Anasayfa » Haberler » Milli Teknoloji Hamlesi Doğrultusunda Çalışan BTÜ’nün Bir Projesine Daha TÜBİTAK’tan Destek

Bünyesindeki akademisyenlerin bilgi birikimi ve donanımı, laboratuvar ve atölyelerinin gelişmiş altyapısının yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ivmelendirdiği Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bir projesi daha, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

BTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu’nun TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2019 yılı 2. Dönem çağrısına yönelik olarak önerdiği “Giyilebilir Elektronikler İçin Nanolif Esaslı Esnek ve Hibrit Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazandı.

BTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu’nun hazırladığı proje, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2019 yılı 2. Dönem çağrısı kapsamında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığınca (ARDEB) değerlendirmeye alınan 1596 proje arasından desteklenmeye değer bulunan, 186 projeden birisi oldu.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmeye değer bulunan projede yürütücü olarak görev alan Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son yıllarda, tüm toplumlarda küresel ısınmaya karşı bilinç düzeyi yükselmeye başladı. Çevre için son derece önemli olan bu bilinç gelişiminin yanı sıra kullanım alanları sürekli genişleyen ileri teknoloji sahibi cihazların çalışabilmesi için de enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu durumun, tüm dünyada araştırmacıların ve endüstrinin yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine odaklanması için bir motivasyon kaynağı olduğu görülmektedir. Bu anlamda yapılan çalışmalar sayesinde, nanojeneratörler, sensör ve kablosuz iletim mekanizmalarında, yani nesnelerin internetinde, sistemin kendi ihtiyacı olan gücü üretmesi açısından kullanılabilir seviyeye gelmiştir.  Bu nedenle de nanojeneratörler gün geçtikçe önemini arttıran bir yenilenebilir enerji üretim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu önemi dikkate alarak hazırladığımız bu projede, ilk defa ve farklı bir teknikle, özgün hibrit nanojeneratör sistemini üretmeyi hedefliyoruz. Üretmeyi tasarladığımız özgün hibrit nanojeneratör’ün kullanımın esnasında sunacağı esneklik ile birlikte nano seviyedeki tasarımı ve performansı sayesinde giyilebilir elektroniklere enerji sağlama açısından, yeni bir alternatif olmasını tasarlıyoruz. Proje çerçevesinde grafen, çinko oksit vb. nanomalzemelerle üretilecek olan polimer nanojeneratörlerden elde edilen sonuçlar ile akademik literatüre ve giyilebilir elektronik sanayisine katkıda bulunulacaktır.”

Proje yürütücüsü olarak çalışmalarda bulunacak olan Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu açıklamasının devamında, multidisipliner bir içeriğe sahip olduğunun altını çizdiği “Giyilebilir Elektronikler İçin Nanolif Esaslı Esnek ve Hibrit Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje ile ilgili çalışmalarda kendisinin yanı sıra çeşitli alanlarda çalışmalar yapan 4 araştırmacı öğretim üyesinin daha yer aldığını bildirdi. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Hanilçi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Gelen, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim üyesi Ömer Yunus Gümüş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nimet Yılmaz Canlı’dan oluşan güçlü bir akademik kadro tarafından yürütülecek çalışmalara, sanayi cephesinden desteğin Admire Tech firmasından Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Erkoç tarafından verileceğini söyledi. Projenin deneysel süreci için ön çalışmalara en kısa sürede başlanacağına da değinen Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu, çalışmanın 30 ay içerisinde sonuçlandırılacağını belirtti.

Geliştirilecek olan Nanojeneratörlerin insanların üzerinde kıyafetlerine yerleştirilmesi ile kullanıcıların günlük aktivitelerinde ortaya çıkan biyo-mekanik enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi ve depolanabilmesi hedeflenen söz konusu proje konusunun aynı zamanda Doç. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu’nun danışmanı olduğu doktora öğrencisi Ömer Faruk Ünsal tarafından doktora tezi olarak yayınlanacağı da dile getirildi ki bu sayede BTÜ’de gerçekleşen çalışma, nanomalzemeler kullanılarak kendi enerjisini üreten giyilebilir elektroniklerin geliştirilmesi çalışmalarındaki ilerlemelere katkıda bulunacaktır.