
Bir teşekkür de Rektör Kamil Dilek Hocama ki, öğrencileri burada eğitim görürken, binalar üzerinde ileriye yönelik bazı teknik tasarruflarda bulunmamızı mümkün kılacak şekilde erken tahsise izin vermiş ve inşaat faaliyetlerinde zaman kazanmamıza vesile olmuştur.

Böyle daha nice açılış ve mutlu günlerde buluşmak ümidiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
 
Prof. Dr. Ali SÜRMEN
Rektör