Anasayfa » Haberler » BTÜ’de EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Eğitimi

BTÜ’de EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Eğitimi

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) 2019-2023 Stratejik Plan hazırlıkları ve eş zamanlı yürütülen kalite çalışmaları, Türkiye Kalite Derneğinden (Kal-Der) alınan EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Eğitimi ile başladı.

11-12 Mayıs tarihlerindeki eğitime birimlerini temsilen katılan 25 akademik ve idari personel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan KURT; Kal-Der'de hem eğitmen hem değerlendirici hem de danışman olarak görev alan Kadir Akbaş'ın değerli anlatımı ile EFQM Mükemmellik Modeli hakkında önemli kazanımlar elde etti. Sertifikalarını alan BTÜ personeli 17-18 Mayıs tarihlerinde tekrar bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumunun EFQM bazlı öz değerlendirmesini yapacak ve 22 Mayıs tarihinde alınacak EFQM Bazlı Stratejik Planlama eğitimi sonrasında da 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasına başlayacak.

EFQM Mükemmellik Modeli ve alınan eğitim hakkında Kal-Der tarafından çizilen çerçeve aşağıdaki gibidir;

Günümüzün gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslararası modellerle teşvik etmektedir. Japonya'da Deming, ABD'de Malcolm Baldrige ve Avrupa'da EFQM modelleri en tanınmış ve yaygın kullanım zemini bulmuş kurumsal mükemmellik modelleridir. Ülkemizde de EFQM kriterlerini esas alan Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. 9 kriterden oluşan model müşteri, çalışan ve toplum mutluluğunun; stratejilerin; çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek sağlanabileceği ve kurumların ve kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulmuştur.

EFQM Modeli’ni bir öz değerlendirme aracı olarak benimseyen kurum ve kuruluşlar uygulama sonuçlarını gözden geçirerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatı elde etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli yıllar süren deneyimlerin sonucu düzenli olarak güncellenmektedir. Temel kavramlar, 9 kriter ve RADAR değerlendirme ve yönetim aracı çerçevesinde güncellenen 2010 modeli , ülkemizde 2011 yılı itibarıyle Ulusal Kalite Ödülü sürecinde uygulamaya alınmıştır.

Hedef

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramlarını, modelin kriterlerini ve RADAR puanlama yöntemini anlatmak; sürecin önemli adımları ve modelin kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmek.

Yöntem

Eğitim, grup çalışmaları ile vaka analizine dayanmaktadır. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış başvuru ve geri besleme raporundan alınan alıntılar üzerinden Temel Kavramlar,Model Kriterleri ve RADAR boyutlarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Katılımcılar hayali bir kuruluşun alt kriter uygulama örneklerini değerlendirip bulgularını grup üyeleri ile tartışarak grubun ortak görüşünü oluşturmaktadır.

İçerik

Mükemmelliğin Temel Kavramları 

Model Kriterlerinin Tanıtımı

RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı

Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR Alıştırmaları 

Model Girdi-Çıktı Alt Kriter Uygulama Örneklerini Değerlendirme ve Raporlama 

Mükemmellik Aşamaları

Ödül Değerlendirme Süreci