Anasayfa » BTÜ Laboratuvar Altyapı Bilgi Sistemi » Test Analiz Listesi


↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç
BMBTST001 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011, EPA method 546 adet 700
BMBTST002 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 700
BMBTST003 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin-a tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 700
BMBTST004 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin tayini-ELISA kiti-mikroplaka okuyucusu Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 800
BMBTST005 Biyomühendislik Bölümü Mikrosistin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 400
BMBTST006 Biyomühendislik Bölümü Silindrospermopsin geni tespiti- Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 400
BMBTST007 Biyomühendislik Bölümü Saksitoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 400
BMBTST008 Biyomühendislik Bölümü Anatoksin geni tespiti-Thermal cycler cihazı Yilmaz ve Phlips, 2011 adet 400
ÇMBTST001 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyum Azotu (NH4 +-N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM(Standard Methods) 4500-NH3 adet 150
ÇMBTST002 Çevre Mühendisliği Bölümü Amonyak (NH3)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NH3 C adet 150
ÇMBTST003 Çevre Mühendisliği Bölümü Nitrat Azotu (NO3- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO3 adet 80
ÇMBTST004 Çevre Mühendisliği Bölümü NitritAzotu (NO2- N)/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-NO2 adet 80
ÇMBTST005 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam Kjeldahl Azotu/Azot Protein Tayin Cihazı Titrimetrik/SM 4500-Norg B adet 150
ÇMBTST006 Çevre Mühendisliği Bölümü 10 mL’den 1 mL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 15
ÇMBTST007 Çevre Mühendisliği Bölümü 50 mL’den 1 nL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı Cihaz kullanımı adet 25
ÇMBTST008 Çevre Mühendisliği Bölümü BOI analizi/ BOI inkübatörü ve Oxitop İyodometrik ve Respirometrik/SM 5210 B ve SM 5210 D adet 115
ÇMBTST009 Çevre Mühendisliği Bölümü Döner buharlaştırıcı Cihaz kullanımı adet 15
ÇMBTST010 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam askıda katı madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 D adet 65
ÇMBTST011 Çevre Mühendisliği Bölümü Çökebilir katı madde/Etüv Hacimsel/ SM 2540 F adet 30
ÇMBTST012 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam çözünmüş madde/Etüv Gravimetrik/SM 2540 C adet 65
ÇMBTST013 Çevre Mühendisliği Bölümü Pestisit/kalıcı organik kirletici/güç tutuşurluk kimyasalları vb. analizi/GC-MS Kromatografik adet 160
ÇMBTST014 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST015 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST016 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/GC-MS Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST017 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/GC-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST018 Çevre Mühendisliği Bölümü Ağır metal analizi / ICP-MS Kromatografik adet/parametre 80
ÇMBTST019 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST020 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/ ICP-MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST021 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/ ICP-MS Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST022 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/ ICP-MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST023 Çevre Mühendisliği Bölümü İletkenlik / İletkenlik ölçer İletkenlik elektrodu/ SM 2510B adet 35
ÇMBTST024 Çevre Mühendisliği Bölümü Anyon analizi/IC Kromatografik adet 80
ÇMBTST025 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/IC Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST026 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/IC Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST027 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/IC Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST028 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/IC Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST029 Çevre Mühendisliği Bölümü Uçucu organik madde tayini /Kül fırın 1200 C Gravimetrik/ SM 2540 E adet 90
ÇMBTST030 Çevre Mühendisliği Bölümü Çözünmüş oksijen / Oksijen metre Membran elektrodu/SM 4500-O adet 35
ÇMBTST031 Çevre Mühendisliği Bölümü pH/ pH metre pH metre / SM 4500-H+ B adet 35
ÇMBTST032 Çevre Mühendisliği Bölümü Santrifüj Cihaz kullanımı adet 20
ÇMBTST033 Çevre Mühendisliği Bölümü Sirkülatör (Soğutmalı) Cihaz kullanımı saat 10
ÇMBTST034 Çevre Mühendisliği Bölümü Soksalet ekstraktör Cihaz kullanımı adet 25
ÇMBTST035 Çevre Mühendisliği Bölümü Renk tayini / Spektrofotometre Spektrofotometrik/APHA Platinum-Cobalt Standard Method 8025 adet 80
ÇMBTST036 Çevre Mühendisliği Bölümü Fosfat Fosforu (PO43- P)/ Spektrofotometre Spektrofotometrik/SM 4500-P adet 80
ÇMBTST037 Çevre Mühendisliği Bölümü Toplam Fosfor (P)/ Spektrofotometre Spektrofotometrik/SM 4500-P adet 90
ÇMBTST038 Çevre Mühendisliği Bölümü KOI analizi/Termo reaktör Kapalı Reflux Titrimetrik/ SM 5220 C adet 140
ÇMBTST039 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST040 Çevre Mühendisliği Bölümü Analitik metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 2000-3000
ÇMBTST041 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 750-1750
ÇMBTST042 Çevre Mühendisliği Bölümü İnstrumental metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik metot 1000-2500
ÇMBTST043 Çevre Mühendisliği Bölümü Hedefsiz kütüphane taraması/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS Kromatografik adet 1.000
ÇMBTST044 Çevre Mühendisliği Bölümü Ultrasonik Su Banyosu Cihaz kullanımı Saat 10
GMBTST001 Gıda Mühendisliği Bölümü Sütte donma noktası tayini TS EN ISO 5764 Adet 30
GMBTST002 Gıda Mühendisliği Bölümü Nem ya da kuru madde tayini TS EN ISO 712; TS 1129 ISO 1026; TS 1562; TS 3076-1; TS 3190 Adet 30
GMBTST003 Gıda Mühendisliği Bölümü Fırın (Kül) (1100°C) TS EN ISO 2171 Saat 25
GMBTST004 Gıda Mühendisliği Bölümü Nem Tayini OHAUS / MB45 Adet 30
GMBTST005 Gıda Mühendisliği Bölümü pH Metre, OHAUS - ST3100 TS 1728 ISO 1842, TS 774, TS 591 Adet 35
GMBTST006 Gıda Mühendisliği Bölümü Sıcaklık Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 105
GMBTST007 Gıda Mühendisliği Bölümü Gerinim (Strain) Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 85
GMBTST008 Gıda Mühendisliği Bölümü Frekans Taraması ANTON PAAR - MCR 302 Adet 85