Anasayfa » Haberler » Bursa Teknik Üniversitesinde Lojistik Konuşuldu; 8. Lojistik Eğitim Standartları (LES) Çalıştayı

Bursa Teknik Üniversitesinde Lojistik Konuşuldu; 8. Lojistik Eğitim Standartları (LES) Çalıştayı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile düzenlenen 8. Lojistik Eğitim Standartları (LES) Çalıştayı,  BTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştay açılış programına BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Işıklar, İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Şen, BTSO Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik Konsey Başkanı Mehmet Aydın Kalyoncu, BUSTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Çekiç, Reis Grup İcra Kurulu Başkanı Ersan Keleş, Asset Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş. Bursa Şube Müdürü Hakan Hacızade, Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Galip A.Gökakın, 43 farklı üniversiteden akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katılım gösterdi. 

LES çalıştayları, sektörün beklentilerinin tespit edilerek, Türkiye’deki lojistik ile ilgili yükseköğretim bölümlerinde sektör beklentileri doğrultusunda müfredat oluşturulması, ders içeriklerinin hazırlanması amacıyla düzenleniyor. Bu doğrultuda, farklı illerdeki üniversitelerin ev sahipliği yaptığı çalıştaylarda, akademisyenler ile sektör temsilcileri bir araya gelmekte, lojistik sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine uygun nitelikli işgücünün yetişmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

BTÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında çalıştayın tarihçesi ve sektöre katkıları konusunda katılımcılara bilgi aktardı. BTSO Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Koçaslan Türkiye ihracatının %10’unun Bursa’dan gerçekleştirildiğini vurguladığı konuşmasında, “Bursa 4.800 ihracatçı ile 188 ülkeye ürün satmakta ve Türkiye’nin dışarıya açılan kapısı niteliğini taşımaktadır. BTSO olarak amacımız katma değeri yüksek ürünlerde uzmanlaşmaktır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) 25 milyar Amerikan Doları yatırım öngörüsü ve 40 milyar Amerikan Doları ihracat hedefi ile kurulmuştur. Beşeri sermayemizin de daha nitelikli hale getirilmesi amacını taşıyan bu etkinlik dolayısıyla başta Bursa Teknik Üniversitesi ve LODER olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, lojistiği genel olarak tanımlayarak hayatımızdaki önemini vurguladı. Yurt dışına açılmak için sektörün tüm işlem ve süreçlerini standartlaştırmanın ve Avrupa ile uyumlu hale getirilmesinin gerekliliğine değinen Prof. Dr. Tanyaş; “Eğitim alanında ülkemizdeki lojistik programlarının eşdeğer içeriklere sahip olması, gerek sektörün gerekse gelişmiş ülkelerin uygulamaları ile eşgüdümlü hale getirilmesi adına LES Çalıştayları çok büyük önem arz etmektedir. Önceki çalıştaylarda sektör görüşlerini de alarak katılımcıların çok yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda referans ders planlarını belirledik. Ders izleklerini ise bu çalıştayda tamamlamayı hedefliyoruz. Bizleri burada ağırladıkları için başta Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir olmak üzere tüm BTÜ ailesine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir hammadde, ürün ve hizmetlerin talep noktalarına ulaştırılmasında lojistiğin büyük önem arz ettiğini belirterek; “Türkiye olarak, Asya ve Avrupa arasında adeta bir köprü olduğumuz ilgili derslerde hep vurgulanmıştır. Mevcut coğrafi, kültürel, sosyo-ekonomik ve diğer tüm avantajlarımızı en optimum olarak harekete geçirip dünyada doğu-batı ve kuzey-güney arasında bir lojistik merkezi olabiliriz. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle başlattığı, kara, deniz, demir ve havayolları taşımacılığında gerçekleştirilen büyük ilerleme ve vizyon projeler ile ülkemiz lojistik altyapısı ve ağı itibari ile çok daha zengin bir platforma dönüştü ve daha da gelişiyor. Diğer taraftan orta gelir tuzağından çıkacak bir ülke olarak, daha fazla hammadde işleyecek ve daha fazla ürün satılacak, kısaca lojistik pazarında ciddi genişleme olacak demektir. Bu noktada, gerçekleştirilen lojistik çalıştayı, sektör standartlarını ve özellikle yetişecek insan kaynağının kalitesini belirleyecek olması açısından son derece önemlidir. Başarılı bir çalışma olmasını diliyorum. Program çıktılarının, raporlarının Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi operasyonel devlet kurumlarımız başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımızın bilgi ve takdirlerine sunulması, gerekli görüşmelerin yapılmasına önem verilmesini diliyorum. Özellikle bölüm başkanımız Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser hocamız ve tüm fakülte ekibimize, BTSO ve LODER ailesine, tüm katılımcılarımıza ve misafirlerimize gönülden teşekkür ederim.” dedi.

LES Komitesi Üyesi ve Pîrî Reis Üniversitesi DMYO Öğretim Görevlisi Barbaros Büyüksağnak’ın “Lojistik Eğitim Standartları” ve İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Şen’in “Akreditasyon Faaliyetleri Üzerine Değerlendirme” konulu sunumları sonrasında BTÜ İTBF Dekanı Prof. Dr. Abdullah Işıklar moderatörlüğünde “Bursa’da Lojistik Sektörünün Genel Durumu ve Sorunları Paneli” gerçekleştirildi. Çalıştayın öğleden sonraki aşamasında ise Yenişehir Havaalanında bulunan BTSO Lojistik A.Ş. tesislerine inceleme gezisi düzenlendi. Çalıştayın ikinci gününde ders izleklerinin incelenmesine devam edilerek, ders kitaplarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Çalıştay, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in kapanış konuşması ile sona erdi.