Anasayfa » Haberler » Biyoenerjiye Yönelmeliyiz
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine dikkat çekmek amacıyla ENVERDER tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Biyogaz Üretim Çalıştayı’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos AKKM Osmangazi Batı Salonu’nda yapıldı. Bursa Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bursa Kent Konseyi bünyesinde düzenlenen çalıştaya, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, üniversitelerin, özel ve kamu sektör yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Bursa’nın önemli bir teknik potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin ciddi oranda tabii kaynağa sahip olmasına rağmen yıllarca fazla üzerinde durulmadığını kaydeden Güler, “Türkiye’de 17 MW'lık rüzgar tribünü var. Şuanda 2 bin 400 MW'ya ulaştı. Potansiyel ise 46 bin MW'tır. Türkiye’nin kullandığı enerji ise 50-55 bin MW’tır. Enerji ihtiyacının önemli bir kısmını aslında rüzgarla karşılayabiliriz.” dedi.
 
Deprem bölgesinde bulunan Türkiye’nin jeotermal zengini olduğunu da dile getiren Güler, en çok potansiyelinde Marmara Bölgesi’nde olduğunu söyledi. Yapılacak sondajlarla yeni jeotermal kaynakların bulunabileceğini anlatan Güler, şunları söyledi: “Jeotermal kaynaklar tertemizdir. Vali Şahabettin Harput’la beraber çalışarak Bursa’da sondajlar yapıldı. Bursa’da hala yeni kaynakların bulunma imkanı var. 24 saat çalıştırıp, daha sonra soğuyan suyu tekrar yer altına basarak devir daim yapmak mümkündür. Kutuplara en yakın ülkelerden olan İzlanda’ya gittiğimde her yerin jeotermalle ısındığını gördüm. Kaynaklarımız varken, zamanında değerlendirmediğimiz için doğalgaza mahkum olduk. Dünyayı durdurup yeniden planlama yapacak olsak enerji kaynaklarımızın çoğunu değerlendirebilirdik.”
 
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen ise, “Ben kendi mühendislik bakış açımla 1970’li yıllardan sonrasını bir enerji çağı olarak değerlendiriyorum. Çünkü benim Üniversiteye yeni girdiğim yıl olan 1973’de dünya bir petrol kriziyle sarsılmıştı ve o krizden sonra petrol fiyatları katlanmıştı. O krizden sonra dünya farklı bir gözle petrole bakmaya başladı. Anladılar ki artık petrolünüz yoksa geleceğiniz yok. Petrolü olanlar dahi öyle bir durum karşısında birtakım risklerin var olduğunun farkına vardı” dedi.
 
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ ise dünyanın ve Türkiye’nin gelişimine paralel olarak Bursa’nın da hızla geliştiğini söyledi. Bursa’nın nimetleri bol olan bir bölge olduğunu belirten Karadağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük harcama kalemlerinden birisinin temizlik ve çöp olduğunu ifade etti. Termik santrallerden birkaç kat daha fazla üretim yapabilecek tesislerin Bursa’da kurulmasını temenni eden Karadağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman şehrin menfaatine olan yatırımların yanında olduğunu söyledi.
 
ENVERDER Bursa Şube Başkanı Dr. Mustafa Uysal, biyogaz diye bilinen geri dönüşüm yöntemiyle yüzde 60-80 n içerikli yanıcı bir üretildiğini söyledi. Atıklardan enerji dönüşümüne yönelik Türkiye’de çok önemli potansiyel olmasına rağmen değerlendirilmediğini belirten Uysal, Avrupa’da katı atıkların biyogaza dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Türkiye’de sadece bazı belediyelerin ve işletmelerin biyogaz tesisi kurarak enerjiden faydalandığını anlatan Uysal, şöyle konuştu: “Tahminen potansiyelin yüzde 1’i bile kullanılmıyor. Biyo atıkların dönüştürülmesinde istenilen performansı gösteremedik. Sadece belediyelerimizde katı atıkların geri dönüşümü ile 700 mw elektrik elde edebilirdik. Bu rakam, Keles’te yapılması düşünülen termik santralin 3 katına yakındır. Çöpten enerji üretilmesi ülkemizde ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Hamitler Çöp Depolama alanında 8 mw gücünde biyogaz üretim tesisi bu yıl devreye alındı. Gelecekte buradan 24 mw elektrik üretilerek 15 bin kişilik bir şehri aydınlatacak enerji elde edilecek. Eğer Hamitler çöp alanındaki atıkları bundan sonra depolamadan doğrudan bertaraf etse idik üretime 60 mw daha ilave gelecekti.”
 
Bursa’da ciddi miktarda yemek, yem, hayvansal ve sebze atıkları bulunduğunu ifade eden Uysal, yakın zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’ye örnek bir biyogaz elde etme tesisi için çalışmaların başlatılacağını dile getirdi.
 
Vali Yardımcısı Hüseyin Demirciler, Türkiye’nin çok zengin enerji yataklarının üzerinde oturduğunu vurguladı. Buna rağmen enerji yatırımlarının genelde engellerle karşılaştığını anlatan Demirciler, santral yapımına karşı duranların enerjinin nereden üretileceğini de göstermesi gerektiğini ifade etti.