Anasayfa » Genel Sekreterlik


124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; Genel Sekreterin Görevleri ve Yetkileri aşağıdaki gibidir. 

Madde 27- Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından  ve bağlı birimlerden oluşur. 

1- Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından  Rektöre karşı sorumludur. 

2- Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak  yapacağı görevler dışında,  kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

- Üniversite idari teşkilatında bulunan  birimlerin  verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapma; bu kurullarda alınan kararların yazlması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek; 

Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

 

Sorumluluk

Üniversitenin  idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak;  bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak,

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, 

Rektörlük yazışmalarında koordinasyonu sağlamak,

Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,

Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek.

Misyon

Üniversitemizin idari teşkilatının en verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; kurum içinde ve dışında etkili bir iletişim ağı oluşturmak; öğrencilerin, personelin ve toplumun taleplerini değerlendirerek etkin bir yönetim hizmeti sunmak ve maddi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak; şeffaf, etkin ve hesap verebilme sorumluluğuna sahip, düzenli çalışma prensipleri olan etkili bir performans yönetimi oluşturmak temel misyonumuzdur.

 

Vizyon

Kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir şekilde kullanmak, karşılaşılabilecek sorunlar için hızlı ve kararlı bir şekilde çözüm üretmek, gelebilecek her türlü taleplere duyarlı olmak, idari teşkilatımızı verimli olarak kullanabilmek ve çağdaş bir yönetim anlayışı oluşturmak temel vizyonumuzdur.


Prof. Dr. Sami İMAMOĞLUGenel Sekreter

300 32 05

Genel Sekreterlik Sekreterliği (Tuğba Aksoy)Genel Sekreterlik Özel Kalem

300 32 05

Mücahit KARACİFGenel Sekreter Yardımcısı

300 32 02

Kenan MENTEŞEGenel Sekreter Yardımcısı

300 32 03

Feride OBUZBilgisayar İşletmeni

300 32 06

Meryem BAL ÖZCANBilgisayar İşletmeni

300 32 07

İbrahim Etem ARIV.H.K.İ

300 38 37

Melis Ece ÖZYİĞİTMemur

300 34 81

Altuğ ÇAVUŞOĞLUMemur

300 32 07

Musa BÖLÜKBAŞMemur

300 33 96

Tuğba AKSOYSekreter

300 32 05