Anasayfa » Haberler » “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alanı Tercihleri” Projesine TÜBİTAK Desteği

“Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alanı Tercihleri” Projesine TÜBİTAK Desteği 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Özlem Şimşek, Damla Silahsızoğlu ve Ceyda Kiraz hazırladıkları üniversite öğrencilerinin yaşam alanı tercihlerinin belirlenmesi ve bu tercihlerin olası etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırma projesi ile TÜBİTAK’tan destek aldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerine makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlıyor. BTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin hazırladığı  “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alanı Tercihleri: BTÜ-Yıldırım Yerleşkesi Örneği” başlıklı araştırma projesi de TÜBİTAK 2209-A kapsamında destek almaya hak kazandı.

BTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri, projelerinin ana amacının öğrencilerin yaşam alanı tercihlerinin oluşturduğu deseni ortaya çıkartarak anlamlandırmak olduğunu belirtti. Özlem Şimşek, Damla Silahsızoğlu ve Ceyda Kiraz; “Yürüttüğümüz araştırma projesi ile öğrencilerin öğrenim görmek amacı ile seçtikleri üniversitelerin bulunduğu ilde yaşam alanı tercihlerindeki hareket deseninin nasıl şekillendiğini inceleyerek yaşam alanı seçimindeki uyumluluk sürecini anlamlandırmayı planladık. Öğrencilerin yeni geldikleri bir ilde yaşam alanı tercihinde ‘yaşam alanı memnuniyeti’ olarak kullanılan hareket deseni sürecinin; sosyo-demografik ve ekonomik coğrafya ile nasıl ilişki kurduğu, konut piyasasının ve tüm çapraz bileşenlerin öğrencilerin yaşam alanı tercihleri anlamında nasıl işlediğini, diğer bir ifadeyle  “kent-içi hareketlilik” mekanizmalarını ortaya koymak da projemizin ana çıktılarından biridir. Proje danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Ebru Kamacı Karahan ve desteklerini esirgemeyen Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gökçen Kılınç Ürkmez’e çok teşekkür ediyoruz.” diyerek projeleri hakkında bilgi verdi. 

Projenin akademik danışmanı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Dr. Ebru Kamacı Karahan, projenin Bursa Teknik Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı sosyo-mekansal dokunun ve öğrencilerin bu çevre ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarının ortaya çıkartılmasında önemli katkıları olacağını ifade etti. Karahan; “Proje; öğrencilerin çevrelerine karşı geliştirdikleri yaşam alanları memnuniyet değerlerinin hangi noktalarda farklılaştığının ortaya konmasına ve yaşam alanlarından beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesine olanak sağlayacak. Üniversitemizin kendi yerleşke alanlarında yapacağı mekânsal organizasyonlar için anlamlı veri sağlamakla birlikte içinde bulunduğu kentsel dokunun dönüşümüne de rehber olabilecek ipuçları sunacaktır. Özellikle üniversitemiz ve etkileşim içerisinde yer aldığı çevrenin yeniden organizasyonunda, diğer bir ifade ile dönüşümünde yine bu projenin sonuçlarından yararlanılabilecektir. Üniversite öğrencisi yaşam alanı tercihi üzerinde daha önce bu ölçekte çalışılmamış olması sebebiyle bu projenin öğrenci - yaşam alanı - dönüşüm sürecinde oluşan hareket deseni çalışmalarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.