Anasayfa » Duyurular » 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2019-2020 Akademik Yılı

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

 

Başvuru Tarihi

14 Kasım - 03 Aralık 2019

Başvuru Yeri

erasmus@btu.edu.tr

Başvuruların Açıklanması

Aralık 2019

 

1. Kontenjanlar:

Eğitim Alma hareketliliği için 7 asıl ve 7 yedek personel belirlenmesine karar verilmiştir.

Eğitim Alma kontenjanları: 4 x Araştırma Görevlisi

   3 x İdari personel

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

 • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği :

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri vs. olabilir.

 • Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri vs. olabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1.Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

2. Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kendi bağlantıları ile bulduğu, alanı ile ilgili işletmelerde bu faaliyetten yararlanabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlararası veya ikili anlaşma yapılması zorunlu değildir.

3. Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kendi bağlantıları ile bulduğu, alanı ile ilgili bir yükseköğretim kurumuna gidecekse her iki tarafında EÜB sahibi olması gerekir. Bu kurumla kurumlararası anlaşmamızın olması gerekmez, ikili anlaşma (Bilateral Agreement) yapılması gerekir.

3. Hareketlilik Süresi:

 • Personel hareketliliği süresi program kurallarına göre seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün hibesiz) olarak sınırlandırmıştır.
 • Hareketlilik süreci 1 Ocak 2020’de başlar ve 31 Aralık 2020’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

4. Başvuru Koşulları:

 1. Bursa Teknik Üniversitesi personeli olmak,
 2. Yabancı Dil Belgesi (var ise)

 

5. Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru Formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Dil yeterlilik belgesi (zorunlu değil)

 

6. Başvuruların Değerlendirmesi:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 30 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

30

Dil Puanı (Dil puanı zorunlu değil; artı puan 55 puan ve üzeri puana sahip olanlara verilecektir)

55 puan ve üstü

 

+5 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

+10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

+10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel

+10 (taban puana eklenir)

Lisans mezunu olmak

+5 (taban puana eklenir)

Lisansüstü eğitimi bitirmiş veya devam ediyor olmak

+10 (taban puana eklenir)

Daha önce katıldığı her Erasmus+ faaliyeti için

-10 (taban puandan çıkartılır)

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 12-36 ay olan personel

+5 (taban puana eklenir)

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 36-60 ay olan personel

+6 (taban puana eklenir)

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 60 ay ve üzeri olan personel

+7 (taban puana eklenir)

Daha önce Erasmus+ hareketliliğine katılma hakkı kazanmış olmasına rağmen Erasmus+ komisyonuna hiç bir mazeret göstermeden feragat etmiş olmak

-5 (taban puandan çıkartılır)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 (taban puandan çıkartılır)

Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, Bursa Teknik Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel önceliklidir.

 

7. Engelli Personel Ek Hibe

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

8. Hibe ve Ödemeler:

 • Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; eğitim almak üzere helsinki’ye gidecek bir personel, bu linkte Bursa-Helsinki arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

9. Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları :

 • Bireysel Destek Hibe Miktarları (Ülke Bazlı)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

 

Erasmus+ KA103 2019 El Kitabı için tıklayınız.

 • Seyahat Destek Miktarları (Mesafe Bazlı - http://www.ua.gov.tr/distance )

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180 €

500 - 1999 KM arası

275 €

2000 - 2999 KM arası

360 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €