Anasayfa » Duyurular » 2020 DGS Ek Kontenjan Kayıt İşlemleri


2020 DGS Ek Kontenjan Kayıt İşlemleri

A.KAYIT TARİHLERİ:

1- Üniversitemize DGS ek yerleştirme sonucu yerleşen adayların kayıt işlemleri 23- 27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- İsteyen öğrenciler üniversiteye gelmeden 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler. E-devlet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde herhangi bir belge talep edilmemektedir.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

3- Üniversiteye gelerek yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt işlemlerini  23- 27 Kasım 2020  tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese gelerek kayıt yaptırabilirler.

B.YÜZ YÜZE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Adayın Mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Önlisans Diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,

2-Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi,

3-Askerlik durum belgesi,

4-ÖSYM yerleştirme belgesi.

C. İNTİBAK İŞLEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler (Hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler hariç) intibak işlemlerinin yapılması için onaylı Transkript ve onaylı ders içerikleri ile birlikte bölüm sekreterliklerine dilekçe ile (http://oidb.btu.edu.tr/index.php?sid=6558) en geç 27.11.2020 Cuma gününe kadar müracaat edeceklerdir.

Ç.KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Yüz yüze üniversiteye gelerek kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

D.YÜZ YÜZE KAYIT YAPTIRMAK İSTEYENLER İÇİN KAYIT YERİ:

Mimar Sinan Yerleşkesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (B Blok Öğrenci Merkezi )

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA