Anasayfa » Haberler » Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde “Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” (BTÜ-DEPAR) kuruldu. BTÜ-DEPAR gerekli koordinasyonu ve planlamayı sağlayarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör ile depremlere karşı ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

BTÜ-DEPAR başta Bursa ili olmak üzere Güney Marmara bölgesinde, inşaat sektörü ve üniversite paydaşlarını birleştirdiği ortak çalışmalar yaparak akademik bilgi ve tecrübenin sektöre hizmet olarak dönüştürülmesini hedeflemektedir. Diri faylar üzerinde çalışmalar yapmak ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini değerlendirmek, ihtiyaç halinde kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri diğer çalışmalar kapsamında danışmanlık ve teknik destek taleplerini karşılamak, depreme dayanıklı yapı tasarımında kamu kuruluşları ve özel teşebbüste çalışan mühendislere proje ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel toplantılar düzenleyerek sektördeki tüm paydaşları bilgilendirmek BTÜ-DEPAR’ın temel faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Bursa’da 1855 yılından bu yana büyük bir deprem gerçekleşmediğini belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ayrıca bilim adamlarınca yapılan çalışmalar ile 1766 yılından beri aktif olmayan Marmara Denizi Havzasındaki fayda meydana gelecek bir depremden İstanbul kadar Bursa’nın ve Güney Marmara Bölgesi’nin de büyük ölçüde etkileneceğini hatırlattı. Böyle bir merkeze Bursa’da ihtiyaç duyulduğunu belirten Rektör Karademir, 2019 yılının başından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”nin başta Bursa olmak üzere, bölgedeki paydaşlara anlatılmasının, Merkezin amaçlarından biri olduğunu aktardı. BTÜ-DEPAR’ın tasarım, analiz, test, danışmanlık, sürdürülebilir mesleki eğitim, nitelikli teknik bilgi ve standardizasyon konularında da sektöre destek vereceğini ifade eden Rektör Karademir, Bursa’da ilkleri gerçekleştirerek ülkeye ve millete hizmete devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.