Anasayfa » Duyurular » 2018/2019 Mevlana Değişim Programı Başvuruları
2018/2019 Mevlana Değişim Programı Başvuruları

 

Başvuru Tarihi:         08 – 21 ŞUBAT  (21 Şubat 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar)

Yabancı Dil Sınavı:    22 ŞUBAT 2018 (Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır)

 

Başvurular BTÜ Dış İlişkiler Ofisi’ne (Mimar Sinan Yerleşkesi B-Blok Öğrenci Merkezi Oda No: B115) şahsen yapılacaktır.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI

 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,50 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması şartları aranmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME

%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması alındıktan sonra başvurular değerlendirmeye alınır.

Başvurunun geçerli sayılması için yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 50 puan alınması gerekmektedir.

 

 BAŞVURUDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Mevlana Değişim Programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin şahsen başvuru yapması gerekmektedir. 
 • Tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır
 • Fotoğraf alanlarına fotoğraf YAPIŞTIRILMAYACAKTIR.
 • Her form 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.
 • Her bir öğrenci sadece tek bir değişim için başvuru yapabilir. Lütfen "Güncel Protokoller" bölümünü kontrol ediniz.  
 • Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir.
 • Başvuru yapılan ülke uyruğunu taşıyanların başvurusu geçersiz kabul edilir.
 • ABD Southern University A&M College sadece lisans üstü başvuruları kabul etmektedir. 

 

BAŞVURU BELGELERİ

 • Öğrenci Aday Başvuru Formu  
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Transkript (En son bitirdiğiniz yarıyıl değerlendirmesini içeren güncel ve onaylı transkript kabul edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı / Pasaport fotokopisi

Yabancı Dil Sınavına tüm başvuran öğrencilerin katılması zorunludur.

Yabancı Dil sınavı 22 Şubat 2018 Perşembe günü olacaktır. (Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır)

 

BAŞVURU BELGELERİ EKSİK OLANLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKLARDIR.

 

 

HİBE MİKTARLARI

BÖLGE/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.300 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1.200 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika

1.100 TL

 

 

BÖLGELER/KITALAR

ÖĞRETİM ÜYELERİNE GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

DİĞER ÜNVANLAR GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

ULAŞIM

Asya- Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

50 TL

40 TL

4.400 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

50 TL

40 TL

3.300 TL

Avrupa, Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika

50 TL

40 TL

2.500 TL