Anasayfa » Duyurular » 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

2019-2020 Akademik Yılı

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

 

Başvuru Tarihi

14 Kasım -  03 Aralık 2019

Başvuru Yeri

erasmus@btu.edu.tr

Başvuruların Açıklanması

Aralık 2019

 

 

1. Kontenjanlar:

Ders Verme hareketliliği için 6 asıl ve 6 yedek personel belirlenmesine karar verilmiştir. Aynı Fakülte/ Yüksekokulu’ndan en fazla 3 kişi gidebilecektir.

2. Hareketlilik Süresi:

 • Personel hareketliliği süresi program kurallarına göre seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün hibesiz) olarak sınırlandırmıştır.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 01 Ocak 2020’de başlar ve 31 Aralık 2020’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

3. Başvuru Koşulları:

 1. Bursa Teknik Üniversitesi akademik personeli (ders yükümlülüğü olan) olmak,
 2. 65 ve üzeri Yabancı dil belgesine sahip olmak (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi).

Dil belgesi yerine geçerli olacak belgeler aşağıdadır:

 • Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma fotokopisi (Eğitim alınan kurum Erasmus+ kapsamında ders vereceği eğitim dilinde ise)
 • Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi
  1. Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması

Erasmus+ İkili anlaşmaları için tıklayınız.

4. Başvuru Belgeleri:

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma

-Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

5. Başvuruların Değerlendirmesi:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 30 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

30

Programdan ilk kez yararlanma

+10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

+10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel

+10 (taban puana eklenir)

Daha önce hiç yararlanmamış bölümden olmak

+5 (taban puana eklenir)

Erasmus+ Bölüm/Program/Fakülte Koordinatörü olmak

+5 (taban puana eklenir)

Üniversitemizde yabancı dilde ders vermiş olmak (Hazırlık ve zorunlu yabancı dil dersleri hariç)

+5 (taban puana eklenir)

Daha önce yararlanılmış her bir Erasmus+ hareketliliği için

-10 (taban puandan çıkartılır)

Daha önce Erasmus+ hareketliliğine katılma hakkı kazanmış olmasına rağmen Erasmus+ komisyonuna hiç bir mazeret göstermeden feragat etmiş olmak

-5 (taban puandan çıkartılır)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 (taban puandan çıkartılır)

Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, Bursa Teknik Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel önceliklidir.

 

6. Engelli Personel Ek Hibe

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

7. Hibe ve Ödemeler:

 • Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere helsinki’ye gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Bursa-Helsinki arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

 

8. Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları :

 • Bireysel Destek Hibe Miktarları (Ülke Bazlı)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

 

Erasmus+ KA103 2019 El Kitabı için tıklayınız.

 • Seyahat Destek Miktarları (Mesafe Bazlı - http://www.ua.gov.tr/distance )

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180 €

500 - 1999 KM arası

275 €

2000 - 2999 KM arası

360 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €