Anasayfa » Haberler » BTÜ’de “Geleceğin Türkiye’sinde Yönetim, Ekonomi ve Eğitim” Konuşuldu

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) “Geleceğin Türkiye’sinde Yönetim, Ekonomi ve Eğitim” konulu bir konferans düzenlendi.

BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, Diplomasi ve Dış Politikalar Araştırma Topluluğu’nun katkılarıyla, “Geleceğin Türkiye’sinde Yönetim, Ekonomi ve Eğitim” konulu bir konferans düzenlendi. Türkiye’nin yönetim, ekonomi ve eğitim konularında gelecek 30 yıl içerisindeki vizyonuna ışık tutmayı amaçlayan konferans, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Taşdemir, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın konuşmacı olarak katıldıkları konferansın moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi ve Geleceğin Türkiye’si Raporları Proje Koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar yaptı.

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, İTBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özkan ve BTÜ öğrencileri konferansta dinleyici olarak yerlerini aldılar.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Karademir, konuşulmasının ve tartışılmasının ülke geleceğinin şekillenmesine katkı sağlayacak konular üzerine olan bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte de bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Moderatör Doç. Dr. Lütfi Sunar “İlke Vakfı adına Geleceğin Türkiye’si Raporları projesi çerçevesinde beş başlık altında eğitim, yükseköğretim, ekonomi, yönetim ve dış politika gibi temel alanlarda uzmanların yıllardan beri oluşturdukları bilgi birikimleri üzerinden, bir açılım getirmek üzere yola çıktık. Ancak, biz bu önemli meselelerin bir raporla çözüme ulaşacağını düşünmüyoruz. Arzumuz ve ümidimiz çalışmalarımızın başka tartışmaları tetiklemesi. Bu anlamda başkalarının da kendi çözüm önerilerini ortaya koymasını ümit ediyoruz” diyerek sözü Prof. Dr. Haluk Alkan’a bıraktı.

Prof. Dr. Alkan konferanstaki konuşmasında, geleceğin Türkiye’sinde yönetim sistemleri konusunu ele aldı. Türkiye’de geçmişten bugüne yönetim sistemi yapılanmasını, çeşitli dönemlerde yönetim konusunda yaşanan farklılıkları ve değişimleri özetleyen Prof. Dr. Haluk Alkan, Türkiye’de 1961 Anayasası da dâhil olmak üzere tam anlamı ile parlamenter sistemin işletilemediğini söyledi. Parlamenter sistemin tam olarak işletilememesi nedeni ile bugünün yönetim tarzına geçişin sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Alkan, 2017 yılında yapılan referandum sonrasında ülkemize özgü bir başkanlık sistemine geçildiğini aktardı.

Konferansın ikinci konuşmacısı İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Taşdemir oldu. Konuşmasına ekonomik alandaki gelişmeleri ve geleceğin Türkiye’sinde ekonomik alanda neler yapılması gerektiğini konu etti. Prof. Dr. Taşdemir, ülkemizin ekonomik alanda sorunları konuşulurken sürekli değinilen ülkenin yapısal sorunlarının aslında geçmişte verilmiş veya verilmemiş kararların sonucu olduğunu söyledi. İnsanlarımızın gelecekte yaşamak istedikleri Türkiye’nin nasıl olması gerektiği sorusunun hazırladıkları raporun ana temelini oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Taşdemir, konuya, büyüme, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik gibi üç temel ilke ekseninde baktıklarının altını çizdi. Bu üç ilkenin süreç içerisinde birlikte gelişme göstermesinin önemli olduğunu da kaydetti. Prof. Dr. Murat Taşdemir “Amaç ülkenin 30 yıl sonrasında beklenilen düzeyde olabilmesi ise temel sorunları bugünden konuşmamız lazım. Uzun vadeli olarak etik değerler ve normlar gibi kurumların alt yapılarının hazırlanması, üretim faktörlerinin tamamının kullanılması gerekir. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin büyümeden vazgeçmek gibi bir şansı yok” dedi.

Konferansın son konuşmacısı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın eğitim konusunda yaptığı sunumda ise eğitimde gelecek vizyonu üzerine odaklandı. Ülkede eğitim konusunda ciddi yatırımların yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Yusuf Alpaydın “Devlet ve ekonomi merkezli eğitim anlayışımız var. Buradan biraz daha insanı önceleyen bir eğitim anlayışına geçmek gibi bir değişime ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

BTÜ’de gerçekleşen konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Arif Karademir konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.