Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Programı 2018-2019 Personel Hareketliliği İlanı
Erasmus+ Programı 2018-2019 Personel Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2018-2019 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

1. BAŞVURU

İLAN TARİHİ                                                     : 12 EYLÜL 2018

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ                      : 12 EYLÜL 2018

SON BAŞVURU TARİHİ                                   : 01 EKİM 2018

 

Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru:

Türkiye Ulusal Ajans 2017 Yükseköğretim Kurumları için El Kitabına göre : “Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.”

(http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0 / sayfa 28)

 • Başvuru evrakları, Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilecektir.
 • Başvurulabilecek anlaşmalı üniversitelere ve kontenjanlara ilişkin bilgilere

http://erasmus.btu.edu.tr/index.php?sid=4381 adresinden erişilebilir.

 • Ders verme Hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası ikili anlaşma olması gerekir.
 • Ders Verme Harektliliği kontenjanları : 2 (Her Fakülte / Yüksekokuldan en fazla 1 kişi gönderilecektir.)

Başvuru evrakları:

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu (http://erasmus.btu.edu.tr/index.php?sid=5527 adresinden temin edilebilir)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Varsa dil yeterliliğini gösteren belge

Önemli Not: Ders Verme Haretliliği 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.. 

 

2. DEĞERLENDİRME:

Seçimler, Erasmus Seçim Komisyonu’nca,başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilecektir.

Tüm başvurular Dış İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır. Başvurular, Erasmus Seçim Komisyon tarafından değerlendirilecek ve yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından (erasmus.btu.edu.tr) duyurulacaktır.

 

3. SEÇİLEN ADAYLAR İÇİN SÜRECİ:

Personel Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Misafir olunacak üniversiteden gelen resmi davet mektubu /e-posta çıktısı

2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından onaylanmış Ders Verme/Eğitim Alma Faaliyeti İçin Personel Hareketliliği Anlaşması’nın bir kopyası

4. Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Dış İlişkiler Ofisi’nde imzalanacaktır)

5. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Merkez Şubesi olmalıdır)

6. Pasaport kimlik sayfası fotokopisi

 

Dönüşte Dış İlişkiler Ofisi’ne sunulması gereken belgeler:

1. Gidilen üniversiteden alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).

2. Nihai Rapor Formu – (Komisyonun Mobility Tool Portalı üzerinden e-posta adresinize gönderilecek link üzerinden doldurulacaktır)

3. Seyahat belgeleri, uçuş kartları ve pasaportun aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

 

Hibeler:

 1. Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'u ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Personel hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 2. Personel hareketliliği kapsamında mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla hibe ödemesi yapılacak süre en fazla 5 iş günü olarak sınırlandırılmıştır.
 3. Personel hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 4. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
 5. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 6. Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe Miktarı

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.           

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

      144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan

     126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

      108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

        90

  *Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

 

Faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.

Detaylı Bilgi İçin erasmus@btu.edu.tr