Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Sonuçları


Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Sonuçları

20 Nisan 2017 tarihinde yayınlanmış olan Erasmus Programı 2016-2017 Personel Ders Verme Hareketliliği ilanı çerçevesinde yapılan başvurular ile ilgili seçim sonuçları için tıklayınız.

Seçimler, Erasmus Seçim Komisyonu’nca, Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir:

  1. Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele, 
  2. Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  3. Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmiştir.

Seçim sonuçlarına itirazı olan öğretim elemanlarının 11 Mayıs 2017 tarihinde yazılı dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisi’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Açıklanan listede asil olarak ilan edilen yararlanıcıların, misafir olunacak üniversiteden gelen resmi davet mektubunu ve birim koordinatörü ve karşı üniversite tarafından onaylanmış Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması’nı (Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching) 15 Nisan 2017 tarihine kadar Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Davet mektubunu ve onaylı Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması’nı belirlenen tarihe kadar teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar, 31 Mayıs 2017’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdırlar. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Mayıs 2017’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Aşağıda yer alan belgeler, açıklanan listede asil olarak ilan edilen yararlanıcılar tarafından hazırlanmalıdır. Ders Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğünden alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir. Yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir)

2. Misafir olunacak üniversiteden gelen resmi davet mektubu

3. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından onaylanmış Ders Verme Faaliyeti İçin Personel Hareketliliği Anlaşması’nın bir kopyası (http://erasmus.btu.edu.tr/index.php?sid=5527)

4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Merkez Şubesi olmalıdır)

5. Pasaport kimlik sayfası fotokopisi

6. Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Dış İlişkiler Ofisi’nde imzalanacaktır)