Anasayfa » Haberler » Fıstıkçamı Çalıştayı

FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri “Fıstıkçamı Çalıştayı” 21 Nisan 2017 tarihinde Balıkesir’de gerçekleştirildi.

Çalıştay açılış konuşmasını yapan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin KIRCI, Bölge Müdürlüğünde fıstıkçamı sahalarının, bölge halkı ve genel anlamda ülke ekonomisine sağladığı katkılar dolayısıyla büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye’de fıstıkçamı sahalarının son dönemde hızla arttığını vurgulayan BTÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Dünya’da ve Türkiye’de fıstıkçamı ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını ve araştırma sonuçları ile geniş alanlardaki uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Çalıştayın sabahki oturumunda fıstıkçamının ekolojisi, hastalık zararlıları, klonal üretimi, orman yangınları bakımından durumu, yan ürünlerinden faydalanma, bölgesel sorunlar, sektörün değerlendirilmesi ve etnobotanik özellikleri üzerine sunular yapıldı. Oturum sonunda görüş ve öneriler doğrultusunda çalıştay sonuç bildirgesi hazırlandı.

Çalıştaya Bursa Orman Bölge Müdürü Arif CAN, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden araştırmacılar, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden teknik personel iştirak etti.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise fıstıkçamı ağaçlandırma alanına gidildi. Arazide fıstıkçamının ekolojisi ve toprak istekleri tartışıldı. Fıstıkçamında budama işlemlerinin katılımcılara uygulamalı olarak anlatılmasının ardından program sona erdi