Anasayfa » Haberler » Osmanlı Dönemi’nde Erguvan Şenlikleri

Osmanlı Dönemi’nde Erguvan Şenlikleri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi’nde BTÜ Orman Fakültesi tarafından Erguvan Konferanslarının ilki gerçekleştirildi. Program kapsamında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara “Osmanlı Dönemi’nde Erguvan Şenlikleri” konulu konferans verdi.

Konferans açılış konuşmasını yapan Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, “Erguvan Konferansları dizisinin ilkinde sizlerle burada toplanmış olmak çok güzel. Tarihi süreçte insanlarla bitkiler arasında yakınlık oluşmuş ve bu bağ geleneksel semboller haline gelmiştir. Osmanlı döneminde sümbül, hanımeli gibi çiçekler milli çiçekler, bazı ağaçlar milli ağaçlar olarak tanımlanmıştır. Çiçeklerin vasıflarına uygun olarak isimlendirilmesi, servi ağacının sükun ve uhreviyatı temsilen mezarlıklarda kullanılması da bu insan - bitki arası bağın kültürel yansımalarına örnek niteliğindedir. Mimari eserlerde bu esaslar doğrultusunda bitkilendirme çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Emir Sultan Hazretlerinin başlattığı Erguvan Şenlikleri ile Erguvanın toplumsal bir nitelik kazandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kara, “Emir Sultan, kent gezginleri için merkezî bir merak ve görülmesi gereken ilk yer mahiyetindedir. Bunda Emir Sultan’ın Seyyid olmasının rolü vardır. Osmanlı protokolünün Bursa’ya gelişinde ilk uğradığı yer olan Emir Sultan türbesi bugün de Bursa’ya gezmek için gelenlerin ilk uğradığı yerdir. Emir Sultan hazretlerinin 15. yüzyılda başlattığı ve günümüze kadar süregelen Erguvan Şenlikleri geniş çaplı organziasyonlar olup Emir Sultan Tekkesi merkezli başlayıp oradan dışa açılarak farklı mekanlara yayılan niteliktedir. Şenlikler günümüz eğlence anlayışından farklı olarak halkın bir araya geldiği dergahta gerçekleştirilen sohbeti, zikir gibi manevi ve fikri gelişmelere katkı sunan niteliktedir.” diye konuştu.