Anasayfa » Haberler » Otizm Farkındalık Paneli

Otizm Farkındalık Paneli

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Ortak Akıl Topluluğu ve Sosyal Çalışmalar Topluluğu tarafından Bursa Otizm Derneği işbirliği ile Otizm Farkındalık Paneli düzenlendi.

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen panel, Rektör Yardımcısı ve Engelsiz Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’ın açılış konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Melda Medine Sunay’ın yaptığı panelde Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi klinik psikolog Nuray Mustafaoğlu Çiçek ve Yıldırım RAM Müdürlüğü’nden rehber öğretmen Dr. Naime Doğru konuşmacı olarak yer aldı.

Arş. Gör. Nuray Mustafaoğlu Çiçek, “Otizm Spektrum Bozukluğunda Ebeveynlik: Psikolojik Dayanıklılık ve Sağlıklı Gelişim Gösteren Kardeşler” konulu sunumunda Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuğu olan ailelerin dinamiklerine ilişkin bilgiler aktardı. OSB tanılı çocuğu olan ailelerle yapılan çalışmalarda, bakım veren annelerin daha çok stres, kaygı ve depresyon bildirdikleri belirten Çiçek, “Ailelerin psikolojik dayanıklılığı arttıkça durumla başa çıkması ve OSB tanılı ve sağlıklı gelişim gösteren çocukların etkileşimlerinin daha iyi olduğu, daha az kaygı, stres ve depresyon gösterdikleri görülmüştür. Bugüne kadar OSB olan çocukların ebeveynleri ile yürütülmüş çalışmalarda daha çok annelerin bakım veren rolünü daha çok üstlendiği dikkat çekmektedir. OSB tanılı kardeşi olan çocukların sosyal zorlukları ve duygu-davranış sorunlarını daha çok deneyimlediği yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bu zorluğun çocukların duygu düzenleme becerileriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yapılan aile görüşmelerinde, çocukların bu zorluğun üstesinden gelebilmesi, ailelerin sağlıklı gelişim gösteren çocuklarının ihtiyaç ve ilgilerine de odaklanabilmeleri ile mümkün olabildiği görülmüştür.” şeklinde konuştu.

Dr. Naime Doğru ise “İki Kere Farklı Özel Yetenekli ve Otizmli Çocuklar” başlıklı sunumunda özel yeteneği bulunan ve bunun yanında ikinci bir tanı almış bireyler hakkında bilgi verdi. Dr. Doğru sunumu sırasında; “Özel yetenekli çocuklar genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı veya üretken düşünme, liderlik yeteneği, görsel ve performansa dayalı sanat yeteneği ve psikomotor yetenek alanlarının biri ya da birkaçında üst düzey performans gösteren çocuklar olarak tanımlanır. Özel yeteneğin ortaya çıkmasında genel zihinsel yetenek / özel akademik yetenek, yaratıcılık ve motivasyonun kesişmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Program BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, İTBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Rüzgar ve Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu’nun katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.